Zakelijke kansen in Servië

Gepubliceerd op:
15 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
4 oktober 2022

De economie van Servië biedt verschillende mogelijkheden. Het gunstige klimaat en de vruchtbare grond zorgen ervoor dat de landbouwsector belangrijk is. Maar ook andere sectoren zijn veelbelovend. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Pluimveesector

De binnenlandse vraag naar pluimveevlees en eieren in Servië stijgt. Ook zijn er nieuwe exportmogelijkheden in de Westelijke Balkan en de EU. Om hier aan te voldoen moet de Servische pluimveesector moderniseren. Er is in Servië vraag naar Nederlandse kennis, kunde en technologie om de sector verder te ontwikkelen. 

Er zijn kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van:

 • fok-, broed- en voedingsmethodes;
 • productie en verwerking;
 • organisatieadvies.

Wilt u meer weten over uw kansen in de Servische pluimveesector? Download het onderstaande rapport 'Poultry meat and egg production sector analysis in Serbia'.

Zacht fruit

Servië produceert veel zacht fruit zoals frambozen en blauwe bessen. Deze zachtfruitsector groeit snel, onder meer omdat gezonder eten wereldwijd steeds populairder wordt. Om hiervan optimaal gebruik te maken wil Servië de kwaliteit van het zachte fruit verbeteren. Er is vooral veel behoefte aan modernisatie van uitgangsmateriaal, teelttechniek en productie. Dit biedt Nederlandse bedrijven kansen op het gebied van:

 • export van hightechproducten en -technologieën;
 • adviesdiensten op technisch en zakelijk gebied voor de hele keten;
 • productie- en handelspartnerschappen, bijvoorbeeld voor teeltmateriaal of kwaliteitscontrole;
 • waarde toevoegen aan bevroren producten.

Wilt u verder lezen? Het rapport Soft Fruit Market Study Report West Balkan op agroberichtenbuitenland.nl gaat dieper in op de kansen in de zachtfruitsector van 4 Balkanlanden, waaronder Servië.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energiebronnen ('renewable energy sources', afgekort RES) zijn in opkomst in Servië. Denk aan water-, zonne-, en windenergie. De grootste sector is biomassa-energie. Hierin zijn de meeste onbenutte energiemogelijkheden te vinden.

De Servische regering wil meer hernieuwbare energiebronnen gaan gebruiken. Daarom maakt zij deze sector steeds aantrekkelijker voor investeerders, onder andere door regelgeving en subsidies. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van:

 • het leveren van technologie en oplossingen;
 • het opzetten van RES-energiecentrales (biomassa en wind);
 • consultancy.

Tip: volg ons webinar over biogas in Servië (26 september)

Servië wil sneller over op duurzame energie. Ook wil het land niet afhankelijk zijn van één gasleverancier. De overheid ziet biogas en biomethaan als goede oplossing voor deze uitdagingen. Er is namelijk veel landbouwafval in Servië dat geschikt is voor biogasproductie.

Bent u actief in biogas? Ontdek wat de biogassector in Servië (en Hongarije) te bieden heeft tijdens ons webinar op 26 september!

Meld u aan voor het webinar

Watersector

De Servische watersector ontwikkelt zich snel. Toch gaan er door gebrekkige infrastructuur en zuiveringsinstallaties nog veel toevoer- en productiemogelijkheden verloren. Watersystemen zijn aan modernisering toe. Servië heeft hiervoor geld beschikbaar uit EU-fondsen. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van:

 • afvalwateringstechnologie en rioolsystemen;
 • privatisering van of samenwerking met Servische overheidsbedrijven;
 • het voorkomen van overstromingen;
 • consultancy.

Infrastructuur, transport & logistiek

Servië is een bekende doorvoerroute voor goederen en passagiers tussen Azië en Centraal-Europa. Het land is internationaal verbonden via snel-, spoor- en waterwegen zoals corridor 7 en 10. Toch is er nog veel modernisatie en nieuwbouw nodig om transport en logistiek naar een hoger niveau te tillen. Dit biedt kansen aan Nederlandse ondernemers op het gebied van:

 • bouw en modernisering van spoorwegen;
 • onderhoud van kanalen en rivieren, inclusief baggerdiensten;
 • beheer van waterwegen;
 • haven- en scheepsdiensten;
 • modernisering van scheepsbouw.

Marktrapporten met kansrijke sectoren

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren wij rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Indien beschikbaar, vindt u ze onder de sectorinformatie op deze pagina.

Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl. U kunt hier filteren op Servië en eventueel uw gewenste sector.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk ook informatie over subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en over internationale organisaties op rvo.nl.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Vragen over zakelijke kansen in Servië?

Staat uw sector niet bij de uitgelichte kansen op deze pagina? Onze adviseurs kunnen u helpen met marktverkenning en het vinden van kansen en zakenpartners.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?