Zakelijke ondersteuning in India en Nederland

Laatst gecontroleerd op:
14 januari 2021
Gepubliceerd op:
11 januari 2021

De Nederlandse overheid helpt ondernemingen die zaken willen doen in India. Deze ondersteuning is beschikbaar via ons uitgebreide netwerk in India en Nederland. RVO en het Trade Network India werken samen om Nederlandse ondernemingen in India ondersteuning te bieden.

Belangenbehartiging

Partners for International Business (PIB)

PIB ondersteunt samenwerkingsverbanden van Nederlandse ondernemingen die de Indiase markt willen betreden. Dit gebeurt via een totaalaanpak. De Nederlandse overheid concentreert zich als partner op zaken als economische diplomatie, matchmaking, G2G (Government-to-Government-samenwerking) en technische ondersteuning of kennisoverdracht (K2K).

Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

De FDOV (onderdeel van het Programma Publiek Private Samenwerking) bevordert publiek-private partnerschappen op het gebied van voedselveiligheid en de ontwikkeling van de particuliere sector in India. De projecten moeten bijdragen aan een inclusieve bedrijfscultuur, duurzame economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding.

Fonds Duurzaam Water (FDW)

Het FDW is een publiek-private samenwerking met als doel om projecten te financieren op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid. De projecten moeten bijdragen aan duurzame economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding.

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoor-bereidingsstudies (DHI)

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies ondersteunt bedrijven die kansen grijpen in India.

Partners voor Water (PvW)

Dit programma ondersteunt profit- en non-profitorganisaties in de Nederlandse watersector die samenwerken om zichzelf in India op de kaart te zetten. De focus ligt op het benutten van het toenemende aantal kansen in India die het gevolg zijn van uitdagingen op het gebied van water.

Kennis en informatie

Verschillende instanties bieden informatie en kennis aan Nederlandse ondernemers die aan de slag willen in India. Bent u zelf expert? Dan bestaat de mogelijkheid uw kennis te delen met ons én met andere ondernemers.

Antwoord op uw vragen

RVO biedt beknopte informatie over zakendoen in het buitenland en kan via de landenadviseurs uw vragen beantwoorden, eventueel met input van het Trade Network India. RVO kan een marktverkenning of een landenvergelijking uitvoeren voor bedrijven die klaar zijn voor de stap naar het buitenland en India op het oog hebben.

Kennisdeling

Geregeld komen Nederlandse professionals (virtueel) naar India om een lezing, presentatie of workshop te geven. Bent u expert in een van onze economische kernthema’s en geïnteresseerd in kennisoverdracht in India, neem dan gerust contact met ons op.

Financiën en subsidies

Vind de financiering die past bij uw Indiase ambities. RVO biedt u verschillende regelingen aan ter ondersteuning.

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Wilt u zakendoen in een opkomende markt of een ontwikkelingsland? En kunt u hulp gebruiken bij het rondkrijgen van de financiering? De overheid kan u via het Dutch Good Growth Fund (DGGF) ondersteunen met leningen, participaties, garanties, exportkredietverzekeringen en exportfinancieringen met terugbetaalverplichting. Het DGGF is er om handel en investeringen in opkomende markten en ontwikkelingslanden mogelijk maken door het bieden van financiering en  verzekeringen.

Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten (DRIVE)

DRIVE richt zich op investeringen in infrastructuurprojecten die bijdragen aan een goed ondernemingsklimaat en ondernemerschap. Het gaat om hulp op het gebied van water, klimaat, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Hulp nodig bij uw zaken in India?

De economische experts ter plaatse helpen u graag verder!

E: nde-ea@minbuza.nl
T: +91 112 419 76 00

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?