Lokale energie-initiatieven

Gepubliceerd op:
28 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
8 maart 2023

Bij lokale duurzame energie-initiatieven speelt zonne-energie vaak een grote rol. Zonnepanelen zijn gemakkelijk op daken of op bedrijventerreinen te leggen. En ze geven meteen duurzame stroom. U kunt met uw buurtgenoten uw eigen energie opwekken met zonne-energie.

Wij voeren namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regelingen uit die lokale initiatieven steunen. Wilt u een energie-initiatief starten? Doe hier uw inspiratie op.

Kansen en knelpunten onderzoeken

Wij doen regelmatig onderzoek om de ontwikkelingen van lokale energie-initiatieven te volgen. Wat is er nodig? Wat zijn de kansen en knelpunten? Waar kunnen wij nog meer helpen? Hier Opgewekt voerde op ons verzoek 2 onderzoeken uit die energiecoöperaties helpen bij de uitvoering van deze lokale gezamenlijke initiatieven.

Uw eigen energie opwekken

Wilt u samen met dorps- of wijkgenoten uw eigen energie opwekken? Ontwikkelaars van bijvoorbeeld zonneparken stellen soms een deel van hun zonnepanelen beschikbaar voor inwoners. Of inwoners starten zelf een project. Om gebruik te maken van de opgewekte energie kunt u met andere inwoners een coöperatie starten. Daarbij gaat het om samen energie besparen, samen energie opwekken én stappen zetten in het verduurzamen van uw eigen leefomgeving.

Duurzame energietechnieken

Duurzame (hernieuwbare) energietechnieken zijn interessant voor lokale initiatieven. U kunt dan zelf bepalen waar uw energie vandaan komt en u bent onafhankelijk van een leverancier. Heeft u al aan onderstaande technieken gedacht bij uw initiatief?

In de praktijk

Bij de opwekking van lokale duurzame energie is samenwerking tussen coöperaties en gemeenten nodig. Maar hoe doe je dat? Verzilver de kansen voor lokale duurzame energie.

En hoe werkt dit dan in praktijk? Lees 2 inspirerende energie-initiatieven:

Wilt u meer inspiratie opdoen met lokale energie-initiatieven van coöperaties die u voorgingen? En wat daar allemaal bij komt kijken? Kijk voor meer voorbeelden in onze initiatievendatabase.

Lokale overheden

Voor het organiseren van uw energie-initiatief heeft u uw gemeente hard nodig. Dat kan zijn voor toestemming, vergunningen of antwoord krijgen op een vrijblijvende vraag. Lokale overheden hebben ervaring met energie-initiatieven. Betrekt u daarom altijd uw gemeente bij uw plannen. Lees ook de pagina Aan de slag met zonne-energie: lokale overheden.

Inspraak zonne-energieprojecten

Via de website van uw gemeente of provincie kunt u ontwerpbesluiten van zonne-energieprojecten in uw regio bekijken. Projecten van >50 MW (megawatt) vermogen vindt u op de website van het Bureau Energieprojecten. De ontwerpbesluiten worden ter kennisgeving gepubliceerd in regionale en/of nationale dag- of weekbladen. U kunt een zogenaamde 'zienswijze' (reactie op het besluit) indienen. Hiermee laat u de (lokale) overheid uw mening weten over de plannen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?