MIA en VAMIL voor ondernemers aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIA en Vamil voor ondernemers

06-10-2021

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). 

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Met de MIA\VAMIL kan uw belastingvoordeel netto oplopen tot 12% van het investeringsbedrag. Wilt u berekenen hoe groot dit voordeel voor u is? Bekijk dan onze rekenvoorbeelden.

Vanaf 1 januari 2022 hogere percentages MIA

De MIA kent nu 3 aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Dit betekent voor u meer fiscaal voordeel. In combinatie met de Vamil kan dit dan een netto belastingvoordeel opleveren tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt voor welk bedrijfsmiddel.
Bekijk een rekenvoorbeeld van de Belastingdienst.

Budgetten

Het budget voor 2021 voor MIA is € 114 miljoen. Voor Vamil is in 2021 € 25 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden om de MIA of Vamil toe te kunnen passen in uw belastingaangifte. Een belangrijke voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.

Milieulijst

Op 21 december 2020 is de nieuwe Milieulijst 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Op de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn en gaan vaak verder dan wat de wet voorschrijft.

U komt voor de MIA of Vamil in aanmerking als u investeert in bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan en voldoen aan de daarin gestelde eisen. U kunt dit opzoeken in onze online zoektool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2021.

Van enkele bedrijfsmiddelen van een bepaald merk en type is al duidelijk dat deze voldoen aan de eisen. Kijk dan of deze op een van de positieve lijsten staat.

Aanvragen

Om gebruik te kunnen maken van de MIA\Vamil, moet u uw investering eerst bij ons melden. U doet de melding met eHerkenning. Dat moet u doen binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Daarna kunt u de MIA\Vamil toepassen in uw belastingaangifte.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Lees hoe u uw investering meldt en wat u na uw melding kunt verwachten via MIA\Vamil aanvragen.

Na uw aanvraag

Binnen enkele uren na de verzending van uw aanvraag ontvangt u per e-mail een bevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer bij correspondentie over uw aanvraag.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verdergaat

MIA en Vamil in de praktijk

Wilt u weten wie er eerder gebruik maakten van deze regelingen MIA\Vamil? Lees dan een selectie van de praktijkverhalen van ondernemers.

MIA 20 jaar

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) bestaat 20 jaar. In de afgelopen 20 jaar hebben talloze ondernemers fiscaal voordeel ontvangen door gebruik te maken van de MIA. Er is voor meer dan € 37 miljard geïnvesteerd in milieuvriendelijke technieken en er zijn ruim 275.000 meldingen gedaan. Lees verder voor een korte terugblik op 20 jaar MIA

Jaarcijfers MIA\Vamil 2020

De jaarcijfers van de MIA\Vamil 2020 en de jaren daarvoor vindt u via de pagina Jaarcijfers MIA\Vamil.

Your Europe

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.
Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

Geef uw feedback

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.