Zakelijke kansen in Servië

Gepubliceerd op:
15 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024

De economie van Servië biedt verschillende mogelijkheden. De vruchtbare grond zorgen ervoor dat de landbouwsector belangrijk is. Maar ook andere sectoren zijn veelbelovend. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Afvalbeheer

Servië geeft prioriteit aan investeringen in afvalbeheer. De sector groeit vooral door het lopende toetredingsproces tot de EU en de daarmee samenhangende financiering. Er zijn veel mogelijkheden om moderne infrastructuur en technologieën voor afvalbeheer te ontwikkelen. Er liggen vooral zakelijke kansen voor Nederlandse bedrijven voor:

 • afvalverwerking en recycling
 • energieterugwinning
 • consultancy

Behandeling van afvalwater

Door gebrekkige infrastructuur en zuiveringsinstallaties gaan in Servië nog steeds veel mogelijkheden voor aanvoer en productie verloren  Watersystemen zijn aan modernisering toe. Servië heeft hiervoor geld beschikbaar van EU-fondsen. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van:

 • afvalwatertechniek en riolering;
 • samenwerking met Servische overheidsbedrijven;
 • consultancy.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energiebronnen ('renewable energy sources', afgekort RES) zijn in opkomst in Servië. Denk aan water-, zonne-, en windenergie. Maar ook biomassa en biogas. Het laatste ziet de Servische regering als een goede mogelijkheid om hun energiedoelen te halen én boeren financieel voordeel te geven.

De Servische regering wil tegen 2040 40% van zijn energiemix uit hernieuwbare energiebronnen halen. Daarom maakt zij deze sector steeds aantrekkelijker voor investeerders, onder andere door regelgeving en subsidies. De kansen voor Nederlandse bedrijven liggen op het gebied van:

 • technologie en oplossingen leveren;
 • RES-energiecentrales opzetten (biomassa en wind);
 • consultancy.

Meer weten?

ICT-sector

De export van diensten groeit sterk in Servië, vooral op het gebied van ICT. De focus van de economie verandert geleidelijk: van de productie van lowtechcomponenten en -producten naar kennis. De ICT-sector is een van de belangrijkste exportsectoren van Servië geworden. In 2022 droeg de sector voor 10% bij aan het Servische bbp. Nederlandse bedrijven zijn al sterk aanwezig in de sector. Er liggen nog kansen voor:

 • backoffice-ondersteuning;
 • technische ontwikkeling;
 • softwareontwikkeling;
 • games.

Pluimveesector

De binnenlandse vraag naar pluimveevlees en eieren in Servië stijgt. Ook zijn er nieuwe exportmogelijkheden in de Westelijke Balkan en de EU. Om hieraan te voldoen moet de Servische pluimveesector moderniseren. Er is in Servië vraag naar Nederlandse kennis, kunde en technologie om de sector verder te ontwikkelen. 

Er zijn kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van:

 • fok-, broed- en voedingsmethodes;
 • productie en verwerking;
 • organisatieadvies.

Wilt u meer weten over uw kansen in de Servische pluimveesector? Download het onderstaande rapport 'Poultry meat and egg production sector analysis in Serbia'.

Tip: ga samen de Servische pluimveemarkt op

Het Nederlandse Poultry Expertise Centre is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Het wil met een groep bedrijven de pluimveemarkt opgaan, om zo samen sterker te staan. Heeft u interesse om samen te werken in dit cluster?

Lees meer over deze samenwerkingskans

Precisie-irrigatie

De Servische landbouwsector heeft veel last van klimaatverandering. Onder meer droogte komt steeds vaker voor. Het Servische ministerie van Landbouw investeert daarom in betere irrigatiesystemen, waaronder precisie-irrigatie. Met deze techniek gebruiken boeren het water dat ze hebben zo goed mogelijk.

Er zijn al meerdere samenwerkingen tussen Nederlandse en Servische partijen; zowel bedrijven en overheden als kennisinstellingen. Ook bij andere vormen van waterbeheer is Nederland een belangrijke partner voor Servië. Dit kan een voordeel zijn voor andere Nederlandse bedrijven die in deze Servische sector willen starten.

Lees meer over precisie-irrigatie in Servië bij Agroberichten Buitenland.

Marktrapporten met kansrijke sectoren

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren wij rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Indien beschikbaar, vindt u ze onder de sectorinformatie op deze pagina.

Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl. Hier vindt u ook publicaties van andere partijen.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk ook informatie over subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en over internationale organisaties op rvo.nl.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Vragen over zakelijke kansen in Servië?

Staat uw sector niet bij de uitgelichte kansen op deze pagina? Onze adviseurs kunnen u helpen met marktverkenning en het vinden van kansen en zakenpartners.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?