Slim combineren en meekoppelen

Gepubliceerd op:
1 maart 2024

De derde stap in een zoektocht naar een financiële oplossing is het combineren van een klimaatadaptatieproject met andere projecten en beleid.

Uit de meest relevante rapporten en onderzoeken zijn negen manieren gehaald om een klimaatadaptatieproject slim te combineren of mee te koppelen met andere projecten. Iedere methode wordt beschreven in een eigen projectblad waarin de essentie van de werking staat omschreven, aangevuld met voorbeelden en achtergrondinformatie. Het grootste effect wordt bereikt door meerdere oplossingsrichtingen met elkaar te combineren tot een eigen “op maat” oplossing.

Meekoppelkansen

Alle oplossingen in de individuele projectbladen zijn verschillend, maar ze zijn prima in twee categorieën in te delen: meekoppelkansen in de tijd en meekoppelkansen met ander beleid. Voor meer informatie over een projectblad kunt u contact zoeken met de partij die er ervaring mee heeft opgedaan.

Beschikbare bronnen en hulpmiddelen

Hieronder vindt u beschikbare bronnen en hulpmiddelen die u kunnen informeren. Klik door naar de websites voor meer informatie.

Uitgelicht

Belang van slim meekoppelen: hoe en waarom?

Tips, adviezen en voorbeelden voor het meekoppelen op strategisch of stedelijk niveau en op gebieds- of operationeel niveau.

Effect en waardering van de baten van groen: gezondheid, energieverbruik, waarde van woningen, recreatie, sociale cohesie, waterhuishouding. Tool van de RIVM.

Overige bronnen en hulpmiddelen

Deze flyer helpt je op weg om klimaatadaptatie in je strategie te koppelen aan de energietransitie en andersom. Je vindt er voorbeelden van mogelijke koppelingen, tips, achtergrondinformatie bij de RES en RAS en verwijzingen naar handige documenten en websites.

Ben je gebiedsontwikkelaar of stedenbouwkundige en benieuwd hoe je kansen kunt meekoppelen? Dan kun je nu terecht in het Engelstalige boek Reinventing Multifunctionality van de RVO. Hierin staat wat meekoppelen precies is en hoe je dat doet.

Slim ingerichte groene daken hebben veel voordelen. De Green Deal Groene Daken ging over het samen stapelen van winst op het dak. Op deze pagina staan enkele multifunctionele dakprestaties op een rij.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?