Handelscontracten Turkije

Gepubliceerd op:
13 augustus 2012
Laatst gecontroleerd op:
22 juli 2020

Conflicten met buitenlandse klanten of leveranciers zijn vervelend. Bijvoorbeeld als uw klant klachten heeft over de levertijd van uw product. Of als uw leverancier zijn afspraken niet nakomt. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt.

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. Op Ondernemersplein vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Internationale modelcontracten

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Deze helpen u bij het internationaal zakendoen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Contract met een Turkse handelsagent

Het is verstandig om goed advies in te winnen voordat u een contract tekent met een agent. Laat u bijstaan door een jurist die het Turkse recht goed kent. Trek ook de reputatie van de handelsagent na en onderzoek of er geen sprake is van conflicterende belangen. Twijfelt u hoe u dit het beste kunt doen? Neem contact op met ons. Onze adviseurs helpen u op weg.

Wat neemt u op in een handelscontract?

U en de Turkse partij zijn redelijk vrij de inhoud van het agentencontract zelf vast te stellen. Zo gelden er geen vaste commissietarieven. Wel is wettelijk vastgelegd dat agenten hun commissie binnen 3 maanden moeten krijgen. Verder is het verstandig om in ieder geval afspraken te maken over:

  • beloning
  • intellectueel eigendom
  • exclusiviteit
  • aansprakelijkheid
  • looptijd en beëindiging van het contract

Meer informatie

Wilt u meer weten? De volgende commerciële dienstverleners bieden praktische informatie over contracten met handelsagenten:

  • Fox Williams, Agentlaw: informatie over onder andere rechten en verplichtingen, contractbeëindiging, commissie en compensatie.
  • Lexology: informatie over rechten en verplichtingen, commissie en contractbeëindiging.

Officiële wetgeving

In 2012 is de Turkish Commercial Code (TCC) aangepast. Die heeft de Turkse handelswet grotendeels gelijkgetrokken met het recht van de Europese Unie. In de TCC vindt u vanaf artikel 102 de wetten en regels die van toepassing zijn op het opstellen van handelscontracten in Turkije.

Tot nu toe is de TCC alleen in het Turks beschikbaar, bijvoorbeeld op de website van de International Labour Organization. Het is dan ook verstandig om u te laten bijstaan door een specialist.

Arbitrage

Het is ook verstandig om in het handelscontract afspraken op te nemen over arbitrage en het oplossen van conflicten. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het Nederlands recht of internationale arbitrage toe te passen bij geschillen. Legt u hier niets over vast, dan geldt automatisch het Turkse recht.

Meer weten?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over handelscontracten? Neem dan contact op met onze adviseurs.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?