Jeruzalem - Amsterdam-Oost Amsterdam, Noord-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Naast behoud en restauratie is er veel aandacht voor nieuwbouw en groenstructuur. De doelstelling is om de hele wijk klimaatneutraal te maken.

Projectsamenvatting

Jeruzalem in Amsterdam Oost is een project van 455 woningen en 4.975 m2 utiliteitsbouw. Nieuwbouw en bestaande, monumentale panden. De doelstelling: een klimaatneutrale wijk. Vanaf augustus 2010 wordt er gebouwd, de laatste oplevering is in 2017. De EPC-norm van < 0,41 was het uitgangspunt bij de onderhandelingen over de grondprijs.

Een klimaatneutrale wijk betekent optimale isolatie van de bebouwing en lokaal voorzien in warmte, koelte en elektriciteit. Door ambitieuze maatregelen in de bouw en renovatie wordt zoveel mogelijk energie bespaard. Vervolgens wordt biomassa uit de lokale parken en oppervlaktewater gebruikt om te warmen en te koelen. Ook gebruiken de bewoners warmte- en zonnecollectoren. Voor de stroom die dan nog nodig is, wordt groene stroom van buiten het gebied gebruikt.

Samenwerking en kennisdeling
Er wordt binnen dit project intensief samengewerkt door de gemeente, woningcorporaties, het waterbedrijf, de projectontwikkelaar en het CO2-servicepunt van de provincie Noord-Holland. Regelmatig worden expertmeetings en risico-analysebijeenkomsten georganiseerd. De ervaring die wordt opgedaan met het gebruik van lokale omstandigheden en BouwTransparant wordt verspreid binnen het stadsdeel en daarbuiten.

Kenmerken

Aantal woningen in project

455

Aantal m2 vloeroppervlak in project

4975

Projecttype

Nieuwbouw

Energievoorziening

Collectief op bouwblokniveau

Beschrijving concept

Centrale biomassa installatie en gebruik oppervlaktewater voor warmte en koude, decentrale warmte- en elektriciteitsvoorzieningen (PV). Verder zal verduurzaming gezocht worden in groene stroom van buiten het gebied.

Monitoring

Het kennis- en leertraject richt zich op proces en techniek. Bij beiden gaat om het opdoen van ervaringen met innovaties die al wel op kleine schaal zijn uitgeprobeerd, maar nog niet marktbreed worden toegepast.Om een duidelijk beeld van de opgedane ervaring te krijgen vraagt BZK aan Agentschap NL om de voortgang bij de verschillende excellente gebieden te volgen.

Geleerde lessen

Excellent gebied: De excellente gebieden vormen een onderdeel van het Lente Akkoord. Binnen de excellente gebieden wordt in meer grootschalige nieuwbouwsituaties kennis en ervaring opgedaan met energiezuinig bouwen. Dit soort kennis is nodig om de in het Lente Akkoord genoemde landelijke aanscherpingen in 2011 en 2015 mogelijk te maken. Het kennis- en leertraject heeft zowel betrekking op de woning- als utiliteitsbouwopgaven binnen de excellente gebieden. Binnen het kennis- en leertraject wordt aandacht besteed aan zowel procesmatige, financiële als technologische innovaties.

Energie:

Ambitieuze EPL-ambities (8 - 9,5 = EPC < 0,41)

Betrokkenen

Opdrachtgever: Schoolbestuur Dalton de Meer, Rochdale, Woningstichting De Key
Contactpersoon: Thomas de Jong op tel. 088-6022738
Installatietechnische en/of energetischadviseur: CO2 , -Servicepunt, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Bureau Monumenten en Archeologie Amsterdam, Waternet

Media
 

Links

Meer informatie

oost.amsterdam.nl

 

Service menu right