Zakelijke kansen in Turkije

Gepubliceerd op:
15 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2022

Turkije is een bekende handelspartner van zowel de EU als Nederland. Het land heeft mogelijkheden in bekende sectoren als de watersector, maar ook in minder bekende sectoren als slimme stedelijke mobiliteit. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Hieronder staan de belangrijkste sectoren die kansen bieden voor Nederlandse ondernemers. Wilt u meer weten of staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen u helpen bij het verkennen van de markt en het vinden van kansen. Samen met het buitenlandnetwerk helpen we u graag op weg op de Turkse markt.

Gevolgen van de coronacrisis

Het coronavirus heeft een grote impact op de handel en het dagelijks leven in Turkije. De volledige economische impact per sector is echter lastig te berekenen. De maatregelen die Turkije heeft getroffen – zoals lockdowns en reisbeperkingen – hebben in ieder geval een negatief effect op de economie. Zodra wij meer informatie hebben over de economische gevolgen, delen wij dat met u.

Het reisadvies voor Turkije is geel. Dit betekent dat u naar het land toe mag reizen. Houd hierbij wel rekening met inreisbeperkingen. Kijk op Nederland Wereldwijd voor de meest recente informatie over de coronamaatregelen in Turkije.

Stedelijke infrastructuur, mobiliteit en luchtkwaliteit

Ongeveer driekwart van de Turkse bevolking woont in of dichtbij een stad. De Turkse overheid zet daarom in op het leefbaar maken en houden van steden. Nederlandse bedrijven en instellingen kunnen hierop inspelen met hun kennis en expertise. Er liggen onder meer kansen op het gebied van:

 • stadsontwerp;
 • fietsinfrastructuur;
 • ontwerp van het openbaar vervoer;
 • verbinding tussen mobiliteitssystemen;
 • verbeteren van de luchtkwaliteit.

Relevant marktrapport

Watersector

Het waterbeheer in Turkije is toe aan vernieuwing. Door klimaatverandering en een groeiende bevolking wordt het steeds belangrijker voor het land om efficiënter met water om te gaan. Daarnaast heeft Turkije de ambitie om meer winst te halen uit zijn waterwegen.

Dankzij de goede reputatie van Nederland op het gebied van duurzame en innovatieve oplossingen, biedt de Turkse markt Nederlandse bedrijven veel mogelijkheden. Er zijn onder andere kansen op het vlak van:

 • waterbeheer en extreme weersomstandigheden (droogte, zware regenval, overstromingen);
 • modernisering van installaties die afvalwater verwerken;
 • modernisering van installaties die drinkwater zuiveren;
 • tegengaan van waterverlies bij waterwinning en -distributie;
 • ontwikkelen van waterwegen en havens.

Duurzame energie

Turkije is afhankelijk van olie, aardgas en elektriciteit. Het land koopt het grootste deel van zijn energie in. Dit terwijl Turkije veel mogelijkheden heeft om zijn eigen duurzame energie op te wekken. Onder meer zon, wind, biomassa, waterkracht en geothermie vormen mogelijke hernieuwbare energiebronnen.

De kennis en ervaring van Nederlandse bedrijven op het vlak van duurzame energie kunnen Turkije helpen met duurzame doelen. Bedrijven kunnen inspringen op kansen met betrekking tot:

 • de vergassing van biomassa;
 • smartgridtechnologie;
 • zonnepanelen;
 • energie-efficiëntie in gebouwen;
 • geothermische energie.

Relevant marktrapport

Innovatie en het IA-netwerk

De Turkse overheid richt haar innovatiebeleid op specifieke sectoren. Denk aan energie, water en logistiek. Turkije werkt daarbij graag samen met universiteiten en commerciële bedrijven. Ook Nederlandse en Turkse partijen, waaronder start-ups, kunnen samenwerken aan innovatie in sectoren die voor beide landen belangrijk zijn.

Het Innovatie Attaché-netwerk in Istanbul volgt de technologische ontwikkelingen in Turkije. Het signaleert zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers. Meer weten over wat het IA-netwerk voor u kan doen? Neem dan contact op met het IA-netwerk in Turkije. U kunt ook hun publicaties over innovatie in Turkije lezen op RVO.nl.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Let op: voor dit land gelden internationale economische sancties. Wilt u weten welke gevolgen deze sancties hebben voor aanbestedingen van internationale organisaties? Neem contact op met het Team Internationale Organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.

Marktrapporten Turkije

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés (IA) en landbouwraden publiceren wij marktrapporten over kansrijke sectoren in Turkije.

Hieronder vindt u rapporten over de belangrijkste sectoren.

Op internationaalondernemen.nl vindt u ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten.

Downloads

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?