Zakelijke kansen in Servië

Gepubliceerd op:
15 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
24 december 2020

De economie van Servië biedt verschillende mogelijkheden. Het gunstige klimaat en de vruchtbare grond zorgen ervoor dat de landbouwsector belangrijk is. Maar ook andere sectoren zijn veelbelovend. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Op deze pagina staan enkele kansrijke sectoren uitgelicht. Staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met ons. Onze adviseurs kunnen u helpen met marktverkenning en het vinden van kansen en zakenpartners. Samen met ons netwerk in het buitenland helpen we u op weg op de Servische markt.

Landbouw: zacht fruit

Servië produceert veel zacht fruit zoals frambozen en blauwe bessen. Deze zachtfruitsector groeit snel, onder meer omdat gezonder eten wereldwijd steeds populairder wordt. Om hiervan optimaal gebruik te maken wil Servië de kwaliteit van het zachte fruit verbeteren. Er is vooral veel behoefte aan modernisatie van uitgangsmateriaal, teelttechniek en productie. Dit biedt Nederlandse bedrijven kansen op het gebied van:

 • export van hightechproducten en -technologieën;
 • adviesdiensten op technisch en zakelijk gebied voor de hele keten;
 • productie- en handelspartnerschappen, bijvoorbeeld voor teeltmateriaal of kwaliteitscontrole;
 • waarde toevoegen aan bevroren producten.

Wilt u verder lezen? Het rapport Soft Fruit Market Study Report West Balkan op agroberichtenbuitenland.nl gaat dieper in op de kansen in de zachtfruitsector van 4 Balkanlanden, waaronder Servië. Ook BNR nieuwsradio besprak bovenstaande kansen in het programma Ondernemersdesk Europa (april 2019). Bekijk de uitzending en laat u bijpraten.

Invloed corona

De coronacrisis heeft een gemengd effect op de zachtfruitsector. De vraag naar vers fruit steeg, waardoor de meeste bedrijven meer exporteerden. Aan de andere kant raakten kleine fruitboeren in het voorjaar een belangrijke afzetmarkt kwijt doordat markten moesten sluiten. Dit versnelde wel de ontwikkeling van online verkoop. Daarnaast hielpen langlopende contracten met supermarkten ook veel bedrijven overeind te blijven.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energiebronnen ('renewable energy sources', afgekort RES) zijn in opkomst in Servië. Denk aan water-, zonne-, en windenergie. De grootste sector is biomassa-energie. Hierin zijn de meeste onbenutte energiemogelijkheden te vinden.

De Servische regering wil meer hernieuwbare energiebronnen gaan gebruiken. Daarom maakt zij deze sector steeds aantrekkelijker voor investeerders, onder andere door regelgeving en subsidies. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van:

 • het leveren van technologie en oplossingen;
 • het opzetten van RES-energiecentrales (biomassa en wind);
 • consultancy.

Invloed corona

Vergeleken met de rest van de EU daalde het energiegebruik in Servië nauwelijks. In maart 2020 kondigde de Servische overheid wel aan dat het tijdelijk zijn subsidies stopzette aan producenten van hernieuwbare energie. Toch kwamen er ook nieuwe projecten van de grond met biomassa en windenergie.

Verder stimuleert de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) hernieuwbare energie in Servië tijdens de coronacrisis met leningen. Zo kan het Servische elektriciteitsbedrijf EPS alleen € 50 miljoen lenen als het zich inzet voor minder CO2-uitstoot, beter inzicht in de totale uitstoot en strenger financieel bestuur.

Watersector

De Servische watersector ontwikkelt zich snel. Tocht gaat er door gebrekkige infrastructuur en zuiveringsinstallaties nog veel toevoer en productiemogelijkheden verloren. Watersystemen zijn aan modernisering toe. Servië heeft hiervoor geld beschikbaar van EU-fondsen. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van:

 • afvalwateringstechnologie en rioolsystemen;
 • privatisering van of samenwerking met Servische overheidsbedrijven;
 • het voorkomen van overstromingen;
 • consultancy.

Invloed corona

De pandemie versterkt bestaande problemen in de watersector. Denk aan slechte toegang tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en riolering in sommige gebieden. De Verenigde Naties verwachten dat geplande projecten rond afvalwaterbeheer door de coronacrisis vertraging oplopen of kleiner ingezet worden. De Servische overheid heeft geld moeten vrijmaken voor de bestrijding van het coronavirus. Hierdoor is er minder geld beschikbaar voor waterbeheer, afvalwaterverwerking en projecten die bescherming van en tegen water verbeteren.

Meer weten? Lees het rapport COVID-19 Socio-Economic Impact Assessment (pdf) op de website van de Verenigde Naties.

Infrastructuur, transport & logistiek

Servië is een bekende doorvoerroute voor goederen en passagiers tussen Azië en Centraal-Europa. Het land is internationaal verbonden via snel-, spoor- en waterwegen zoals corridor 7 en 10. Toch is er nog veel modernisatie en nieuwbouw nodig om transport en logistiek naar een hoger niveau te tillen. Dit biedt kansen aan Nederlandse ondernemers op het gebied van:

 • bouw en modernisering van spoorwegen;
 • onderhoud van kanalen en rivieren, inclusief baggerdiensten;
 • beheer van waterwegen;
 • haven- en scheepsdiensten;
 • modernisering van scheepsbouw.

Invloed coronaDe Servische logistiek en transport zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Volgens de Wereldbank liep de transportsector in april 2020 al meer dan € 110 miljoen mis. Handel met het buitenland verminderde sterk in april en mei. Beperkende maatregelen zorgden bovendien voor vertragingen onderweg.De Servische overheid helpt de sector met verschillende maatregelen. Zo kunnen bedrijven leningen krijgen tegen gunstige voorwaarden. Ook deelde de Servische overheid in het voorjaar van 2020 vakantievouchers uit om binnenlands vervoer te stimuleren.

Marktrapporten met kansrijke sectoren

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren wij rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Op het moment zijn er helaas geen marktrapporten beschikbaar voor Servië.

Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl. U kunt hier filteren op Servië en eventueel uw gewenste sector.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk ook subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en internationale organisaties op RVO.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf, zodat u over de grens uw vleugels uit kunt slaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen graag met adviseren welke financiering bij u past, ook buiten RVO.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?