Zakelijke kansen in India

Gepubliceerd op:
20 augustus 2012
Laatst gecontroleerd op:
15 augustus 2023

India heeft een van de snelstgroeiende economieën ter wereld. Wilt u zakendoen in India? Er zijn kansen voor Nederlandse ondernemers in veel verschillende sectoren.

Landbouw, tuinbouw en visserij

De land- en tuinbouw speelt een belangrijke rol in de Indiase economie. Het land heeft op het moment dringend behoefte aan hervormingen en nieuwe technologieën voor meer efficiëntie en een hogere productiviteit. Dit biedt kansen aan Nederlandse ondernemers. Deze kansen liggen vooral op het gebied van materialen, technologieën en kennis.

Pluimveesector

In opdracht van RVO, de ambassade in New Delhi en NBSO Hyderabad heeft Larive International een onderzoek uitgevoerd naar de Indiase pluimveesector. De focus ligt op de deelstaten Andhra Pradesh, Telangana en Haryana. Het rapport benoemt naast de belangrijkste trends, problemen en uitdagingen:

  • kansen om diergezondheid te verbeteren en antimicrobiële resistentie (AMR) te verminderen in de Indiase pluimveesector;
  • inzicht in de kenmerken van de pluimveewaardeketen;
  • de belangrijkste belanghebbenden en de winstgevendheid van de Indiase pluimveesector, met focus op AMR-reductie en diergezondheid;
  • een uitgebreide roadmap met kansen voor handel, investeringen, innovatie, capaciteitsopbouw en kennisoverdracht tussen India en Nederland.

Pluimvee is een belangrijk en geavanceerd segment van de veehouderij in India. Ruim 5 miljoen mensen zijn direct betrokken bij de sector. India is de op 2 na grootste eierproducent ter wereld. De binnenlandse consumptie van eieren en pluimveevlees blijft de komende jaren groeien. Dit vraagt om duurzame ontwikkeling, terugdringen van antibioticagebruik en verbeterde diergezondheid.

Effect coronacrisis op pluimvee- en aquacultuursector

De pluimvee- en aquacultuursector hebben klappen geïncasseerd tijdens de coronapandemie. Vooral de pluimveesector voelt de effecten, nadat kippen op basis van onjuiste informatie werden aangewezen als bron van besmetting. De Indiase overheid heeft plannen voor de ontwikkeling van beide sectoren, wat mogelijkheden biedt voor Nederlandse bedrijven. Lees onderstaand rapport over de gevolgen van corona voor deze sectoren.

Water

India is een land met relatief weinig water. Daarom richt de Indiase overheid zich op waterbesparing en het eerlijk verdelen van deze grondstof. Nederlandse bedrijven in de watersector hebben een grote afzetmarkt in India.

Kansen in de watersector

In het marktrapport 'AMR Technology for the Water Sector. A Market Study in India' krijgt u een overzicht van de kansen die er in India zijn voor Nederlandse bedrijven in de (afval)watersector. Ook krijgt u advies over de manier waarop u op deze ontwikkelingen kunt inspelen.

Lees de samenvatting en vraag het rapport aan.

Watermanagement

Ook maatregelen om de vervuiling van water tegen te gaan, zijn hard nodig. Denk aan het voorkomen van watervervuiling door chemicaliën of het schoonmaken van de belangrijkste rivier in India, de Ganges. Ook hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die de Indiase watersector biedt? Wij kunnen u op weg helpen met marktinformatie zakenpartners vinden. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

Energie

India haalt zijn energie vooral uit fossiele brandstoffen. Daarvan wordt het meeste geïmporteerd. Toch groeit het aandeel van duurzame energie snel, net als het energieverbruik in huishoudens. Energieveiligheid is cruciaal voor de toekomst van India en het land is bereid om in energieoplossingen te investeren. Download ook het onderstaande marktrapport over kansen in waterstof in India. 

Hernieuwbare energie

Ons marktrapport 'Renewable Energy India' gaat in op kansen voor Nederlandse ondernemers op het gebied van energieproductie uit hernieuwbare bronnen in India: zonne-energie, biomassa en waterstof. Download hieronder de samenvatting. Het hele rapport kunt u per e-mail opvragen: ahmedabad@nbso.info.

Life Sciences & Health

De sector Life Sciences & Health (LSH) is in de loop van de jaren gegroeid tot een van de grootste industrieën in het land. Hierdoor zijn er veel kansen voor Nederlandse ondernemers die werken in deze topsector. Zo zijn er mogelijkheden voor de export van medische hulpmiddelen én zijn er kansen voor het ontwikkelen van medische apparaten. Daarnaast liggen er kansen op het gebied van onderwijs in de gezondheidszorg.

Kansen in de digitale gezondheidszorg 

In het marktrapport 'Digital Health in India' krijgt u een overzicht van de Indiase gezondheidssector. Ook leest u over de kansen op de digitale gezondheidsmarkt en krijgt u advies over hoe u op deze ontwikkelingen kunt inspelen.

Lees de samenvatting en vraag het rapport aan.

In de brochure 'The Netherlands and India: Partners for sustainable business' leest u meer over de kansen in diverse Indiase sectoren, zoals de LSH-sector en de watersector.

Zakelijke ondersteuning in India

Netherlands Business Support Offices (NBSO's)

In India zijn Netherlands Business Support Offices (NBSO's) gevestigd. Het NBSO-netwerk signaleert zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers en helpt bij het zoeken naar zakenpartners. De NBSO's zijn in de volgende Indiase steden gevestigd:

  • NBSO Ahmedabad richt zich op de sectoren agrifood, tuinbouw, duurzame energie, healthcare & life sciences, water, havens & logistiek, textiel (mode), scheepsbouw, ICT, stedenbouw & infrastructuur, hightech en automotive.
  • NBSO Hyderabad richt zich op ICT, life sciences en healthcare, agrifood, voedselverwerkende industrie, luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, havens, logistiek en tuinbouw.

Concrete zakelijke kansen publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl

Innovatie & het IA-netwerk

India is een belangrijke partner voor Nederland op het gebied van innovatie, technologie en wetenschap. Het Nederlandse Innovatie Netwerk in India richt zich op partnerschappen die helpen om gedeelde maatschappelijke uitdagingen op te lossen op het gebied van water, landbouw, gezondheidszorg en Key Enabling Technologies (zoals AI, big data, cyber security en ruimtevaart).

Het IA-netwerk werkt nauw samen met de centrale en decentrale overheden in India. Ook werkt het IA-netwerk samen met toonaangevende onderzoeksinstituten in het land, en met bedrijven (incl. start-ups) die voorop lopen op het gebied van technologie en innovatie.

De innovatieafdelingen van de ambassade in New Delhi en de consulaten in Mumbai en Bangalore staan klaar om u te helpen met informatie, advies, contacten en kansen. Zij helpen u graag met uw ambities in India. Voor specifieke vragen kunt u terecht bij nde-ia@minbuza.nl. Of volg het netwerk op LinkedIn en Twitter (@ianetworkIndia).

Hulp van de ambassade in India

Bekijk op onze website hoe de ambassade, consulaten en handelskantoren in India u kunnen helpen met zakendoen.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. U leest hier meer over op de pagina Hulp bij financiering.

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie. Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering.

Bekijk onderstaande video over het Fonds Bestrijding Kinderarbeid, een van de subsidieprogramma's die RVO uitvoert.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Meer weten over zakelijke kansen in India?

Alle marktrapporten over India

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés (IA) en landbouwraden publiceren wij marktrapporten over kansrijke sectoren in India. Hierboven vindt u diverse rapporten ter download. Rapporten die niet passen bij een van de genoemde sectoren staan hieronder. De volledige lijst van marktrapporten vindt u in onze bibliotheek.

Meer informatie

Ontdek uw kansen

Waar liggen de grootste kansen voor u? Wij denken graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?