Zakendoen in Bahrein

Gepubliceerd op:
28 augustus 2019
Laatst gecontroleerd op:
15 november 2023

Bahrein speelt een bescheiden rol op het economische wereldtoneel. Toch biedt deze eilandstaat ook kansen. Maar hoe doet u zaken in Bahrein? En waar liggen de kansen voor u? Deze pagina helpt u op weg bij het zakendoen in Bahrein. Lees meer over zakelijke kansen, exportregels en IMVO in Bahrein.

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over het exporteren naar Bahrein? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Samen met het diplomatieke netwerk van ambassades, consulaten en NBSO's kunnen we u helpen om van uw export naar Bahrein een succes te maken.

Wilt u meer weten over Bahrein, zoals het bruto nationaal product, de economische groei of de demografische gegevens? Bekijk dan onze Factsheet Bahrein.

Inwoners en maatschappij van Bahrein

Als u zaken wilt doen in Bahrein is het goed om de politieke en economische situatie van het land te kennen. Bahrein is een vrij kleine eilandstaat in de Perzische Golf. Bahrein is een constitutionele monarchie. Het inwonersaantal schommelt rond de 1,5 miljoen (2021).

Het bevolkingsaantal groeit momenteel vooral door (mannelijke) gastarbeiders uit India, Pakistan en Iran. Daarnaast zijn er vrij veel westerse expats die (tijdelijk) in het land wonen vanwege hun werk in de petrochemische sector.

Manama, de hoofdstad van Bahrein, is een zeer kosmopolitische stad met westerse, Indiase, Pakistaanse en Filipijnse zakenlieden en winkeleigenaars.

Gulf Cooperation Council (GCC)

Bahrein vormt samen met Oman, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Saoedi-Arabië de Golfregio. De 6 Golfstaten zijn verenigd in de Samenwerkingsraad voor de Golf, beter bekend als de Gulf Cooperation Council (GCC). Deze raad vormt sinds 2003 een douane-unie. Ook hebben zij samen een gemeenschappelijke markt. Hierin kan vrij verkeer van kapitaal, goederen en personen plaatsvinden. Lees meer over zakendoen in de Golfstaten.

Economie van Bahrein

Economisch is Bahrein sterk afhankelijk van de verkoop van olie. Door het grillige verloop van de olieprijzen zet het koninkrijk steeds meer in op de verwerking en raffinage van olie. Dit type producten is minder gevoelig voor prijsschommelingen. Daarnaast zijn de winstmarges groter dan bij de verkoop van ruwe olie.

Andere belangrijke sectoren zijn de aluminiumproductie, horeca en detailhandel. Bahrein is ook het regionale centrum voor Islamitisch bankieren. Daarnaast is er in Bahrein ook een groeiende vraag naar luxegoederen en vakanties.

Op langere termijn wil Bahrein, net als andere landen in de Golfregio, inzetten op diversificatie van de economie. Bahrein loopt hierop voor vergeleken met de andere Golfstaten. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de toeristische en financiële sector.

Recente economische ontwikkelingen

Bahrein kwam in 2020 in een recessie als gevolg van de coronapandemie. De economie kromp toen met 4,6%.

De olie-industrie is belangrijk in Bahrein. Door de oorlog in Oekraïne zijn de olieprijzen hard gestegen, wat gunstig is voor olieproducerende landen. De Bahreinse economie groeide in 2022 met 4,3%. Dit kwam naast de olie ook door de groei van de koolwaterstofindustrie en toeristische sector. De Wereldbank verwacht voor 2023 een economische groei van 3,1% en voor 2024 een economische groei van 2,8%. 

Wilt u meer weten? Lees dan het volledige rapport van de Wereldbank: Bahrain's Economic Update (pdf).

Bahrain Economic Vision 2030

In 2008 werd door de Bahreinse overheid het programma Economic Vision 2030 gelanceerd. Het doel van het programma is om een duidelijke richting te geven de verdere ontwikkeling van Bahrein. Hierin zijn de visies op de overheid, de samenleving en de economie belangrijk. Het programma gaat uit van 3 leidende principes: duurzaamheid, eerlijkheid en concurrentievermogen. Lees hier het Economic Vision 2030 programma (pdf).

Handel Nederland - Bahrein

In 2022 groeide de export van Nederlandse goederen naar Bahrein € 250 miljoen. Nederland exporteert vooral chemische producten, metaalwaren en groenten en fruit naar Bahrein. De import uit Bahrein schiet in 2022 ook flink omhoog, namelijk van € 99 miljoen in 2021 naar € 165 miljoen in 2022. Nederland importeert vooral ruwe olie en non-ferrometalen.

Lees meer over import- en exportcijfers met Bahrein op de website van het CBS. Op deze pagina van het CBS kunt u zien voor hoeveel euro er aan verschillende type goederen werd ingevoerd en uitgevoerd.

Bekijk ook het document met handelscijfers van Nederland en Bahrein hieronder voor een overzicht van de import- en exportcijfers.

Handelsrelatie EU - Bahrein

Ook al heeft u uw handel goed georganiseerd, economische ontwikkelingen kunnen hier invloed op hebben. Zo kunnen nieuwe handelsverdragen voordelig zijn voor u. Aan de andere kant kunt u ook handelsbarrières of andere maatregelen tegenkomen tijdens het exporteren.

Zakelijke kansen in Bahrein

Kansrijke sectoren in Bahrein zijn met name de voedings-, water en energiesector. De landbouw en luchtvaartindustrie bieden ook kansen voor Nederlandse ondernemers.

Voedings-, water- en energiesector

Net als in andere landen in de Golfstaten, liggen er voor Nederlandse ondernemers in Bahrein veel kansen in de voedings-, water- en energiesectoren. Met name de nexus, de interactie, tussen deze sectoren.

Hieronder vindt u een rapport over de kansen in de voedings-, water- en energiesector in Bahrein:

Vragen? Neem contact op met RVO

Heeft u vragen over het zakendoen in Bahrein? Of bent u op zoek naar zakenpartners in de luchtvaart, landbouw of een andere sector? Neem dan contact op met onze landenadviseurs voor Bahrein.

Zakendoen in Bahrein

Ease of Doing Business

Bahrein staat in de Doing Business ranking van 2020 op de 43e plaats. Hierbij wordt het ondernemingsklimaat onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in een land. Bahrein scoort goed op de onderwerpen bouwvergunningen, registratie van onroerend goed, aansluiting van elektriciteit en betalen van belasting.

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Economic Development Board (EDB)

Bahrein heeft ook een publieke instelling die bedrijven helpt bij het zakendoen in Bahrein: de Economic Development Board (EDB). U kunt deze organisatie zien als de lokale variant van RVO.nl. De EDB biedt informatie over het starten van een bedrijf in Bahrein. Hou er wel rekening mee dat deze informatie geschreven is ter promotie van het zakendoen in Bahrein.

De EDB geeft ook informatie over wat de Bahreini's zelf zien als kansrijke sectoren.

Hulp bij financiering nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina hulp bij financiering om te kijken hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Bahrein mogelijk zijn.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Exportregels voor Bahrein

Access2Markets

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie bevat de belangrijkste exportregels en praktische tips voor Bahrein. Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Lees dan eerst ons stappenplan voor Access2Markets.

Andere bronnen

De volgende bronnen bieden ook informatie over exportregels:

Halalcertificaat

Voor een groot deel van de handel is een halalcertificaat vereist. Er zijn wereldwijd (nog) geen bindende uniforme normen en certificeringsvereisten. Lees onze informatie over halalcertificering als u hier meer over wilt weten.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

ATA-carnet bij tijdelijke invoer

Importeert u tijdelijk handelsmonsters, beroepsmateriaal of tentoonstellingsmateriaal in Bahrein? Bij tijdelijke invoer van goederen kunt u een ATA-carnet gebruiken. Dit document bespaart kosten en maakt de douaneprocedures eenvoudiger. U kunt een ATA-carnet aanvragen bij de KVK. Vind op de website van Bahrain Chamber meer informatie over het gebruik van een ATA-carnet in Bahrein.

Hulp van de ambassade

In Bahrein is geen Nederlandse ambassade, alleen een honorair consulaat in Manama. De ambassade in Koeweit staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen over Bahrein. De medewerkers kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips.

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten. Bekijk de contactinformatie van de ambassade in Koeweit en het honorair consulaat in Manama (Bahrein) op de website The Netherlands and You. Op Nederland Wereldwijd vindt u ook het reisadvies voor Bahrein.

Op de website Agroberichten buitenland vindt u informatie over de landbouwraad in Riyad (Saoedi-Arabië). Deze houdt zich ook bezig met landbouwkansen en vragen over Bahrein en de andere Golfstaten.

Meer weten over Bahrein?

Vragen over ondernemen in Bahrein?

Heeft u vragen over een bedrijf starten, exportregels of kansrijke sectoren in Bahrein? Of andere vragen over ondernemen in Bahrein? Onze adviseurs helpen u graag verder met gratis advies.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?