Zienswijze voorgenomen besluit dierentuinvergunning

Laatst gecontroleerd op:
29 augustus 2022
Gepubliceerd op:
26 juli 2022

Dierentuinen hebben een dierentuinvergunning nodig. Deze vragen ze bij ons aan. Soms besluiten wij om dierenvergunningen te veranderen. Bijvoorbeeld als dit nodig is voor het dierenwelzijn. In sommige gevallen nemen wij eerst een voorgenomen besluit.

Bent u het niet eens met een voorgenomen besluit? Als u belanghebbende bent kunt u hierop reageren met een zienswijze.

Wanneer bent u een belanghebbende?

Is het voorgenomen besluit voor u bedoeld of raakt het u direct? Dan bent u mogelijk belanghebbende. Uw eigen belang moet uniek zijn en verschillen van dat van anderen. Het geldt op dit moment en u moet uw eigen belang kunnen bewijzen. Het gaat dus niet alleen over uw gevoel of wat u het liefst wil.

Bent u een rechtspersoon zoals een stichting of een vereniging? Ook dan kunt u belanghebbende zijn. U moet het volgende kunnen bewijzen:

  • U komt op voor algemeen belang of groepsbelang.
  • Als rechtspersoon beschrijft u de regels van uw organisatie in de statuten. De doelen in uw statuten hebben te maken met dierenwelzijn.
  • Uw activiteiten hebben (voor een deel) te maken met dierenwelzijn.

Op welk voorgenomen besluit kunt u nu reageren?

Er zijn op dit moment geen voorgenomen besluiten waar u op kunt reageren.

Wat moet er in uw zienswijze staan?

Zet altijd uw naam en adres in uw zienswijze. En leg duidelijk uit waar u het niet mee eens bent. Geef ook aan waarom u belanghebbende bent. Alleen zienswijzen van belanghebbenden nemen wij mee in de beslissing over het definitieve besluit.

Uw zienswijze doorgeven

U kunt op dit moment geen zienswijze doorgeven.

Andere manieren van doorgeven

Na uw zienswijze

Bent u belanghebbende en geeft u uw zienswijze op tijd door? Dan nemen wij deze mee in het maken van een definitieve beslissing. Het definitieve besluit plaatsen wij op deze website. U vindt het ook terug in de Staatscourant.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u bezwaar maken. Ook als u geen zienswijze heeft doorgegeven. U kunt tot 6 weken na de bekendmaking van het definitieve besluit schriftelijk bezwaar maken.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?