Zakendoen in Slovenië

Gepubliceerd op:
19 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 november 2021

Slovenië is een klein land met dichte bossen en indrukwekkende bergen. Maar is het zakelijke klimaat even aantrekkelijk als de natuur? Als u wilt weten hoe u zakendoet in Slovenië en waar de kansen liggen, lees dan verder. Wij helpen u op weg.

Inwoners en maatschappij van Slovenië

Als u zaken wilt doen in Slovenië, is het goed om de politieke achtergrond te kennen van deze parlementaire republiek. Het huidige Slovenië viel lange tijd grotendeels onder Oostenrijkse heersers. Na de Tweede Wereldoorlog was Slovenië bijna 50 jaar onderdeel van de communistische staat Joegoslavië, die in die periode verschillende namen had. Begin jaren 90 viel Joegoslavië uiteen. Slovenië verklaarde zich in 1991 onafhankelijk en stapte over naar een meer democratische staatsvorm.

In de 21e eeuw verbond het land zich zowel politiek als economisch nauwer met West-Europa. In 2004 trad Slovenië toe tot de Europese Unie en de NAVO. Sinds 2007 gebruikt het land de euromunt.

In Slovenië wonen zo'n 2,1 miljoen mensen (2020). In het land wonen vooral etnische Slovenen (83%). De grootste etnische minderheden zijn Italianen en Hongaren, die vooral in de regio's Pimorska (nabij Italië) en Prekmurje (nabij Hongarije) wonen. Ook wonen er relatief veel Roma in Slovenië. De officiële taal is Sloveens. Ongeveer de helft van de bevolking is katholiek. De hoofdstad van Slovenië is Ljubljana.

Na de onafhankelijkheid ontwikkelde Slovenië zich tot een redelijk stabiele en welvarende economie. Dit trok in de jaren 90 veel migranten aan uit andere Balkanlanden. De grootste handelspartners zijn Duitsland, Italië, Oostenrijk en buurland Kroatië. Dit was een van de redenen dat de financiële crisissen in 2009 en 2012 de Sloveense economie hard troffen. De laatste veroorzaakte protest onder de bevolking over corruptie en slecht economisch beleid. Door de coronacrisis kromp de economie van Slovenië met ongeveer 7% in 2020.

Economie van Slovenië

De economie van Slovenië draait grotendeels op de productie en export van auto's en auto-onderdelen, medicijnen en elektrische apparaten. De Sloveense economie groeit sinds de toetreding tot de EU elk jaar gestaag. Uitzonderingen zijn de crisisjaren 2009, 2012, 2013 en 2020, waarin ook veel andere Europese landen economische krimp ervaarden.

Ook in Slovenië heeft de coronacrisis veel invloed op economische ontwikkelingen. Behalve economische krimp in 2020, heeft de pandemie ook een negatief effect op de particuliere consumptie, investeringen, goederenexporten en het toerisme.

De overheid ondersteunt de economie met maatregelen die banen en de liquiditeit van bedrijven beschermen. Maar daardoor krijgen structurele hervormingen minder aandacht. Denk aan het verminderen van drempels om zaken te doen en het ontwikkelen van de kapitaalmarkt.

Handel Nederland - Slovenië

Voor Nederland staat Slovenië op nummer 52 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (cijfers 2020). In [rvo_informatiehuis:SI:uitvoerwaarde_year bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Slovenië € 935,0 miljoen. Een exportwaarde die vergelijkbaar is met die van landen als Estland en Kroatië.

Wilt u meer weten over het land Slovenië, zoals het bruto nationaal product of economische groei? Bekijk dan het factsheet over Slovenië.

Effect coronacrisis

Verschillende organisaties publiceren rapporten over de invloed van de coronacrisis op de economie, waaronder die van Slovenië. Zij actualiseren deze regelmatig. Bekijk de ontwikkelingen en vooruitzichten:

Import- en exportcijfers

De volgende bronnen bieden u cijfers en statistieken over de import en export tussen Nederland en Letland:

Zakelijke kansen in Slovenië

In Slovenië liggen verschillende zakelijke kansen, bijvoorbeeld in de sectoren afvalbeheer, waterbeheer, elektrisch vervoer, land- en tuinbouw en de circulaire economie. We lichten 2 sectoren voor u uit.

Energie

Slovenië heeft bijna geen producenten van geavanceerde zonne-energie en biobased technologieën. Op deze markten is veel behoefte aan technologie en oplossingen voor energiecentrales, en voor de productie en het gebruik van biomassa.

Meer weten? Het rapport 'Market analysis on solar and biobased energy for Croatia and Slovenia' (oktober 2021) biedt uitgebreide informatie. Het beschrijft specifiek de sectoren zonne-energie en bio-energie, inclusief zakelijke kansen en risico's. Lees de samenvatting of vraag het rapport direct aan.

Infrastructuur en transport

De Sloveense overheid investeert tussen 2020 en 2025 in totaal € 5,6 miljard in de transportsector. Ook de infrastructuur pakt zij hierbij aan. Dit biedt kansen aan Nederlandse ondernemers. Het gaat om projecten op het gebied van:

  • lucht- en zeetransport;
  • bouw en vernieuwing van rijkswegen en tolwegen;
  • vernieuwing van spoorwegen;
  • beheer van verkeersstromen.

Irrigatie en wateropslag voor landbouw

In Slovenië is behoefte aan goede wateropslag en irrigatie voor de landbouw. Door klimaatverandering komen langere droogteperiodes steeds vaker voor. Het Sloveense ministerie van Infrastructuur wil daarom meer grote irrigatiereservoirs aanleggen. Dit levert kansen op voor Nederlandse ondernemers. Het gaat vooral om de bouw van:

  • dammen;
  • tunnels;
  • irrigatiesystemen en waterleidingen;
  • bijbehorende gebouwen.

Vragen? Neem contact met ons op

Heeft u vragen over zakendoen in Slovenië? Bijvoorbeeld over zakelijke kansen, zakenpartners of de invloed van corona? Neem dan contact op met onze landenadviseurs voor Slovenië. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wetten en regels.

Ondernemen in Slovenië

Voldoen aan EU-wetgeving

In Letland geldt bij het zakendoen in principe dezelfde EU-wetgeving als in Nederland. Bekijk onze uitgebreide informatie over alle wetten en regels in de EU waar u mee te maken kunt krijgen.

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Slovenië. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Slovenië staat op plaats 37 in de Ease of Doing Business 2020.

Let op! De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten het ontwikkelen van de Doing Business-rapporten te stoppen. De bank werkt momenteel aan een nieuwe betrouwbare methode voor het beoordelen van het internationale zaken- en investeringsklimaat.

Handige gidsen en organisaties

Zowel de Sloveense overheid als commerciële partijen bieden gratis praktische gidsen en informatie over zakendoen in Slovenië. Zo leert u meer over bijvoorbeeld een bedrijf starten, sectorinformatie en investeringskansen in Slovenië.

Hulp bij financiering

Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina Hulp bij financiering in Europa hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de subsidiewijzer welke subsidies voor zakendoen in Slovenië er zijn.

Exportregels voor Slovenië

Slovenië is als EU-lid een onderdeel van de gemeenschappelijke markt, waar vrij verkeer van goederen geldt. Als u exporteert naar Slovenië, gelden dezelfde exportregels als voor andere EU-landen. De volgende bronnen wijzen u de weg in de belangrijkste EU-wetten en -regels.

Belastingen: btw en accijns

Op het gebied van btw moet u in Slovenië rekening houden met zowel EU-regels als de Sloveense regels. Bekijk voor meer informatie:

Voor accijnsgoederen gelden ook Europese regels. Bekijk de volgende websites voor meer informatie:

Factuureisen

Met de volgende bronnen bepaalt u aan welke factuureisen u moet voldoen:

Documenten en andere exportregels

Kijk bij de volgende bronnen voor meer informatie over exportregels:

Hulp van de ambassade

De ambassade in Ljubljana staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen over Slovenië. De medewerkers kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten. Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Netherlands and You. Op de website Nederland Wereldwijd vindt u het reisadvies voor Slovenië.

Meer weten over Slovenië?

Vragen over ondernemen in Slovenië?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

Bent u tevreden over deze pagina?