CO2-neutrale straat II Heinkenszand, Zeeland

Meer artikelen

Omschrijving

Met beproefde technieken is de warmtevraag zeer sterk teruggebracht. Met een grote hoeveelheid zonnecellen wordt daadwerkelijk energie teruggeleverd.

Projectsamenvatting

In Heinkenszand is de tweede zogeheten CO2-neutrale straat ontwikkeld. 16 energieneutrale woningen voor zowel starters als gezinnen, die naar verwachting zelfs energieleverend zullen zijn. Op basis van een verkenning van Ecofys heeft de Zeeuwse Milieufederatie begin 2006 haar visie op een ‘CO2-neutraal Zeeland in 2050’ gepresenteerd. Bij het opstellen van de visie is geconstateerd dat het Zeeuwse duurzaam bouwen-convenant in vergetelheid is geraakt. Een gevolg hiervan is dat zeer energiezuinig bouwen in Zeeland niet van de grond komt. Dit terwijl energiezuinig bouwen een belangrijk aspect is voor de realisatie van een CO2-neutraal Zeeland. Om duurzaam bouwen een nieuwe impuls te geven heeft De Milieufederatie een aantal lokale partijen benaderd om in Heinkenszand een CO2-neutrale straat te realiseren. Woningbouwcorporatie R&B wonen en ontwikkelingsbedrijf Marsaki zijn deze uitdaging aangegaan.

Stap 1: beperk de energievraag
CO2-neutraliteit is in de energieneutrale straat gerealiseerd met een combinatie van degelijke passieve en actieve energietechnieken. De woningen hebben een uitstekende bouwkundige schil met hoge isolatiewaardes en een zeer goede luchtdichting. Door het toepassen van balansventilatie met warmteterugwinning, wordt het energieverlies door ventilatie beperkt. Het energiegebruik voor warm tapwater is geminimaliseerd doordat warmte uit douchewater wordt teruggewonnen en door de toepassing van een zonneboiler.

Stap 2: duurzaam opwekken
In principe wordt in de woningen genoeg duurzame energie opgewekt om de energiebehoefte geheel te dekken. Dit wordt gedaan door optimaal gebruik te maken van zonne-energie. Naast de toegepaste zonneboiler, is een grote hoeveelheid PV-panelen op het dak geplaatst. In totaal wordt hier met 34 m2 PV-panelen zo’n 4500 kWh per jaar opgewekt. Dit is ruim voldoende om de gehele elektriciteitsvraag van de woning te dekken.

Stap 3: efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen
De woningen hebben een zeer beperkte warmtevraag. Daarom is gekozen om de warmte op traditionele wijze met een HR107-combiketel op te wekken.

Praktijk
De woningen zijn voor 50% gebouwd voor de sociale huursector en 50% voor verkoop. De bewonerservaringen zijn positief. Afhankelijk van bewonersgedrag, vindt er in de praktijk inderdaad netto teruglevering van energie plaats.

De bij dit project vermelde EPC-waarde is (her)berekend volgens de EPG-norm (NEN 7120).

Kenmerken

Aantal woningen in project

16

Projecttype

Hoekwoning - nieuwbouw
Rijwoning - nieuwbouw

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 104,5 m²
- aantal bouwlagen: 2
- oriëntatie: zongericht

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,15 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,01
- U-waarde deuren : 1,01
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 8,9 m².K/W
- Rc-waarde dak : 4,9 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 5,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: HR-(gas)combi + zon thermisch
- zonneboiler: 4 m²
- PV: 34 m²
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie met WTW
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: geen

Overige energiemaatregelen:
- douchewater-WTW

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)
Energiebehoefte (kWh/m².jr): 30,2 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): -14,0 (25)
Percentage hernieuwbare energie: 139 % (50 %)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m².jr): 49,6

Geleerde lessen

Bouworganisatievorm
Bouwteam

Bijzondere aspecten
- informatieavonden voor bewoners
- terug levering elektriciteit vindt plaats (afhankelijk van bewonersgedrag)
- bewoners zijn positief.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Marsaki / Heijmans
Opdrachtgever: RenB wonen
Architect: Architecten Alliantie
Installatietechnische en/of energetischadviseur: DuBoergraaf

Media
 

Links

Meer informatie

 

 

Service menu right