Gesloten voor aanvragen

Subsidie dierentuinen voor coronaschade

Gepubliceerd op:
16 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
15 juli 2021

Heeft u een dierentuin met een dierentuinvergunning? Door de coronamaatregelen heeft u minder inkomsten. Met de Subsidie dierentuinen voor coronaschade krijgt u subsidie voor de vaste kosten voor dierverzorging. Het gaat om kosten die u had van 18 maart tot en met 30 september 2020.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel van de subsidie

De subsidie helpt u om de vaste kosten te betalen voor de dierverzorging, conservatie en educatie. Hiermee verzekert u het welzijn van de dieren en de maatschappelijke waarde van de dierentuin.

Budget

Het budget voor de subsidie is € 38,7 miljoen. Is het bedrag van alle goedgekeurde aanvragen hoger dan dit budget? Dan krijgen alle aanvragers hetzelfde percentage subsidie minder. Zo blijven wij binnen het budget van € 38,7 miljoen. Als wij dit doen, krijgt u hierover bericht.

Subsidie over 2 periodes

Voor deze subsidie kijken wij naar 2 periodes:

 • Periode 1: van 18 maart 2020 tot en met 14 mei 2020, toen u door de veiligheidsregio gesloten was.
 • Periode 2: van 15 mei 2020 tot en met 30 september 2020, toen u weer betalende bezoekers mocht ontvangen. U moest wel rekening houden met de maatregelen voor afstand en hygiëne.

Waarvoor u subsidie krijgt

U kunt subsidie aanvragen voor de vaste kosten die nodig zijn voor dierverzorging. En voor een veilig verblijf van mens en dier in de dierentuin. Hieronder vallen:

 • 70% van de kosten voor personeel dat heeft gewerkt;
 • de berekende parkkosten;
 • de overige kosten voor dierverzorging.

U vult in het aanvraagformulier voor beide periodes de vaste kosten in voor de dierverzorging. Als wij uw subsidie berekenen kijken wij ook naar het omzetverlies.

Wilt u weten welke kosten meetellen en hoe u de subsidie berekent? Dit leest u op Subsidie dierentuinen voor coronaschade: kosten en omzetverlies.

Hoeveel subsidie u krijgt

Voor beide periodes berekenen wij apart het subsidiebedrag. Aan het einde van het aanvraagformulier ziet u het bedrag dat u maximaal kunt krijgen.

Periode 1

Wij berekenen de subsidie door de kosten waarvoor u subsidie krijgt te vermenigvuldigen met het omzetverlies. Het gaat om het verlies van 18 maart 2020 tot en met 14 mei 2020.

Periode 2

Voor de 2e periode berekenen wij de subsidie ook door de kosten waarvoor u subsidie krijgt te vermenigvuldigen met het omzetverlies. Het gaat om het verlies van 15 mei 2020 tot en met 30 september 2020. Voor deze periode is het maximale subsidiebedrag € 1,8 miljoen voor elke dierentuin.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor deze subsidie:

 • U heeft voor 1 januari 2020 een dierentuinvergunning voor onbepaalde tijd in bezit. Of u heeft deze aangevraagd voor 1 september 2019.
 • U had van 18 maart tot en met 30 september 2020 minder omzet dan in dezelfde periode in 2019.
 • De dierentuin was na 15 mei 2020 zo snel mogelijk weer open om betalende bezoekers te ontvangen.
 • Uw dierentuin is financieel gezond. U heeft geen faillissement of surseance van betaling aangevraagd.
 • U maakt een transitieplan om de dierentuin toekomstbestendiger te maken. U stuurt het plan op tijd naar ons op. Over de inhoud van dat plan leest u meer op Subsidie dierentuinen voor coronaschade: transitieplan. U leest daar ook wanneer u het naar ons opstuurt.
 • Wilt u subsidie aanvragen voor meer dierentuinen? U vraagt apart subsidie aan voor elke vergunninghouder.
 • Uit uw administratie wordt duidelijk of u voldoet aan de eisen van deze subsidie.

Na uw aanvraag

Wij controleren en beoordelen uw aanvraag. U krijgt binnen 13 weken na de sluiting van deze subsidie een brief met de beslissing.

Subsidiebedrag lager dan € 125.000

Is het subsidiebedrag in de beslisbrief lager dan € 125.000? Dan krijgt u het hele bedrag als voorschot. Als wij uw aanvraag goedkeuren krijgt u dit binnen 6 weken na de beslisbrief.

Vaststelling van uw subsidie

Wij stellen uw subsidie vast. Hiermee berekenen wij uw definitieve subsidiebedrag. U hoeft hier niets voor te doen. U stuurt wel binnen 10 weken nadat u de subsidie heeft gekregen uw transitieplan op.

Binnen 13 weken na de beslisbrief krijgt u een brief over de vaststelling van uw subsidie. In deze brief staat het definitieve subsidiebedrag. Is dit bedrag hoger dan het voorschot dat u heeft gekregen? Dan betalen wij binnen 6 weken na deze brief de rest van het bedrag. Is het bedrag in de beslisbrief lager dan het voorschot dat u heeft gekregen? Dan moet u het verschil terugbetalen.

Subsidiebedrag € 125.000 of hoger

Als het bedrag € 125.000 of hoger is krijgt u 90% als voorschot. Als wij uw aanvraag goedkeuren krijgt u dit bedrag binnen 6 weken na de beslisbrief. U vraagt wel vaststelling aan. U doet dit binnen 13 weken na de beslisbrief.

Vaststelling subsidiebedrag € 125.000 of hoger

U vraagt vaststelling van uw subsidie aan voor 1 juli 2021. Hierna berekenen wij uw definitieve subsidiebedrag. Met uw vaststelling stuurt u uw transitieplan als bijlage mee. En ook een accountantsproduct, namelijk een samenstellingsverklaring. De kosten voor deze verklaring en het transitieplan vallen niet onder de subsidie. Hiervoor kunt u geen vergoeding krijgen.

Transitieplan

U stuurt uw transitieplan mee met uw vaststelling. U vindt meer informatie op Subsidie dierentuinen voor coronaschade: transitieplan.

Samenstellingsverklaring

Deze verklaring gaat over de aangevraagde kosten en het percentage omzetverlies. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een lijst gepubliceerd met voorwaarden voor deze verklaring. Dit noemen we het controleprotocol. Hierin staan alle punten die in uw samenstellingsverklaring moeten staan. U vindt deze lijst op de website van de NBA.

Samenstellingsverklaring later sturen

Het kan zijn dat uw accountant niet genoeg tijd heeft om de samenstellingsverklaring te maken. Daarom mag u deze later opsturen. We sturen u een bericht dat uw aanvraag voor vaststelling nog niet compleet is. We vragen u dan om uw samenstellingsverklaring nog naar ons toe te sturen. U heeft daarna nog 13 weken de tijd om dit te doen.

Na uw vaststelling

Uw vaststelling is compleet als wij uw samenstellingsverklaring hebben ontvangen. U krijgt daarna binnen 13 weken een brief met de beslissing op deze aanvraag. In deze brief staat het definitieve subsidiebedrag. Is dit bedrag hoger dan het voorschot dat u heeft gekregen? Dan betalen wij binnen 6 weken na deze brief de rest van het bedrag.

Inloggen met eHerkenning

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de Subsidie dierentuinen voor coronaschade? Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen Subsidie dierentuinen voor coronaschade.

Meer weten?

Deze subsidie is een vorm van staatssteun. Er zijn Europese wetten en regels voor het geven hiervan. Wilt u de regelingstekst lezen? Dit kan op de website van overheid.nl.

De subsidie heet officieel Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?