Proeftuinen ‘Aan de slag met de Omgevingswet’

Meer artikelen

Omschrijving

De 'Proeftuinen Omgevingswet' is een ondersteuningsregeling van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.

Lokale overheden kunnen hiermee alvast ervaring op doen met de nieuwe manier van denken en werken van de Omgevingswet en de consequenties hiervan voor bestuurlijke afweging. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het zoveel mogelijk verbinden van de ruimtelijke ordening aan de thema’s milieu, gezondheid en (omgevings)veiligheid.

Als 'Proeftuin' werkt u samen met een expert uit het Expertteam Woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De expert versterkt het proces door kritische vragen te stellen én mogelijke oplossingen aan te dragen.

De aanvraag voor de Proeftuin moet namens het bestuur van de overheidsinstantie worden ingediend. Het dagelijks bestuur moet actief betrokken zijn bij de Proeftuin.

Het ministerie biedt 50% cofinanciering voor de inzet van de expert bij een Proeftuin. De gemeente levert een eigen bijdrage tot een maximumbedrag van € 6.000.

Het project Proeftuinen Omgevingswet loopt t/m 31 december 2018.

Service menu right