Bijna open voor aanvragen

TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O)

Gepubliceerd op:
16 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
20 maart 2023

Onderzoekt of ontwikkelt uw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Werkt u daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Vraag dan subsidie aan met de regeling Topsector Energie (TSE) Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O).

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 3 april 2023
07:00 (CET)
Einddatum:
dinsdag 9 mei 2023
15:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
De maximale subsidie per project is € 500.000.
Totaal budget:
€ 1.900.000

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie als uw aanvraag helpt bij:

  • de sluiting van ketens rondom een productieproces in de industrie. Uw project innoveert dus de keten. U neemt hierbij ook reststromen mee.
  • een slim proces van industriële clusters en bedrijven. Uw innovatie stuurt op een CO2-vrij industrieel warmtesysteem en een klimaatneutraal energie- en warmtesysteem. 
  • een compleet klimaatneutraal productieproces in 2050. Uw innovatie zorgt voor maximale elektrificatie en vernieuwt de processen radicaal. U ontwikkelt kennis en kosteneffectieve innovaties.

Uw innovatie moet uiterlijk in 2033 een eerste markttoepassing hebben. Ook moet uw innovatie veel betekenen voor een belangrijke industriële sector in Nederland. Deze regeling is een tender. Dit betekent dat de hoogst scorende projecten subsidie krijgen.

Meer informatie over de doelstellingen van de TSE Industrie O&O vindt u in de bijlage van de regelingstekst.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de zojuist genoemde punten. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden voor deze regeling. En aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen.

Instructiefilmpje aanvraag TSE Hernieuwbare Energie

Bekijk in dit instructiefilmpje (van een andere regeling) hoe het aanvraagportaal werkt.

Uw aanvraag voorbereiden

U vraagt subsidie aan via ons digitaal aanvraagportaal. Aanvragen van de subsidie duurt ongeveer 1,5 uur. Sla tussendoor op als u later verdergaat. Verzamel zoveel mogelijk al uw gegevens voordat u de aanvraag invult.

Met de knop 'Uw aanvraag direct regelen' komt u met eHerkenning bij het webportaal. Loopt u vast of heeft u andere problemen bij uw aanvraag? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs via het Bel-me-terug-formulier. Die helpt u dan stap voor stap bij de invulling van uw aanvraag.

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Aanvragen

U kunt TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) aanvragen vanaf 3 april, 09:00 uur tot 9 mei 2023, 17:00 uur. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitaal aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een subsidie voor energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht van alle subsidies op Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?