Intellectueel eigendom Bangladesh

Gepubliceerd op:
16 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
23 juli 2020

Gaat u zakendoen in Bangladesh? Dan is het belangrijk om uw intellectueel eigendom goed te beschermen. Door deze bescherming mag een ander uw product of dienst niet zonder uw toestemming overnemen of namaken, verkopen of importeren.

Welke vorm van bescherming het meest in aanmerking komt, hangt af van uw product. Een technisch innovatief product of een technische verbetering van een product beschermt u bijvoorbeeld met een octrooi. Speciaal voor de bescherming van de vormgeving of de verpakking van een product is er het modelrecht en/of auteursrecht. Voor de bescherming van de naam is er het merkrecht.

Intellectueel eigendomsrechten wel of niet aanvragen

Heeft u een uitvinding gedaan waarbij niet is te achterhalen hoe die uitvinding werkt? Dan is geheimhouding misschien de beste keuze. Bekijk ons overzicht van mogelijkheden voor bescherming van uw intellectueel eigendom.

De meeste van deze intellectueel eigendomsrechten gelden per land. U moet deze rechten dus opnieuw aanvragen als u in een ander land zaken gaat doen. Of aanvragen in een land zinnig is, hangt onder andere af van:

  • de kosten
  • de duur van de aanvraagprocedure
  • de opbrengsten van uw product
  • de mogelijkheden om juridische stappen te nemen bij schending van uw rechten

Bij octrooirecht en modelrecht geldt dat u de aanvraag voor een nieuw land maximaal 12 maanden na uw eerste aanvraag moet indienen. Daarna kan het niet meer (prioriteitsjaar). Een merkbescherming uitbreiden naar andere landen kan later wel nog, behalve als hetzelfde merk daar al door anderen is geregistreerd voor dezelfde toepassing.

Octrooi aanvragen

Octrooi aanvragen kan direct bij het octrooibureau van het land. U kunt ook voor meerdere landen tegelijk octrooi aanvragen in één procedure. Bijvoorbeeld in een Europese of wereldwijde procedure (PCT). De laatste procedure kunt u onder andere starten bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van RVO.

Meer informatie

Op de website van het World Intellectual Property Organization (WIPO) vindt u de contactgegevens van de 2 Bengalese organisaties die zich met intellectueel eigendom bezighouden:

Aanvragen patent in Bangladesh

Wees er op tijd bij als u een patent wilt aanvragen in Bangladesh. Het Bengalese Department of Patents, Design and Trademarks Ministry of Industries mag namelijk 18 tot 21 maanden de tijd nemen om een patent toe te wijzen. Ook het registreren van een industrieel ontwerp of een handelsmerk kan maanden duren.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over intellectueel eigendom in Bangladesh? Neem dan contact op met onze adviseurs.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?