Dierenwelzijn in de landbouw

Gepubliceerd op:
3 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
9 april 2024

Goed zorgen voor uw landbouwdieren is belangrijk. Zo zijn uw dieren beter beschermd tegen dierziekten, maar heeft u ook kans op een hogere afzetprijs van uw producten. Wilt u investeren in het welzijn van uw varkens, kippen, runderen of andere graasdieren? Wij helpen u met regelingen en projecten.

Dierenwelzijn - Hoe zorg ik nog beter voor mijn pluimvee?

Hoe zorgt u nog beter voor uw pluimvee?

Pluimveehouder Johan Leenders legt zijn kippen in de watten. In deze video laten we zien hoe hij dat doet. De investeringen voor het welzijn van zijn kippen financiert hij voor een deel met onze fiscale regelingen.

Deze regelingen helpen u bij investeringen in dierenwelzijn

Wilt u investeren om het welzijn van uw landbouwdieren te verbeteren? U kunt belastingaftrek krijgen voor deze investeringen:

Duurzame melkveestallen

Investeert u in een duurzame melkveestal? In de Milieulijst vindt u bij welke investeringen u gebruik kunt maken van Mia\Vamil. U kunt ook gebruik maken van MIA\Vamil als u biologisch pluimvee- of melkveehouder bent

Diermonitoring en voersystemen

Investeert u in automatische systemen die alle dieren op het juiste moment voldoende vers voer geven? Via de MIA\Vamil kunt u belastingaftrek krijgen. Ook een permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen is fiscaal aftrekbaar.

Ledverlichting en luchtkoeling

Investeert u in ledverlichting en/of luchtkoeling? Daarmee zorgt u voor meer dierenwelzijn, maar bespaart u ook energie. In de Milieulijst vindt u bij welke investeringen u gebruik kunt maken van Energie-investeringsaftrek (EIA).

Certificaten voor dierenwelzijn

Maatlat Duurzame Veehouderij

Een stal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is goed voor diergezondheid en dierenwelzijn. Daarbij gelden voor elke diersoort aparte eisen. Het MDV-certificaat is ook nodig om als landbouwer gebruik te maken van fiscale regelingen, zoals MIA\Vamil of de Regeling Groenprojecten. U vindt meer informatie op de website van Maatlat Duurzame Veehouderij.

Dierenwelzijn bij biologische boeren (SKAL)

Biologische boeren richten stallen en weilanden zo in dat dieren zich zo natuurlijk mogelijk kunnen gedragen. SKAL Bio Controle certificeert biologische bedrijven en controleert of deze aan alle eisen voldoen. Hoe dat werkt, leest u op de website van SKAL Bio Controle.

Wetten en regels voor productiedieren in de landbouw

Regelingen per sector

Wilt u weten welke regels voor u gelden en van welke regelingen u gebruik kunt maken? We hebben deze op een rij gezet voor de:

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen ondernemen, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor agrarisch ondernemers en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie vindt u via Landbouw.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?