Tijdelijk gesloten voor aanvragen

TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling

Gepubliceerd op:
16 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
23 augustus 2022

Onderzoekt of ontwikkelt uw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Werkt u daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen uit de regeling TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O).

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 april 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 17 mei 2022
03:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
De maximale subsidie per project is € 500.000.
Totaal budget:
€ 1.900.000
Verleend:
€ 773.078
In behandeling:
€ 6.321.631
Nog beschikbaar
0 % (€ 0)

Uw oplossing moet uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben. Ook moet uw innovatie veel betekenen voor de industriële sector in Nederland. De regeling is een tender. Dit betekent dat de hoogst scorende projecten subsidie krijgen.

Deze regeling is op dit moment gesloten. U kon subsidie aanvragen van 1 april 2022, 09:00 uur tot 17 mei 2022, 17:00 uur.

Subsidiethema's

Om recht te hebben op subsidie, moet uw aanvraag helpen bij:

  • de sluiting van industriële ketens. Uw project innoveert de keten. U neemt hierbij ook reststromen mee;
  • een slim proces van industriële clusters en bedrijven. Uw ontwerp stuurt op een CO2-vrij industrieel warmtesysteem en een klimaatneutraal energie- en warmtesysteem. 
  • een compleet klimaatneutraal productieproces in 2050. Uw innovatie zorgt voor maximale elektrificatie en vernieuwt de processen radicaal. U ontwikkelt kennis en kosteneffectieve innovaties.

Projecten die geen subsidie krijgen zijn:

  • Grote innovatieprojecten. Deze vallen onder de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI);
  • Pilot- en demonstratieprojecten. Deze vallen onder de Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+);
  • Projecten die zich richten op de verlaging van het basisbedrag van een categorie uit de Stimulering Duurzame Energieproductie  (SDE+). Deze vallen onder de regeling Hernieuwbare energie (HER+);
  • Fundamenteel onderzoek. Hiervoor zijn andere financieringsvormen mogelijk. Die ontvangt u via onder andere NWO/NWA- en PPS-toeslag;
  • Projecten die onvoldoende helpen de klimaatdoelstelling te halen van een belangrijke industriële* sector in Nederland.

*Onder industrie verstaan we: alle ondernemingen die materiële goederen produceren en daarbij grondstoffen verwerken. Er is daarbij sprake van een hoge graad van mechanisering en automatisering. Dit staat in de Standaardbedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het valt onder de hoofdgroep B, C, D (alleen energiedistributie) of E.

Meer informatie over de doelstellingen van de TSE Industrie O&O vindt u in de bijlage van de regelingentekst:

Voorwaarden

Het project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de TSE-regelingen. Die vindt u op de onderstaande pagina's:

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de aanvragen voor deze subsidie op volgorde van binnenkomst. Is uw aanvraag compleet? Dan is de beoordelingstermijn 8 weken. De beoordelingstermijn kunnen we eventueel éénmalig verlengen met 8 weken. Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen u daarbij met financiering, advies en met ons netwerk.

Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een van de subsidies energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht op  Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Vragen over TSE Industrie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?