Zakelijke kansen in Servië

Gepubliceerd op:
15 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
4 oktober 2022

De economie van Servië biedt verschillende mogelijkheden. Het gunstige klimaat en de vruchtbare grond zorgen ervoor dat de landbouwsector belangrijk is. Maar ook andere sectoren zijn veelbelovend. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Op deze pagina staan enkele kansrijke sectoren uitgelicht. Staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met ons. Onze adviseurs kunnen u helpen met marktverkenning en het vinden van kansen en zakenpartners. Samen met ons netwerk in het buitenland helpen we u op weg op de Servische markt.

Landbouw: zacht fruit

Servië produceert veel zacht fruit zoals frambozen en blauwe bessen. Deze zachtfruitsector groeit snel, onder meer omdat gezonder eten wereldwijd steeds populairder wordt. Om hiervan optimaal gebruik te maken wil Servië de kwaliteit van het zachte fruit verbeteren. Er is vooral veel behoefte aan modernisatie van uitgangsmateriaal, teelttechniek en productie. Dit biedt Nederlandse bedrijven kansen op het gebied van:

 • export van hightechproducten en -technologieën;
 • adviesdiensten op technisch en zakelijk gebied voor de hele keten;
 • productie- en handelspartnerschappen, bijvoorbeeld voor teeltmateriaal of kwaliteitscontrole;
 • waarde toevoegen aan bevroren producten.

Wilt u verder lezen? Het rapport Soft Fruit Market Study Report West Balkan op agroberichtenbuitenland.nl gaat dieper in op de kansen in de zachtfruitsector van 4 Balkanlanden, waaronder Servië. Ook BNR nieuwsradio besprak bovenstaande kansen in het programma Ondernemersdesk Europa (april 2019). Bekijk de uitzending en laat u bijpraten.

Pluimveesector

De binnenlandse vraag naar pluimveevlees en eieren in Servië stijgt. Ook zijn er nieuwe exportmogelijkheden in de Westelijke Balkan en de EU. Om hier aan te voldoen moet de Servische pluimveesector moderniseren. Er is in Servië vraag naar Nederlandse kennis, kunde en technologie om de sector verder te ontwikkelen. 

Er zijn kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van:

 • fok-, broed- en voedingsmethodes;
 • productie en verwerking;
 • organisatieadvies.

Samenwerking met een lokaal bedrijf is een goede manier om de markt succesvol te betreden. Er vinden jaarlijks meerdere internationale evenementen plaats waar u mogelijke partners kunt vinden. 

Wilt u meer weten over uw kansen in de Servische pluimveesector? Download het onderstaande rapport 'Poultry meat and egg production sector analysis in Serbia'.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energiebronnen ('renewable energy sources', afgekort RES) zijn in opkomst in Servië. Denk aan water-, zonne-, en windenergie. De grootste sector is biomassa-energie. Hierin zijn de meeste onbenutte energiemogelijkheden te vinden.

De Servische regering wil meer hernieuwbare energiebronnen gaan gebruiken. Daarom maakt zij deze sector steeds aantrekkelijker voor investeerders, onder andere door regelgeving en subsidies. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van:

 • het leveren van technologie en oplossingen;
 • het opzetten van RES-energiecentrales (biomassa en wind);
 • consultancy.

  Watersector

  De Servische watersector ontwikkelt zich snel. Toch gaat er door gebrekkige infrastructuur en zuiveringsinstallaties nog veel toevoer en productiemogelijkheden verloren. Watersystemen zijn aan modernisering toe. Servië heeft hiervoor geld beschikbaar van EU-fondsen. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van:

  • afvalwateringstechnologie en rioolsystemen;
  • privatisering van of samenwerking met Servische overheidsbedrijven;
  • het voorkomen van overstromingen;
  • consultancy.

  Infrastructuur, transport & logistiek

  Servië is een bekende doorvoerroute voor goederen en passagiers tussen Azië en Centraal-Europa. Het land is internationaal verbonden via snel-, spoor- en waterwegen zoals corridor 7 en 10. Toch is er nog veel modernisatie en nieuwbouw nodig om transport en logistiek naar een hoger niveau te tillen. Dit biedt kansen aan Nederlandse ondernemers op het gebied van:

  • bouw en modernisering van spoorwegen;
  • onderhoud van kanalen en rivieren, inclusief baggerdiensten;
  • beheer van waterwegen;
  • haven- en scheepsdiensten;
  • modernisering van scheepsbouw.

  Marktrapporten met kansrijke sectoren

  Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren wij rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

  Indien beschikbaar, vindt u ze onder de sectorinformatie op deze pagina.

  Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl. U kunt hier filteren op Servië en eventueel uw gewenste sector.

  Aanbestedingen en subsidies

  Kansrijke aanbestedingen

  Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

  Bekijk ook subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en internationale organisaties op RVO.

  Subsidies en financiering

  Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf, zodat u over de grens uw vleugels uit kunt slaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

  In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

  Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen graag met adviseren welke financiering bij u past, ook buiten RVO.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Bent u tevreden over deze pagina?