Informatieplicht energiebesparing

Gepubliceerd op:
19 februari 2019
Laatst gecontroleerd op:
10 februari 2023

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

De volgende uiterste datum dat u moet rapporteren voor de informatieplicht, is 1 december 2023. Vanaf 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Hierin worden ook de aanpassingen aan de energiebesparingsplicht opgenomen. Om te garanderen dat de aanpassing van de energiebesparingsplicht op 1 juli 2023 in werking zal treden, worden de aanpassingen ook verwerkt in het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer. Wat er per 1 juli 2023 precies gaat veranderen leest u op Energiebesparingsplicht vanaf 2023.

Alles over de informatieplicht energiebesparing

U leest hier wat de informatieplicht energiebesparing inhoudt, en of deze ook voor u geldt.

Lees hier meer informatie over de energiebesparingsplicht.

Met dit interactieve stappenplan ziet u snel of u onder de informatieplicht energiebesparing valt en hoe u de energiebesparende maatregelen moet rapporteren.

Als uitgangspunt voor uw rapportage gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak.

Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de informatieplicht.

Benieuwd naar het aantal ingediende rapportages per bedrijfstak of gemeente? Bekijk de feiten en cijfers.

Vind hier de te downloaden communicatiemiddelen.

 

Inspiratie opdoen? Lees hoe andere bedrijven en instellingen omgaan met de informatieplicht energiebesparing.

Als gemeente of omgevingsdienst houdt u toezicht op de informatieplicht. Lees hoe u de rapportages ophaalt uit eLoket.

Vragen over de informatieplicht energiebesparing?

Neem contact met ons op

Info in English

Bent u tevreden over deze pagina?