Tijdelijk gesloten voor aanvragen

TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O)

Gepubliceerd op:
16 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
8 juni 2023

Onderzoekt of ontwikkelt uw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Werkt u daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Vraag dan subsidie aan met de regeling Topsector Energie (TSE) Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O).

Startdatum:
maandag 3 april 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
dinsdag 9 mei 2023
15:00 (CEST)
De maximale subsidie per project is € 500.000. Dit is een tender (de beste projecten krijgen subsidie).
Totaal budget:
€ 1.900.000
Verleend:
€ 0

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie als uw aanvraag helpt bij:

  • de sluiting van ketens rondom een productieproces in de industrie. Uw project innoveert dus de keten. U neemt hierbij ook reststromen mee.
  • een slim proces van industriële clusters en bedrijven. Uw innovatie stuurt op een CO2-vrij industrieel warmtesysteem en een klimaatneutraal energie- en warmtesysteem. 
  • een compleet klimaatneutraal productieproces in 2050. Uw innovatie zorgt voor maximale elektrificatie en vernieuwt de processen radicaal. U ontwikkelt kennis en kosteneffectieve innovaties.

Uw innovatie moet uiterlijk in 2033 een eerste markttoepassing hebben. Ook moet uw innovatie veel betekenen voor een belangrijke industriële sector in Nederland. 

Deze regeling is een tender. Dit betekent dat de hoogst scorende projecten subsidie krijgen.

Meer informatie over de doelstellingen van deze subsidie vindt u in de bijlage van de regelingstekst.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van deze regeling. Die vindt u in de bijlage boven deze paragraaf. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitaal aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Waar vindt u de informatie over deze subsidieregeling terug in officiële bekendmakingen?

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een subsidie voor energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht van alle subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?