Renovatie 174 woningen Ankaradreef Utrecht, Utrecht

Meer artikelen

Omschrijving

In de wijk Overvecht in Utrecht staan kenmerkende jaren zestig hoogbouw flats. In deelgebied De Gagel is de 174 appartementen tellende portiekflat aan de Ankaradreef grondig gerenoveerd.

Projectsamenvatting

Woningcorporatie Portaal is eigendom van deze flat en heeft op basis van een prijsvraag een aannemer geselcteerd om de renovatie uit te voeren. De renovatie is uitgevoerd voor de komende 35 jaar. De tien verdieping tellende portieketageflat voldeed niet meer aan de huidige eisen. Daarnaast klaagden bewoners over vocht, stank en tocht.

Maatregelen
Om de architectonische uitstraling te behouden zijn de grindplaten gehandhaafd. Wel werden de borstweringen geisoleerd en alle kozijnen vervangen door kunststof kozijnen met draaiende delen en worden de liften doorgetrokken van de begane grond naar de tiende verdieping. De entree is vernieuwd, de balkons vergroot. De woningen zijn opgewaardeerd naar label B.

Proces
In het project vormde de logistiek een uitdagende opgave omdat een doorgaande galerij ontbreekt. Per verdieping komen steeds drie woningen uit op één portiek. De uitvoering en bewonersbelangen moesten op elkaar afgestemd worden. Dit is opgelost door het materiaal buitenom aan te voeren en materiaal op de balkons op te slaan. Om de afstemming met de bewoners verder te optimaliseren is een sociaal uitvoerder aangesteld. Deze man heeft samen met de corporatie de bewonersbegeleiding verricht.

Kenmerken

Aantal woningen in project

174

Projecttype

Portiekwoning - Renovatie & Onderhoud

Energievoorziening

Collectief op bouwblokniveau

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 52,9-99,8 m²
- aantal bouwlagen: 1
- oriëntatie: zongericht
- inpandigheid: 1,32-3,34 m

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): onbekend
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,80 W/m².K
- U-waarde deuren : 3,5 W/m².K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 3,40 m².K/W
- Rc-waarde dak : 2,11 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 1,86 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: externe warmtelevering
- verwarming afgifte: radiatoren
- type ventilatie: mechanische afvoer, natuurlijk aanvoer
- regeling ventilatie: CO2-sturing
- koeling: er wordt geen koeling toegepast
- energielevering: (rest)warmte + elektriciteit
- energiegebruik EI: 25.747 - 53.266 MJ/jaar.woning
 

Monitoring

onbekend

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Nijhuis Bouw
Opdrachtgever: Portaal
Architect: -
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Nieman RI

Media

ank

Energieconcept Bron: Nieman

Afbeeldingen

Portaal

 

Links

Service menu right