Zakendoen in Slovenië

Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023
Gepubliceerd op:
19 april 2021

Slovenië is een klein land met dichte bossen en indrukwekkende bergen. Maar is het zakelijke klimaat even aantrekkelijk als de natuur? Als u wilt weten hoe u zakendoet in Slovenië, waar de kansen liggen en hoe u internationaal maatschappelijk verantwoord onderneemt, lees dan verder. Wij helpen u op weg.

Inwoners en maatschappij van Slovenië

Als u zaken wilt doen in Slovenië, is het goed om de politieke achtergrond te kennen van deze parlementaire republiek. Het huidige Slovenië viel lange tijd grotendeels onder Oostenrijkse heersers. Na de Tweede Wereldoorlog was Slovenië bijna 50 jaar onderdeel van de communistische staat Joegoslavië, die in die periode verschillende namen had. Begin jaren 90 viel Joegoslavië uiteen. Slovenië verklaarde zich in 1991 onafhankelijk en stapte over naar een meer democratische staatsvorm.

In de 21e eeuw verbond het land zich zowel politiek als economisch nauwer met West-Europa. In 2004 trad Slovenië toe tot de Europese Unie en de NAVO. Sinds 2007 gebruikt het land de euromunt.

In Slovenië wonen zo'n 2,1 miljoen mensen (2021). In het land wonen vooral etnische Slovenen (83%). De grootste etnische minderheden zijn Kroaten (1,8%), Serviërs (2%) en moslims, waaronder Bosniakken (1,6%). Ook wonen er relatief veel Roma, Hongaren en Italianen in Slovenië. De officiële taal is Sloveens. Ruim de helft van de bevolking is katholiek. De hoofdstad van Slovenië is Ljubljana.

Na de onafhankelijkheid ontwikkelde Slovenië zich tot een redelijk stabiele en welvarende economie. Dit trok in de jaren 90 veel migranten aan uit andere Balkanlanden.

Economie van Slovenië

De dienstensector draagt het meeste bij aan het bbp in Slovenië. Het toerisme speelt daarin van oudsher een rol, maar deze sector is tot 2025 waarschijnlijk nog herstellende van de coronapandemie. Verder zijn ook de productie en export van medicijnen, auto's en auto-onderdelen belangrijk. De Sloveense economie groeit sinds de toetreding tot de EU elk jaar gestaag. Uitzonderingen zijn de crisisjaren 2009, 2012, 2013 en 2020, waarin ook veel andere Europese landen economische krimp ervaarden. De grootste handelspartners van Slovenië zijn Duitsland, Italië, Oostenrijk en buurland Kroatië.

De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben ook in Slovenië invloed gehad op de economie. Na een economische krimp van 4,3% in 2020, herstelde de Sloveense economie zich in 2021 goed met 8,2% groei. In 2022 zorgde de hoge inflatie echter voor minder private consumptie en investeringen. Sectoren zoals de belangrijke auto-industrie hadden lasten van hoge energiekosten en verstoringen in hun aanvoerketens. Toch verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vanaf 2023 weer economische groei: tussen 2024 en 2027 elk jaar waarschijnlijk 3%.

Meer informatie

Handel Nederland - Slovenië

Voor Nederland staat Slovenië op nummer 47 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (cijfers 2021). In 2022 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Slovenië € 1,4 miljard. Een exportwaarde die vergelijkbaar is met die van landen als Estland en Kroatië.

Wilt u meer weten over het land Slovenië, zoals het bruto nationaal product of de economische groei? Bekijk dan onze factsheet over Slovenië.

Import- en exportcijfers

De volgende bronnen bieden u cijfers en statistieken over de import en export tussen Nederland en Slovenië:

Zakelijke kansen in Slovenië

In Slovenië liggen verschillende zakelijke kansen, bijvoorbeeld in de sectoren waterbeheer, infrastructuur en transport, en energie. We lichten er een paar voor u uit.

Duurzame energie

Slovenië wil dat in 2030 45% van haar energie uit duurzame bronnen komt. Daarom zijn er veel stimuleringsmaatregelen voor investeringen in deze sector. Dit biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven, onder meer voor:

  • installeren van zonnepanelen;
  • uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk;
  • installeren van laadpalen en laadstations voor elektrische auto's;
  • energie-opslag, zowel grootschalig als kleinschalig;
  • geothermische energie-opwekking uit water;
  • productie of levering van biobrandstoffen.

Meer weten? Het rapport 'Market analysis on solar and biobased energy for Croatia and Slovenia' (oktober 2021) biedt uitgebreide informatie. Het beschrijft specifiek de sectoren zonne-energie en bio-energie, inclusief de zakelijke kansen en risico's.

Lees de samenvatting en vraag het rapport direct gratis aan.

Waterstof

Slovenië is volop bezig met waterstofprojecten. Het werkt hiervoor ook samen met buurlanden Kroatië en Italië. Daarnaast werkt Slovenië aan een nationale waterstofstrategie. Als deze klaar is, kan het land aanspraak maken op bepaalde EU-fondsen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven liggen op het gebied van:

  • transport en opslag van waterstof;
  • productie van brandstofcellen;
  • investeringen in start-ups.

Vragen? Neem contact met ons op

Heeft u vragen over deze zakelijke kansen in Slovenië? Of wilt u de mogelijkheden binnen een andere Sloveense sector verkennen? Neem contact op met onze landenadviseurs voor Slovenië. Zij helpen u graag verder.

Ondernemen in Slovenië

Voldoen aan EU-wetgeving

In Slovenië geldt bij het zakendoen in principe dezelfde EU-wetgeving als in Nederland. Bekijk onze informatie over wetten en regels in de EU waar u mee te maken kunt krijgen.

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Slovenië. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Slovenië staat op plaats in de Ease of Doing Business .

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Handige gidsen en organisaties

Zowel de Sloveense overheid als commerciële partijen bieden gratis praktische gidsen en informatie over zakendoen in Slovenië. Zo leert u meer over bijvoorbeeld een bedrijf starten, sectorinformatie en investeringskansen in Slovenië.

Hulp bij financiering

Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina Subsidies en financiering voor internationaal ondernemen hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de subsidiewijzer welke subsidies voor zakendoen in Slovenië er zijn.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Exportregels voor Slovenië

Slovenië is als EU-lid een onderdeel van de gemeenschappelijke markt, waar vrij verkeer van goederen geldt. Als u exporteert naar Slovenië, gelden dezelfde exportregels als voor andere EU-landen. De volgende bronnen wijzen u de weg in de belangrijkste EU-wetten en -regels.

Belastingen: btw en accijns

Op het gebied van btw moet u in Slovenië rekening houden met zowel EU-regels als de Sloveense regels. Bekijk voor meer informatie:

Voor accijnsgoederen gelden ook Europese regels. Bekijk de volgende websites voor meer informatie:

Factuureisen

Met de volgende bronnen bepaalt u aan welke factuureisen u moet voldoen:

Documenten en andere exportregels

Kijk bij de volgende bronnen voor meer informatie over exportregels:

Hulp van de ambassade

De ambassade in Ljubljana staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen over Slovenië. De medewerkers kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels kunnen wegnemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten. Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Netherlands and You. Op de website Nederland Wereldwijd vindt u het reisadvies voor Slovenië.

Meer weten over Slovenië?

Vragen over ondernemen in Slovenië?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

Bent u tevreden over deze pagina?