Energiebesparingsplicht vanaf 2023

Gepubliceerd op:
14 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
13 maart 2023

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u daar één keer in de 4 jaar over rapporteren. Dit moet u doen via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing. Daarnaast geldt er voor sommige bedrijven ook een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED), de EED-auditplicht. Via deze startpagina informeren we u en helpen we u om aan de slag te gaan. Samen zetten we de knop om.

Wilt u weten wat de energiebesparingsplicht precies inhoudt? Lees dan verder op Wat is de energiebesparingsplicht?

Gebruikt uw locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heeft u waarschijnlijk een informatieplicht energiebesparing.

Gebruikt uw locatie vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heeft u waarschijnlijk een onderzoeksplicht energiebesparing.

Bent u een grote onderneming? Of een maatschappelijke instelling met een economische activiteit? Dan heeft u waarschijnlijk een EED-auditplicht.

Bepaal met het stappenplan of u aan de informatieplicht, onderzoeksplicht of EED-auditplicht moet voldoen.

Direct rapporteren

Beschikbaar vanaf begin april.

Voldoe aan uw energiebesparingsplicht met behulp van de erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML). Beschikbaar vanaf begin april.

Heeft u nog andere wettelijke plichten?

Wilt u voor al uw locaties in één keer bepalen of u moet voldoen aan de energiebesparingsplicht. En wilt u dit ook bepalen voor locaties die u verhuurt? En wilt u onderzoeken welke andere wettelijke verplichtingen over energiebesparing en CO2-reductie mogelijk nog meer gelden? Start dan de wetchecker. U ontvangt een rapport nadat u de wetchecker heeft ingevuld.

Vanaf 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Hierin wordt ook de energiebesparingsplicht opgenomen. Om te garanderen dat de aanpassing van de energiebesparingsplicht op 1 juli 2023 in werking treedt, worden de aanpassingen verwerkt in het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer.

Bent u tevreden over deze pagina?