GLB-subsidies 2023 aanvragen

Laatst gecontroleerd op:
30 november 2023
Gepubliceerd op:
2 oktober 2023

Heeft u zich aangemeld voor subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan vraagt u deze vanaf 15 oktober en uiterlijk 30 november 2023 aan. U doet de aanvraag in de Gecombineerde opgave.

Wanneer vraagt u GLB-subsidies aan?

U kunt vanaf 15 oktober tot en met 30 november 2023 een definitieve aanvraag doen voor deze GLB-subsidies:

Voorwaarde is dat u zich eerst heeft aangemeld voor deze subsidies. Dit kon u vanaf 1 maart tot en met 15 juni 2023 doen in de Gecombineerde opgave. Belangrijk: U kunt pas een uitbetaling krijgen als u de definitieve aanvraag heeft gedaan. 

Wanneer kunt u wijzigingen doorgeven?

Vanaf uw aanmelding tot en met 30 november bent u verplicht uw bedrijfssituatie actueel te houden. Geef wijzigingen in uw situatie of uw planning altijd zo snel mogelijk door. Bekijk welke wijzigingen u kunt doen

Aandachtspunten bij uw aanvraag

Voor de beoordeling van de definitieve aanvraag voor GLB-subsidies gaan wij uit van de feitelijke situatie. Let hierbij extra goed op de volgende punten:

 • Wij krijgen vragen over het opgeven van waterschapssloten, houtwallen en andere landschapselementen waarvan aanvragers niet de eigenaar zijn. Opgeven mag alleen met toestemming van de eigenaar. Dit geldt voor alle landschapselementen en de landbouwgrond waarvan u niet de eigenaar bent. Zie stap 2 in het stappenplan voor meer informatie, bij de alinea Toestemming van eigenaar kunnen aantonen. 
 • U krijgt alleen subsidie als u aan de voorwaarden voldoet en als u op tijd de aanmelding en de aanvraag heeft gedaan:
  • Aanmelden kon in 2023 tot en met 15 juni.
  • Aanmelden van eco-activiteiten kon onder voorwaarden nog tot en met 29 juni.
  • De definitieve aanvraag kunt u nog indienen tot en met 30 november. 

Heeft u de definitieve aanvraag al ingediend? Dan kunt u tot en met 30 november nog wijzigingen doorgeven en uw aanvraag opnieuw indienen.

Stappenplan GLB-aanvraag 2023

Infographic definitieve aanvraag GLB 2023

Na uw aanvraag

Hoe werkt controle bij GLB-subsidies in 2023?

In 2023 is er veel veranderd voor GLB-subsidies en dus voor u als agrariër. Een aantal voorwaarden is anders of nieuw. Daarom geldt 2023 als een leerperiode.

 • Voldoet u in 2023 niet aan de nieuwe subsidievoorwaarden? Dan krijgt u wel een waarschuwing, maar geen korting. Zo kunt u wennen aan de nieuwe regels.
 • Kunt u een aangemelde eco-activiteit niet uitvoeren? Dan kunt u deze activiteit zonder sanctie intrekken.

We gaan uit van de feitelijke situatie. U kent deze situatie zelf het beste. Wilt u daarom de gegevens zo juist of precies mogelijk doorgeven in de Gecombineerde opgave? Wij gaan samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit van deze situatie. In de controle en beoordeling houden we dus rekening met de feitelijke situatie.

Wanneer ontvangt u uw GLB-subsidie(s)?

Wij betalen goedgekeurde aanvragen uit vanaf 1 december 2023 en uiterlijk 30 juni 2024. Hierover ontvangt u een beslisbrief in deze periode. De betaling gebeurt ongeveer tegelijk met de verzending van de beslisbrief. Krijgt u een afwijzing? Dan betalen we geen subsidie uit.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan heeft u 6 weken de tijd om bezwaar te maken vanaf de dag na de datum van uw beslisbrief.

Overmacht GLB

Kunt u door overmacht de aanvraag niet doen? U doet uw melding op overmacht zo snel mogelijk. Hierin geeft u aan:

 • voor welke GLB-subsidie(s) de overmacht geldt;
 • waarom u een beroep op overmacht doet.

Meer informatie over overmacht en de afhandeling leest u op Overmacht GLB-subsidies.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?