Energiebesparingsplicht vanaf 2023

Gepubliceerd op:
14 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
28 oktober 2022

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u daar één keer in de 4 jaar over rapporteren. Dit moet u doen via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing. Daarnaast geldt er voor sommige bedrijven ook een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED), de EED-auditplicht. Via deze startpagina informeren we u en helpen we u om aan de slag te gaan.

Heeft u nog andere wettelijke plichten?

Wilt u voor al uw locaties in één keer bepalen of u moet voldoen aan de energiebesparingsplicht. En wilt u dit ook bepalen voor locaties die u verhuurt? En onderzoeken welke andere wettelijke verplichtingen over energiebesparing en CO2-reductie mogelijk nog meer gelden? Start dan de

Vanaf 1 juli 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in. Tot 1 juli 2023 blijft de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden. Zo heeft u tijd om u voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen.

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze energiebesparingsplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken.

Op de pagina Wat is de energiebesparingsplicht? leggen we uit wat de energiebesparingsplicht inhoudt. Ook vindt u een tabel met daarin welke plichten gelden bij welke situaties.

Bent u tevreden over deze pagina?