Ivoorkust: ontdek uw kansen in de cacaoverwerking

Gepubliceerd op:
28 augustus 2023

Doet u al zaken in Ivoorkust of de cacaosector? Of bent u al actief in de verwerking van cacaobonen en bijproducten in een ander land en wilt u uw onderneming uitbreiden? Ontdek de kansen van combitrack Orange Cocoa Pro en wat u in Ivoorkust kunt betekenen. 

Combitracks

Kansen en uitdagingen in de cacaosector van Ivoorkust

Maar liefst 40% van de wereldwijde cacaoproductie komt uit het West-Afrikaanse Ivoorkust. De cacaosector is dan ook de belangrijkste sector van het land. Bijna een miljoen Ivorianen zijn actief in de cacao. Nederland is de belangrijkste handelspartner van Ivoorkust.

Het grootste deel van de Ivoriaanse export bestaat uit ruwe cacaobonen. De lokale boeren verdienen maar 6% van de totale sectoropbrengst van $100 miljard. Ivoorkust heeft maar weinig mogelijkheden om kleinschalig cacao te verwerken.

De lokale boeren hebben een lage productiviteit en kunnen moeilijk concurreren met internationale partijen. Daarnaast worden bijproducten nog nauwelijks commercieel gebruikt. Denk aan cacaosap en organische meststof van cacaodoppen.  

Ivoorkust wil verwerkingscapaciteit vergroten

Elena Bindels, Private Sector Development Coördinator bij RVO: "Ivoorkust wil de eigen verwerkingscapaciteit vergroten. De Ivoriaanse overheid wil tegen 2025 deze lokale verwerking verhoogd hebben van 30% naar 100%. Deze ambitie, met verschillende belastingvoordelen, opent deuren voor u als ondernemer om te investeren in de lokale verwerkingsindustrie."

Naast de lage lokale verwerkingscapaciteit heeft de cacaosector in Ivoorkust te maken met andere problemen. Sociale problemen, zoals kinderarbeid, maar ook milieuproblemen. Denk daarbij aan de uitstoot van broeikasgassen door achtergelaten cacaodoppen, bodemdegradatie en ontbossing. Maar ook afhankelijkheid van monocultuur, klimaatverandering en het gebruik van chemische stoffen.  

Een EU-verordening over ontbossing en traceerbaarheid zal vanaf december 2024 ook gevolgen hebben voor lokale ondernemingen in Ivoorkust. Elk bedrijf in de Europese Unie moet kunnen aantonen dat ingevoerde (cacao)producten niet uit ontbost gebied komen. 

Doelen van de combitrack Orange Cocoa Pro 

De combitrack wil bijdragen aan het levensonderhoud van de cacaoboeren in Ivoorkust. 

Elena Bindels, Private Sector Development Coördinator bij RVO: "Nederlandse en Ivoriaanse publieke en private partners werken in de combitrack Orange Cocoa Pro samen aan 'best practices'. Zij zetten zich in om goede voorbeelden te promoten en te ondersteunen voor de lokale verwerking van cacao. Maar ook meer afwisseling in inkomstenbronnen door de verwerking van restproducten (vruchtvlees en schil)."

Op de lange termijn biedt de combitrack lokale mogelijkheden voor: 

 • hoger inkomen voor lokale ondernemers; 
 • meer werkgelegenheid, ook voor jongeren en vrouwen; 
 • kennisoverdracht over technologie.  

De ambitie is om bij te dragen aan het levensonderhoud van de cacaoboeren in Ivoorkust.

Lokale verwerking in Ivoorkust staat nog in de kinderschoenen. Daarom besteedt de combitrack Orange Cocoa Pro extra aandacht aan:

 • stimuleren van (overheids)beleid; 
 • ontwikkeling van vaardigheden; 
 • gezamenlijk onderzoek en kennisoverdracht (digitale bedrijfsmodellen, merkstrategieën, toegang tot markten en kapitaal en belangrijke marktkennis). 

Welke kansen biedt de combitrack Orange Cocoa Pro u? 

In de combitrack Orange Cocoa Pro werken publieke en private partners samen om de kennis over lokale verwerking in Ivoorkust te vergroten. Denk aan machines voor cacaoverwerking, biosystemen voor gewasbescherming, agrokennis over bosbouw en waste-to-energy.  
 
Meer kennis over lokale verwerking stimuleert de vraag naar Nederlandse innovaties. Maar ook naar apparatuur, expertise en kennis. Dit levert kansen op als: 

 • Samenwerking - zowel nationaal als internationaal. Bijvoorbeeld met coöperaties, jonge ondernemers en boeren. Maar ook met de Nederlandse private sector, ngo’s en de Ivoriaanse overheid.  
 • Delen van expertise en kennis. Bijvoorbeeld (beroeps)trainingen en incubatie- en versnellingsprogramma's over lokale verwerking. Maar ook trainingsprogramma's over het runnen en onderhouden van verwerkingseenheden van halfproducten/chocolade. 
 • Stimuleren van de lokale vraag naar uw apparatuur en innovaties.  
 • Deelname aan activiteiten: een multistakeholderplatform, studies, trainingen en seminars. Maar ook deelname aan de handelsmissie naar SARA 2023, demonstraties, en de oprichting van een consortium. 

Win-winsituatie met wereldwijde combitracks

De Nederlandse overheid start in 14 landen een gecombineerde aanpak om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen.

Die aanpak levert een win-winsituatie op. Aan de ene kant wordt de export- en investeringspositie van Nederlandse ondernemers versterkt. Aan de andere kant wordt geïnvesteerd in oplossingen voor lokale uitdagingen en lokale economische ontwikkeling. Dit draagt ook bij aan het creëren van waardig werk in deze landen.

In verschillende landen is al gestart met de opzet van combitracks. Bekijk welke combitracks er zijn.

Interesse in deze combitrack?  

Onze experts gaan graag met u in gesprek. Bespreek uw mogelijkheden!  

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?