Gesloten voor aanvragen

Subsidie dierentuinen voor coronaschade november - juni

Gepubliceerd op:
15 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2022

Heeft u een dierentuin met een dierentuinvergunning? Door de coronamaatregelen had u minder inkomsten. Met de Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 krijgt u subsidie voor de vaste kosten voor dierverzorging.

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel van de subsidie

De subsidie helpt u om de vaste kosten te betalen voor de dierverzorging, conservatie en educatie. Hiermee verzekert u het welzijn van de dieren en de maatschappelijke waarde van de dierentuin.

Op 19 mei 2021 zijn de coronamaatregelen versoepeld. U mocht (deels) open voor publiek. De buitenverblijven van dierentuinen konden onder voorwaarden weer open. De binnenverblijven bleven gesloten. Daarom kunt u subsidie krijgen voor een bepaalde periode.

Voor wie?

Bij de tweede openstelling van deze subsidie zijn dierentuinen in 2 groepen verdeeld:

 • Dierentuinen met alleen buitenverblijven of binnen -en buitenverblijven.
 • Dierentuinen met alleen binnenverblijven.

Subsidie voor dierentuinen met alleen buitenverblijven of binnen- en buitenverblijven

U kunt subsidie aanvragen voor periode 1. Deze loopt van 9 november 2020 tot en met 18 november 2020 en van 15 december 2020 tot en met 18 mei 2021.

Subsidie voor dierentuinen met alleen binnenverblijven

Heeft u een dierentuin met alleen binnenverblijven? Dan moest u tot en met 4 juni 2021 gesloten blijven. Daarom kunt u subsidie krijgen voor de volgende periodes:

 • Periode 1: van 9 november 2020 tot en met 18 november 2020 en van 15 december 2020 tot en met 18 mei 2021.
 • Periode 2: 19 mei 2021 tot en met 4 juni 2021.

Budget

Het budget voor de subsidie is € 52,7 miljoen. Is het bedrag van alle goedgekeurde aanvragen hoger dan dit budget? Dan krijgen alle aanvragers hetzelfde percentage subsidie minder. Zo blijven wij binnen het budget van € 52,7 miljoen. Als wij dit doen, krijgt u hierover bericht.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie aanvragen voor de vaste kosten die nodig zijn voor dierverzorging. En voor een veilig verblijf van mens en dier in de dierentuin. Hieronder vallen:

 • 70% van de kosten voor personeel dat heeft gewerkt;
 • de berekende parkkosten;
 • alle kosten die nodig zijn voor het beschermen van het dierenwelzijn.

U vult het aanvraagformulier in voor de periodes die voor uw dierentuin gelden. Daarin geeft u aan wat de vaste kosten waren voor de dierverzorging. Als wij uw subsidie berekenen, kijken wij ook naar het omzetverlies.

Wilt u weten welke kosten meetellen en hoe u de subsidie berekent? Dit leest u op Kosten en omzetverlies.

Reguliere sluitingsdagen

Was uw dierentuin gesloten tijdens de winter of tijdens feestdagen? Of is uw dierentuin op vaste dagen van de week gesloten? De kosten voor die dagen kunt u niet vergoed krijgen. We beoordelen wat u vergoed krijgt door naar het referentiejaar te kijken. Met referentiejaar bedoelen wij dezelfde periode in een eerder jaar. In dit geval gaat het dus om de dagen dat uw dierentuin gesloten was in deze periodes:

 • 1 januari tot en met 18 mei 2019
 • 9 november tot en met 18 november 2019
 • 15 december tot en met 31 december 2019

Heeft uw dierentuin alleen binnenverblijven? Dan kijken we ook naar de periode van 19 mei tot en met 4 juni 2019. Was het een uitzondering dat uw dierentuin in de referentieperiode(s) gesloten was? Bijvoorbeeld door een verbouwing? Dan kunt u voor deze dag de kosten wel vergoed krijgen.

Hoeveel subsidie u krijgt

Wij berekenen het subsidiebedrag voor beide periodes apart. Aan het einde van het aanvraagformulier ziet u het bedrag dat u maximaal kunt krijgen.

Periode 1: Dierentuinen met alleen buitenverblijven of binnen -en buitenverblijven

Wij berekenen de subsidie door de kosten waarvoor u subsidie krijgt te vermenigvuldigen met het omzetverlies. Het gaat om het verlies van 9 november 2020 tot en met 18 november 2020 en van 15 december 2020 tot en met 18 mei 2021.

Periode 2: Dierentuinen met alleen binnenverblijven

Wij berekenen de subsidie door de kosten waarvoor u subsidie krijgt te vermenigvuldigen met het omzetverlies. Dierentuinen met alleen binnenverblijven bleven gesloten tot 4 juni.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor de tweede openstelling van deze subsidie:

 • U heeft tenminste vanaf 9 november 2020 een dierentuinvergunning voor onbepaalde tijd in bezit.
 • U had van 9 november tot en met 18 november 2020 en 15 december 2020 tot en met 18 mei 2021 minder omzet dan in dezelfde periode in 2019.
 • De dierentuin was na 18 mei 2020 zo snel mogelijk weer open om betalende bezoekers te ontvangen.
 • Uw dierentuin is financieel gezond. U heeft geen faillissement of surseance (uitstel) van betaling aangevraagd.
 • Uit uw administratie wordt duidelijk of u voldoet aan de eisen van deze subsidie.
 • Heeft u tijdens de eerste openstelling van deze regeling een transitieplan gemaakt en naar ons gestuurd? Dan hoeft u nu geen transitieplan meer te maken. Vraagt u deze subsidie nu voor het eerst aan? Dan maakt u een transitieplan om de dierentuin toekomstbestendiger te maken. U stuurt het plan op tijd naar ons op. Over de inhoud van dat plan leest u meer op Subsidie dierentuinen voor coronaschade: transitieplan. U leest daar ook wanneer u het naar ons opstuurt.

Als u een dierentuin heeft met alleen binnenverblijven, gelden deze voorwaarden ook:

 • Uw dierentuin heeft geen dierverblijven in de buitenlucht. Daardoor waren uw verblijven gesloten vanaf 19 mei 2021 tot en met 4 juni 2021.
 • U had van 19 mei tot en met 4 juni 2021 minder omzet dan in diezelfde periode in 2019.

Wilt u subsidie aanvragen voor verschillende dierentuinen? U vraagt apart subsidie aan voor elke vergunninghouder.

Na uw aanvraag

Wij controleren en beoordelen uw aanvraag. U krijgt binnen 13 weken na de sluiting van deze subsidie een brief met de beslissing.

Vaststelling aanvragen

Na uw aanvraag vraagt u vaststelling aan. U doet dit binnen 13 weken na de brief met de beslissing. Hierna berekenen wij uw definitieve subsidiebedrag.

Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag

Stuur met uw aanvraag deze bijlagen mee:

Transitieplan
Met uw aanvraag stuurt u een transitieplan mee. Heeft u gebruik gemaakt van de 1e openstelling van de Subsidie dierentuinen voor coronaschade? En hebt u het plan bij de 1e openstelling aangeleverd? Dan hoeft u dit nu niet weer te doen.

Controle of verklaring accountant
Als uw subsidiebedrag € 125.000 of hoger is, stuurt u een controle of verklaring van de accountant mee. Is uw dierentuin een controleplichtige dierentuin? Dan is dat een rapport van feitelijke bevindingen. De Accountantsprotocollen Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 vindt u op de website van Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Andere dierentuinen sturen een samenstellingsverklaring op. Hulp nodig voor uw samenstellingsverklaring? U kunt daarvoor de bijlage Vaststelling Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 gebruiken op mijn.rvo.nl.

Wij controleren de gegevens die u aanlevert. Dit doen we aan de hand van de vragen die zijn gesteld tijdens de 1e periode van deze regeling. En met de wijzigingen die zijn doorgevoerd voor deze 2e  periode.

Na uw vaststelling

U krijgt binnen 13 weken een brief met de beslissing op deze aanvraag. In deze brief staat het definitieve subsidiebedrag. Is dit bedrag hoger dan het voorschot dat u heeft gekregen? Dan betalen wij binnen 6 weken na deze brief de rest van het bedrag.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de Subsidie dierentuinen voor coronaschade? Kijk dan op Veelgestelde vragen Subsidie dierentuinen voor coronaschade.

Meer weten?

Deze subsidie is een vorm van staatssteun. Er zijn Europese wetten en regels voor het geven hiervan. Wilt u de regelingstekst lezen? Dit kan op de website van overheid.nl.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?