Zakelijke kansen in Turkije

Gepubliceerd op:
15 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
25 oktober 2023

Turkije is een bekende handelspartner van zowel de EU als Nederland. Het land heeft mogelijkheden in bekende sectoren als de watersector. Maar ook in minder bekende sectoren, zoals slimme stedelijke mobiliteit en infrastructuur. Waar liggen de meeste kansen voor u? RVO helpt u met uw internationale ambities en informatie over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hieronder staan de belangrijkste sectoren die kansen bieden voor Nederlandse ondernemers. Wilt u meer weten of staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen u helpen bij het verkennen van de markt en het vinden van kansen. Samen met het buitenlandnetwerk helpen we u graag op weg op de Turkse markt.

Stedelijke infrastructuur, mobiliteit en luchtkwaliteit

Ongeveer driekwart van de Turkse bevolking woont in of dichtbij een stad. De Turkse overheid zet daarom in op het leefbaar maken en houden van steden. Nederlandse bedrijven en instellingen kunnen hierop inspelen met hun kennis en expertise. Er liggen onder meer kansen op het gebied van:

 • stadsontwerp;
 • fietsinfrastructuur;
 • ontwerp van het openbaar vervoer;
 • verbinding tussen mobiliteitssystemen;
 • verbeteren van de luchtkwaliteit.

Relevant marktrapport

Duurzame energie

Turkije is afhankelijk van olie, aardgas en elektriciteit. Het land koopt het grootste deel van zijn energie in. Dit terwijl Turkije veel mogelijkheden heeft om zijn eigen duurzame energie op te wekken. Onder meer zon, wind, waterkracht en geothermie vormen mogelijke hernieuwbare energiebronnen.

De kennis en ervaring van Nederlandse bedrijven op het vlak van duurzame energie kunnen Turkije helpen met duurzame doelen. Bedrijven kunnen inspringen op kansen met betrekking tot:

 • smartgridtechnologie;
 • zonnepanelen;
 • energie-efficiëntie in gebouwen;
 • geothermische energie.

Relevant marktrapport

Wederopbouw na de aardbevingen

In de nasleep van de aardbevingen van 6 februari 2023, staat Turkije voor de enorme taak van wederopbouw. Om de getroffen regio's weer duurzaam en veerkrachtig te maken, moeten verschillende sectoren samenwerken. Er bieden zich mogelijkheden aan op het gebied van:

 • water en sanitaire voorzieningen; 
 • modulaire gebouwen;
 • circulaire bouw.

Relevant marktrapport

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zakendoen in Turkije biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let er op dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland.

De Nederlandse overheid verwacht dat u de risico's voor mens en milieu in uw eigen bedrijfsvoering en internationale waardeketen in kaart brengt, en dat u negatieve gevolgen voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Breng risico's in kaart

De volgende bronnen geven een indruk van de internationale MVO-risico's in Turkije. Het is belangrijk dat u de risico's ook verder onderzoekt, voordat u in dit land zakendoet. En dat u op de hoogte blijft van de lokale situatie en ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Innovatie en het IA-netwerk

De Turkse overheid richt haar innovatiebeleid op specifieke sectoren. Denk aan energie, water en logistiek. Turkije werkt daarbij graag samen met universiteiten en commerciële bedrijven. Ook Nederlandse en Turkse partijen, waaronder start-ups, kunnen samenwerken aan innovatie in sectoren die voor beide landen belangrijk zijn.

Het Innovatie Attaché-netwerk in Istanbul volgt de technologische ontwikkelingen in Turkije. Het signaleert zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers. Meer weten over wat het IA-netwerk voor u kan doen? Neem dan contact op met het IA-netwerk in Turkije. U kunt ook hun publicaties over innovatie in Turkije lezen op RVO.nl.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Let op: voor dit land gelden internationale economische sancties. Wilt u weten welke gevolgen deze sancties hebben voor aanbestedingen van internationale organisaties? Neem contact op met het Team Internationale Organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Marktrapporten Turkije

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés (IA) en raden voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) publiceren wij marktrapporten over kansrijke sectoren in Turkije.

Hieronder vindt u rapporten over de belangrijkste sectoren.

Op internationaalondernemen.nl vindt u ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten.

Downloads

Heeft u vragen over ondernemen in Turkije?

Wij kunnen voor uw bedrijf de markt verkennen en de mogelijkheden uitzoeken. Neem hiervoor contact op met onze adviseurs.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?