Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021
Gepubliceerd op:
12 november 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West (Borssele - Rilland).

Zienswijzen en nota van antwoord op ontwerpbesluiten

Inspraakbundel (zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten).

Milieueffectrapport (MER)

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan

Printversie:

Bijlagen

Printversie

Bijlagen

Coördinatiebesluit

Op 11 mei 2015 is een kennisgeving besluit in de Staatscourant gepubliceerd over de coördinatie van vergunningen.

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Ontheffing Flora en Faunawet (gebruiksfase)

Ministerie van Economische Zaken

Aanvraag (pdf, 19 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 315 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
2

Vergunning Natuurbeschermingswet

Ministerie van Economische Zaken

Aanvraag (pdf, 18 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 255 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
3

Ontheffing Flora en Faunawet (aanlegfase)

Ministerie van Economische Zaken

Aanvraag (pdf, 16 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 489 kB)
4

Vergunning Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat)

Aanvraag (pdf, 44 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 11 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 6 MB) Besluit (pdf, 20 MB)
5

Watervergunning

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat)

Aanvraag (pdf, 23 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 6 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 9 MB) Besluit (pdf, 15 MB)
6

Ontheffing Spoorwegwet

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (ProRail)

Aanvraag (pdf, 46 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 2 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB) Besluit (pdf, 3 MB)
7

Ontheffing Provinciale wegenverordening

Provincie Zeeland

Aanvraag + bijlage 1 t/m 3 (pdf, 48 MB)
Bijlage 4 en 5 (pdf, 11 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 39 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 6 MB) Besluit (pdf, 3 MB)
8

Omgevingsvergunning

Gemeente Borsele

Aanvraag + bijlage 1 t/m 4 (pdf, 46 MB)
Bijlage 5 t/m 8 (pdf, 42 MB)
Bijlage 9 t/m 14 (pdf, 48 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 27 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 300 kB) Besluit (pdf, 12 MB)
9

Omgevingsvergunning

Gemeente Kapelle

Aanvraag + bijlage 1 t/m 4 (pdf, 29 MB)
Bijlage 5, deel 1 (pdf, 33 MB)
Bijlage 5, deel 2 +bijlage 6 (pdf, 47 MB)
Bijlage 7 t/m 10, deel 1 (pdf, 27 MB)
Bijlage 10, deel 2 (pdf, 44 MB)
Bijlage 11 t/m 14 (pdf, 29 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 20 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 16 MB)
Bijlage (vanaf 21 maart 2016)

 

Besluit (pdf, 12 MB)

Bijlage 1 t/m 7 (pdf, 17 MB)

Bijlage 8 (pdf, 553 kB)

Bijlage 9 en 10 (pdf, 5 MB)

Bijlage 11 (pdf, 4 MB)

Bijlage 12 (pdf, 34 MB)

10

Omgevingsvergunning

Gemeente Reimerswaal

Aanvraag + bijlage 1 t/m 5 (pdf, 34 MB)
Bijlage 6 t/m 9 (pdf, 35 MB)
Bijlage 10 (pdf, 43 MB)
Bijlage 11 t/m 15 (pdf, 31 MB)
Aanpassing aanvraag (pdf, 23 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 400 kB) Besluit (pdf, 10 MB)
11

Watervergunning

Waterschap Scheldestromen

Aanvraag +bijlage 1 en 2 ( pdf, 43 MB)
Bijlage 3 t/m 5 (pdf, 37 MB)
Bijlage 6 (pdf, 38 MB)
Bijlage 7 t/m 11 (pdf, 45 MB)
Aanpassing aanvraag deel 1 (pdf, 49 MB)
Aanpassing aanvraag deel 2 (pdf, 35 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 500 kB) Besluit (pdf, 19 MB)
12

Ontheffing Keur Wegen

Waterschap Scheldestromen

Aanvraag + bijlage 1 en 2 (pdf, 43 MB)
Bijlage 3 en 4 (pdf, 34 MB)
Bijlage 5 en 6 (pdf, 18 MB)
Aanpassing aanvraag deel 1 (pdf, 48 MB)
Aanpassing aanvraag deel 2 (pdf, 35 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 200 kB) Besluit (pdf, 1 MB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?