Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West - fase 1

Gepubliceerd op:
12 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West (Borssele - Rilland).

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen en nota van antwoord op ontwerpbesluiten

Inspraakbundel (zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten).

Milieueffectrapport (MER)

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan

Printversie:

Bijlagen

Printversie

Bijlagen

Coördinatiebesluit

Op 11 mei 2015 is een kennisgeving besluit in de Staatscourant gepubliceerd over de coördinatie van vergunningen.

Aanvragen en vergunninggen

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Ontheffing Flora en Faunawet (gebruiksfase)

Ministerie van Economische Zaken

Aanvraag (pdf, 19 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 315 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
2

Vergunning Natuurbeschermingswet

Ministerie van Economische Zaken

Aanvraag (pdf, 18 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 255 kB)

Besluit (pdf, 2 MB)

3

Ontheffing Flora en Faunawet (aanlegfase)

Ministerie van Economische Zaken

Aanvraag (pdf, 16 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

Besluit (pdf, 489 kB)

4

Vergunning Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat)

Aanvraag (pdf, 44 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 11 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 6 MB)

Besluit (pdf, 20 MB)

5

Watervergunning

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat)

Aanvraag (pdf, 23 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 6 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 9 MB)

Besluit (pdf, 15 MB)

6

Ontheffing Spoorwegwet

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (ProRail)

Aanvraag (pdf, 46 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 2 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB)

Besluit (pdf, 3 MB)

7

Ontheffing Provinciale wegenverordening

Provincie Zeeland

Aanvraag + bijlage 1 t/m 3 (pdf, 48 MB)
Bijlage 4 en 5 (pdf, 11 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 39 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 6 MB)

Besluit (pdf, 3 MB)

8

Omgevingsvergunning

Gemeente Borsele

Aanvraag + bijlage 1 t/m 4 (pdf, 46 MB)
Bijlage 5 t/m 8 (pdf, 42 MB)
Bijlage 9 t/m 14 (pdf, 48 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 27 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 300 kB)

Besluit (pdf, 12 MB)

9

Omgevingsvergunning

Gemeente Kapelle

Aanvraag + bijlage 1 t/m 4 (pdf, 29 MB)
Bijlage 5, deel 1 (pdf, 33 MB)
Bijlage 5, deel 2 +bijlage 6 (pdf, 47 MB)
Bijlage 7 t/m 10, deel 1 (pdf, 27 MB)
Bijlage 10, deel 2 (pdf, 44 MB)
Bijlage 11 t/m 14 (pdf, 29 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 20 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 16 MB)
Bijlage (vanaf 21 maart 2016)

 

Besluit (pdf, 12 MB)

Bijlage 1 t/m 7 (pdf, 17 MB)

Bijlage 8 (pdf, 553 kB)

Bijlage 9 en 10 (pdf, 5 MB)

Bijlage 11 (pdf, 4 MB)

Bijlage 12 (pdf, 34 MB)

10

Omgevingsvergunning

Gemeente Reimerswaal

Aanvraag + bijlage 1 t/m 5 (pdf, 34 MB)
Bijlage 6 t/m 9 (pdf, 35 MB)
Bijlage 10 (pdf, 43 MB)
Bijlage 11 t/m 15 (pdf, 31 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 23 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 400 kB)

Besluit (pdf, 10 MB)

11

Watervergunning

Waterschap Scheldestromen

Aanvraag +bijlage 1 en 2 ( pdf, 43 MB)
Bijlage 3 t/m 5 (pdf, 37 MB)
Bijlage 6 (pdf, 38 MB)
Bijlage 7 t/m 11 (pdf, 45 MB)
Aanpassing aanvraag deel 1 (pdf, 49 MB)
Aanpassing aanvraag deel 2 (pdf, 35 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 500 kB)

Besluit (pdf, 19 MB)

12

Ontheffing Keur Wegen

Waterschap Scheldestromen

Aanvraag + bijlage 1 en 2 (pdf, 43 MB)
Bijlage 3 en 4 (pdf, 34 MB)
Bijlage 5 en 6 (pdf, 18 MB)
Aanpassing aanvraag deel 1 (pdf, 48 MB)
Aanpassing aanvraag deel 2 (pdf, 35 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 200 kB)

Besluit (pdf, 1 MB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?