Kansrijke sectoren voor start-ups in China

Gepubliceerd op:
16 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2021

Al decennialang is China 'de fabriek van de wereld'. De Chinese overheid streeft ernaar om ook meer hoogwaardige productie in China te ontwikkelen. Op deze pagina vindt u meer informatie over enkele sectoren in China die specifiek voor start-ups en scale-ups kansen bieden.

Agri & Food

De Chinese bevolking van bijna 1,4 miljard mensen moet gevoed worden. Dat zorgt ervoor dat alleen al de enorme marktomvang van de Chinese landbouw- en voedselindustrie kansen biedt.

Vraag naar biologisch, gezond voedsel en een transparante keten

Door enkele schandalen over voedselveiligheid is het vertrouwen van de Chinese consument in lokale voedselproductie ernstig geschaad. Er is een toegenomen vraag naar biologisch, gezond voedsel en een transparante keten door:

  • het groeiende besteedbare inkomen;
  • een toenemende middenklasse;
  • explosieve groei van voedselverkoop via e-commerce;
  • en de snelle ontwikkeling van logistieke dienstverlening.

Oplossingen in voedselveiligheid zoals traceerbaarheidstechnologie, verontreinigingsdetectie, monitoren van koudeketenlogistiek en blockchain zijn daarom van belang voor de Chinese landbouw- en voedselindustrie.

China heeft ingewikkelde waardeketens en versnipperde bewerkbare landbouwgrond. Dat maakt het zakendoen voor start-ups die zich richten op efficiënte en transparante productieprocessen moeilijker, vooral aan het begin van de voedselketen. Toch biedt de noodzaak voor dit soort technologische oplossingen en verbeteringen ook grote kansen.

Cleantech

China's economische bloei in de laatste decennia heeft gezorgd voor ontwikkeling en meer welzijn, maar heeft tegelijkertijd ook milieuvervuiling veroorzaakt.

De Chinese overheid heeft specifieke milieudoelen opgenomen in het huidige vijfjarenplan, zoals uitstootvermindering, ecologische conservering en het aanpakken van lucht-, grond- en watervervuiling. Daarbij zijn de mogelijkheden voor groei in de cleantechsector in China groot, omdat de vraag snel toeneemt. Dit komt mede doordat er op veel relevante gebieden nog een gebrek aan specifieke technologische kennis is. Vooral technologie en apparatuur voor het meten, controleren en beheren van lucht-, grond- en watervervuiling, de recycling van industrieel afval en de behandeling van afvalwater bieden kansen.

Energie

China heeft de energietransitie als prioriteit aangemerkt. Het land streeft ernaar om in 2060 CO2-neutraal te zijn en qua CO2-uitstoot te pieken voor 2030. Het land draagt hiermee bij aan de doelstellingen zoals opgenomen in het Parijs-akkoord. China beschouwt duurzame energie – met bijbehorende technologieën en innovaties – als het pad naar de toekomst. Dit is ook een krachtige drijfveer voor economische groei.

Energiedoelen China

Twee grote energiedoelen in het overheidsbeleid zijn meer gebruik van niet-fossiele brandstoffen en het opschalen van binnenlandse productie om energiezekerheid te kunnen garanderen. Waar waterkracht nog steeds de voornaamste bron van duurzame energie is, groeien wind- en zonne-energiemarkten snel.

Afgelopen jaar is er wereldwijd voor 6 GW aan offshore windcapaciteit bijgebouwd, waarvan 3 GW in China werd opgewekt. Ook verzorgt China 70% van de wereldwijde zonnepanelenproductie en heeft het land toegang tot de benodigde materialen als koper en kobalt.

Afgelopen jaren is (groene) waterstof in China ook steeds hoger op de agenda komen te staan. Waterstof wordt in China nog niet op grote schaal toegepast maar de overheid zet stevig in op het doorontwikkelen van de energiedrager. Zo zal waterstof een belangrijke rol spelen in het transport omtrent de Winterspelen in Peking begin 2022.

Focus op energie-efficiëntie

Daarnaast ligt er een sterke focus op energie-efficiëntie met ambitieuze doelstellingen om de energieconsumptie en de koolstofintensiteit per eenheid van het bbp, de komende jaren te verminderen. Kansen binnen de bovengenoemde sectoren liggen onder andere bij hernieuwbare energiebronnen als offshore wind, energieopslag (waterstof), smart grids & grid connection, duurzaam transport, en duurzaam bouwen. AI en big data kunnen ook een groeiende rol spelen in de energietransitie.

Life Sciences & Health (LSH)

Ook China heeft te maken met vergrijzing. De voorspelling is dat het aantal 65-plussers zal groeien van 90,6 miljoen in 2017 naar 143 miljoen in 2027. Zogenoemde beschavingsziektes – die verband houden met toegenomen welvaart, zoals roken – komen veel voor. In 2015 was 36% van de nieuwe longkankerdiagnoses in de hele wereld afkomstig uit China, met ook nog een overlevingskans ver beneden het wereldwijde gemiddelde.

De overheidsuitgaven voor gezondheidszorg liggen in China nog maar op 6% van het bbp. Westerse landen geven gemiddeld zo'n 10-17% van bbp uit aan gezondheidszorg. Dit schept de verwachting dat de Chinese overheidsuitgaven in deze sector zullen toenemen. En dit biedt nieuwe kansen.

Private investering gezondheidszorg

De uitgaven voor gezondheidszorg in China zijn de afgelopen decennia explosief gestegen als gevolg van toegenomen verstedelijking, stijgende inkomens en de verouderende bevolking. De uitgaven per hoofd van de bevolking op dit gebied zijn nog steeds relatief laag. Dit betekent dat de markt nog sterk kan groeien. Er is een toenemende vraag naar kundige verpleging en behandelingen voor leeftijdgerelateerde ziektes zoals diabetes, ademhalingsaandoeningen, hoge bloeddruk en kanker.

Inhaalslag biotechnologie

Een andere interessante markt binnen Life Sciences & Health is biotechnologie. Een sector waarin China nog steeds ver achterloopt op Westerse landen. Momenteel gaat er in China $ 120 miljard om in de geneesmiddelenmarkt; 80% daarvan gaat naar generieke geneesmiddelen. Wel stimuleert de overheid de ontwikkeling en groei van biotechbedrijven. Het aantal toegekende subsidies en onderzoeksfaciliteiten voor de biotechindustrie is substantieel toegenomen.

De Chinese overheid biedt vooraanstaande buitenlandse onderzoekers en ondernemers op het gebied van biotechnologisch onderzoek vaak aantrekkelijke posities aan om meer kennis te vergaren. De toenemende focus op biotechnologie is ook zichtbaar in private investeringen. Venture capital-investeringen groeiden van $1 miljard in 2013 naar $ 12 miljard in 2018.

Kunstmatige intelligentie (AI)

China investeert sterk in de ontwikkeling van technologie en producten op het gebied van kunstmatige intelligentie (afgekort AI) die kunnen helpen om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken waar China voor staat, zoals bij de overige sectoren op deze pagina beschreven.

China heeft echt big data

Een van China's grootste voordelen in AI is de beschikbaarheid van big data: datasets met gegevens van meer dan een miljard digitale consumenten, met flexibiliteit om ze te gebruiken in vele toepassingen. Daarnaast steunt de overheid de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie met ambitieuze plannen en subsidies. Ook Chinese techbedrijven en -ondernemers omarmen de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. In 2017 lanceerde de State Council een strategisch plan om de binnenlandse markt voor AI te ontwikkelen naar een waarde van $ 150 miljard voor 2030.

AI-software en chips

China's techreuzen Baidu, Alibaba en Tencent investeren veel in start-ups die zich richten op het ontwikkelen van AI-software en chips. Tencent heeft geïnvesteerd in het grootste aantal AI-start-ups. Maar Baidu heeft het meest diverse investeringsportfolio, met bedrijven actief in nieuws en media, gezondheidszorg, automotive en chips.

Ondanks het feit dat in 2017 maar 10% van de Chinese investeringen in AI-start-ups een Chinees bedrijf betrof, waren zij wel verantwoordelijk voor een totale waarde van $ 5 miljard. Dit bedrag vertegenwoordigt 48% van wereldwijde investeringen in AI-start-ups, waar dit voor Amerikaanse AI-start-ups 38% was.

Halfgeleiders

Ontwikkelingen in de halfgeleiderindustrie zijn de drijfveer voor technologische ontwikkelingen in vele andere sectoren. In 2020 importeerde China voor een waarde van $ 3.560 miljard aan chips, waarmee het in waarde ruwe olie heeft ingehaald als belangrijkste importproduct.

Zelfvoorziening chips drastisch vergroten

Hoewel de meeste elektronische apparaten, smartphones, laptops enzovoort in China gemaakt worden, wordt slechts zo'n 15% van alle chips die hiervoor in China benodigd zijn, in China zelf gemaakt. Bovendien wordt de helft van deze chips ook nog eens gemaakt in fabrieken die in handen zijn van buitenlandse bedrijven zoals Intel, Samsung, en SK Hynix.

De Chinese overheid wil minder afhankelijk zijn van de import van chips en heeft daarom beleid geïntroduceerd om deze afhankelijkheid te verminderen. De National Guideline for Development of the IC Industry en Made in China 2025 zijn voorbeelden hiervan. Een doel van het Made in China 2025-beleid is om de Chinese zelfvoorziening voor chips te verhogen naar 40% in 2020 en 70% in 2025. Een behoorlijke uitdaging, aangezien in 2018 slechts 15% van de binnenlandse vraag in China geproduceerd is.

Investeringsfonds halfgeleiderindustrie

Om de groei van de halfgeleiderindustrie te versnellen, heeft de Chinese overheid in 2014 speciaal voor deze industrieën het China Integrated Circuit Industry Investment Fund (Big Fund) opgericht. Peking wil in 10 jaar zo'n $ 150 miljard investeren om ontwikkelingen in productie en ontwerp van chips te stimuleren. Investeringen uit dit fonds zijn voornamelijk beschikbaar voor Chinese bedrijven, maar deze kunnen ook samenwerken met buitenlandse partijen. De Nederlandse halfgeleiderindustrie staat ook in China goed bekend.

Soms geen markttoegang

Voor sommige sectoren of technologieën is er voor buitenlandse bedrijven in China geen markttoegang. Het kan zijn dat uw start-up in een (niche)markt opereert waarvoor China (nog) gesloten is. Laat u hierover van tevoren goed informeren. Het consulaat-generaal in Shanghai kan u hierbij helpen.

Meer weten over kansrijke sectoren voor start-ups?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

Neem contact op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?