Gesloten voor aanvragen

Subsidie dierentuinen voor coronaschade – december 2021 – januari 2022

Gepubliceerd op:
18 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
23 januari 2023

Heeft u een dierentuin met een dierentuinvergunning? Door de coronamaatregelen had u minder inkomsten. Met de Subsidie dierentuinen voor coronaschade krijgt u subsidie voor de vaste kosten voor dierverzorging. Het gaat om kosten die u had van 19 december 2021 tot en met 25 januari 2022.

Doel van de subsidie

De subsidie helpt u om de vaste kosten te betalen voor de dierverzorging, conservatie en educatie. Hiermee verzekert u het welzijn van de dieren en de maatschappelijke waarde van de dierentuin.

Budget

Het budget voor de subsidie is € 12,6 miljoen. Is het bedrag van alle goedgekeurde aanvragen hoger dan dit budget? Dan krijgen alle aanvragers hetzelfde percentage subsidie minder. Zo blijven wij binnen het budget van € 12,6 miljoen. Als wij dit doen, krijgt u hierover bericht.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie aanvragen voor de vaste kosten die nodig zijn voor dierverzorging. En voor een veilig verblijf van mens en dier in de dierentuin. Hieronder vallen:

  • 70% van de kosten voor personeel dat heeft gewerkt;
  • de berekende parkkosten;
  • alle kosten die nodig zijn voor het beschermen van het dierenwelzijn.

U vult het aanvraagformulier in voor de periodes die voor uw dierentuin gelden. Daarin geeft u aan wat de vaste kosten waren voor de dierverzorging. Als wij uw subsidie berekenen, kijken wij ook naar het omzetverlies.

Wilt u weten welke kosten meetellen en hoe u de subsidie berekent? Dit leest u op Kosten en omzetverlies.

Reguliere sluitingsdagen

Was uw dierentuin gesloten tijdens de winter of tijdens feestdagen? Of is uw dierentuin op vaste dagen van de week gesloten? De kosten voor die dagen kunt u niet vergoed krijgen. We beoordelen wat u vergoed krijgt door naar het referentiejaar te kijken. Met referentiejaar bedoelen wij dezelfde periode in een eerder jaar, voor corona. In dit geval gaat het om de reguliere sluitingsdagen tussen 19 december 2019 tot en met 25 januari 2020.

Was het een uitzondering dat uw dierentuin in de referentieperiode gesloten was? Bijvoorbeeld door een verbouwing? Dan kunt u voor deze dag de kosten wel vergoed krijgen.

Hoeveel subsidie u krijgt

Wij berekenen de subsidie door de kosten waarvoor u subsidie krijgt te vermenigvuldigen met het omzetverlies. Het gaat om het verlies van 19 december 2021 tot en met 25 januari 2022. Aan het einde van het aanvraagformulier ziet u het bedrag dat u maximaal kunt krijgen.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor de 3e openstelling van deze subsidie:

  • U heeft tenminste vanaf 19 december 2021 een dierentuinvergunning voor onbepaalde tijd in bezit.
  • U had van 19 december 2021 tot en met 25 januari 2022 minder omzet dan in dezelfde periode in 2019 en 2020.
  • De dierentuin was na 25 januari 2022 zo snel mogelijk weer open om betalende bezoekers te ontvangen.
  • Uw dierentuin is financieel gezond. U heeft geen faillissement of surseance (uitstel) van betaling aangevraagd.
  • Uit uw administratie wordt duidelijk of u voldoet aan de eisen van deze subsidie.
  • Heeft u tijdens de eerste of 2e openstelling van deze regeling een transitieplan gemaakt en naar ons gestuurd? Dan hoeft u nu geen transitieplan meer te maken. Vraagt u deze subsidie nu voor het eerst aan? Dan maakt u een transitieplan om de dierentuin toekomstbestendiger te maken. U stuurt het plan op tijd naar ons op. Over de inhoud van dat plan leest u meer op Subsidie dierentuinen voor coronaschade: transitieplan. U leest daar ook wanneer u het naar ons opstuurt.

Na uw aanvraag

Wij controleren en beoordelen uw aanvraag. U krijgt binnen 13 weken na de sluiting van deze subsidie een brief met de beslissing.

Vaststelling aanvragen

Na uw aanvraag vraagt u vaststelling aan. U doet dit binnen 13 weken na de brief met de beslissing. Hierna berekenen wij uw definitieve subsidiebedrag.

Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Wij controleren de gegevens die u aanlevert.

Transitieplan

Met uw aanvraag stuurt u een transitieplan mee. Heeft u gebruik gemaakt van de eerste of 2e openstelling van de Subsidie dierentuinen voor coronaschade? En hebt u het plan bij de eerste of 2e openstelling meegestuurd? Dan hoeft u dit nu niet weer te doen.

Controle of verklaring accountant

Als uw subsidiebedrag € 125.000 of hoger is, stuurt u een controle of verklaring van de accountant mee. Is uw dierentuin een controleplichtige dierentuin? Dan is dat een rapport van feitelijke bevindingen. U kunt daarvoor de Accountantsprotocollen Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 gebruiken. 

Samenstellingsverklaring

Is uw dierentuin geen controleplichtige dierentuin? Dan stuurt u een samenstellingsverklaring op. Kunt u niet alle cijfers kwijt in het vaststellingsformulier? U kunt daarvoor de bijlage Vaststelling Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 gebruiken.

Na uw vaststelling

U krijgt binnen 13 weken een brief met de beslissing op de vaststellingsaanvraag. In deze brief staat het definitieve subsidiebedrag. Is dit bedrag hoger dan het voorschot dat u heeft gekregen? Dan betalen wij binnen 6 weken na deze brief de rest van het bedrag.

Meer weten?

Deze subsidie is een vorm van staatssteun. Er zijn Europese wetten en regels voor het geven hiervan. Wilt u de regelingstekst lezen? Dit kan op de website van overheid.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?