Wind op Zee internationaal

Gepubliceerd op:
5 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
22 december 2022

Nederland heeft stevige ambities met het opwekken van duurzame energie, vooral via offshore windparken. Hiervoor zijn er investeringen in innovatie nodig die zich niet alleen richten op de Nederlandse markt. De sterke Nederlandse maritieme reputatie en internationale klimaatafspraken en -ambities van andere landen zorgen voor veel kansen op buitenlandse markten.

Samenwerking

Samenwerking op het gebied van exportpromotie tussen de offshore windsector en de overheid is erg belangrijk bij het verzilveren van kansen op de buitenlandse markten. Hiervan profiteren vooral mkb-marktpartijen.

ICEP ondersteunt de Nederlandse offshore windsector op verschillende manieren, zoals  economische diplomatie, strategisch marktonderzoek, het organiseren van en/of deelnemen aan handelsmissies, inhoudelijke seminars en vakbeurzen. ICEP doet dit in nauwe samenwerking met het diplomatieke postennetwerk en met de verschillende brancheorganisaties zoals NWEA, Holland Home Of Wind Energy, IRO en NMT.

Video ICEP op OEEC 2022

ICEP op de OEEC2022

Bekijk het verslag

ICEP was op de Internationale Offshore Energy Exhibition and Conference 2022 (OEEC) in Amsterdam.

Doellanden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de sectororganisaties heeft een aantal doellanden benoemd, waarop zij vooral de inspanningen richt. Het gaat om de volgende landen:

Europa

 • Frankrijk
 • Oostzee-regio (Polen en Litouwen)
 • Ierland

Azië

 • China
 • Japan
 • Zuid-Korea
 • Taiwan

Noord-Amerika

Verenigde Staten

Zuid-Amerika

Brazilië

Afhankelijk van internationale ontwikkelingen kunnen hieraan landen worden toegevoegd of verwijderd. Meer informatie over de gezamenlijke doelen en internationale activiteiten vanuit de Nederlandse Offshore Windsector vindt u ook op het online platform Wind and Water Works.

Unique selling points van de offshore windsector

De meest succesvolle en innovatieve offshore wind beleidskaders, maritieme bedrijven en onderzoeksinstellingen in de wereld staan op Nederlandse bodem. Om meer internationale aandacht te genereren voor de expertise van Nederlandse bedrijven heeft ICEP samen met de sector de Nederlandse offshore wind gids (Dutch Offshore Wind Guide, Engelstalig) ontwikkeld.

Deze gids geeft een compleet overzicht van de offshore wind expertise van het Nederlandse bedrijfsleven op dit moment. Zowel op het gebied van beleidsontwikkeling als de opgebouwde expertise over:

 • Site-onderzoek;
 • projectontwikkeling;
 • transport en installatie; en
 • bediening en onderhoud van offshore windparken.

Daarnaast gaat de gids in op de nieuwste exportsuccessen en de laatste stand van zaken over R&D onderzoek en innovaties die leiden tot verdere verlaging van de kosten. Deze kostenverlaging maakt offshore wind nog aantrekkelijker.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?