Zakendoen in Azerbeidzjan

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2023
Gepubliceerd op:
22 oktober 2020

Azerbeidzjan is een jong land in de Kaukasus, grenzend aan de Kaspische zee. Het land biedt veel mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers. Hoe doet u er zaken en waar liggen de kansen? Op deze pagina leest u meer over zakendoen, zakelijke kansen en IMVO in Azerbeidzjan.

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over het exporteren naar Azerbeidzjan? Neem contact op met een van onze adviseurs. Samen met het diplomatieke netwerk van de ambassade kunnen we u helpen om van uw export naar Azerbeidzjan een succes te maken.

Inwoners en maatschappij van Azerbeidzjan

Als u zaken wilt doen in Azerbeidzjan, is het goed om de achtergrond van het land te kennen. Het gebied dat we nu kennen als Azerbeidzjan heeft lang onder Russische invloed gestaan. Na de Eerste Wereldoorlog werd Azerbeidzjan onafhankelijk (1918) om 2 jaar later weer onderdeel te worden van de Sovjet-Unie. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd het land in 1991 onafhankelijk.

Tegenwoordig is Azerbeidzjan een parlementaire democratie. De president heeft relatief veel macht en kan steeds opnieuw worden herkozen (voor termijnen van 7 jaar). Het land heeft 10,1 miljoen inwoners (2021), waarvan 2,3 miljoen mensen in hoofdstad Bakoe wonen. De officiële taal is Azerbeidzjaans, maar er wordt ook veel Russisch gesproken. De Islam is verreweg de grootste religie (97%), gevolgd door het christendom (3%). De afgelopen 25 jaar is de armoede in Azerbeidzjan flink verminderd en is de infrastructuur verbeterd. Corruptie is nog wel een probleem. 

Op de Human Development Index van de Verenigde Naties staat Azerbeidzjan op de 91e plaats.

Nagorno-Karabach

In het zuidwesten van Azerbeidzjan, aan de grens met Armenië, ligt de regio Nagorno-Karabach. Over de status van dit gebied is al lang onenigheid tussen Armenië en Azerbeidzjan. In september 2023 heeft Azerbeidzjan de controle over het gebied genomen. De situatie in Nagorno-Karabach blijft onvoorspelbaar.

Bekijk voordat u naar Azerbeidzjan reist het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar ziet u de actuele veiligheidssituatie in Azerbeidzjan.

Economie van Azerbeidzjan

De economie van Azerbeidzjan draait voor een groot deel om de winning en export van olie en aardgas. Dit zijn ook met afstand de grootste exportproducten van Azerbeidzjan. De focus op olie en aardgas maakt de Azerbeidzjaanse economie kwetsbaar voor de prijzen van olie en gas op de wereldmarkt. Daarom startte Azerbeidzjan in 2016 economische hervormingen, onder meer gericht op de ontwikkeling van sectoren als landbouw, logistiek, ICT en toerisme.

De afhankelijkheid van olie en gas is een van de economische risico's in Azerbeidzjan. Corruptie en te weinig investeringen in de commerciële sector zijn 2 andere risico's. Ook het langlopende conflict over Nagorno-Karabach kan als economische rem werken. Bekijk voor meer economische informatie de website van de Wereldbank.

Recente economische ontwikkelingen

Azerbeidzjan kwam in 2020 in een recessie door de coronapandemie. De economie kromp toen met 4,3%. De Azerbeidzjaanse economie groeide in 2022 weer met 4,6%. Door de oorlog in Oekraïne zijn de olie- en gasprijzen hard gestegen. De exportinkomsten van olie en gas naar de EU namen toe. Ook was er een groei in de dienstsectoren. De inflatie is net als in andere landen nog aan de hoge kant maar laat een daling zien.

De Wereldbank verwacht voor 2023 een economische groei van 1,5% en voor 2024 een groei van 2,4%. Er wordt een lagere olieproductie verwacht. De niet-energiesectoren zullen ook een kleinere groei laten zien.

Wilt u meer weten? Lees dan het volledige rapport van de Wereldbank: Azerbaijan Economic Update (pdf).

Handel Nederland – Azerbeidzjan

In 2020 en 2021 was een dip te zien in de handel tussen Nederland en Azerbeidzjan. In 2022 nam de handel weer toe. In 2022 was de export van Nederlandse goederen naar Azerbeidzjan € 139 miljoen waard. Nederland voerde vooral machines en voertuigen uit. In 2022 importeerde Nederland voor € 37 miljoen aan producten uit Azerbeidzjan. Dit ging vooral om organische chemische producten, ruwe aardolie en aardolieproducten.

Lees meer over import- en exportcijfers met Azerbeidzjan op de website van het CBS. Op de goederenhandelspagina van het CBS vindt u voor hoeveel euro er aan verschillende type goederen werd ingevoerd en uitgevoerd.

Handelsrelatie EU - Azerbeidzjan

De EU heeft sinds 1999 een Partnership and Cooperation Agreement met Azerbeidzjan. Sinds 2017 zijn er onderhandelingen bezig over een verdere overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan. Azerbeidzjan is geen lid van de WTO, maar heeft wel een lidmaatschap aangevraagd. 

Zakelijke kansen in Azerbeidzjan

Kansrijke sectoren in Azerbeidzjan zijn bijvoorbeeld de landbouw-, water en energiesector.

Hernieuwbare energie: windenergie op zee

Azerbeidzjan is een olieland, maar ontwikkelt zich ook op het gebied van duurzame energie. Met name windenergie op zee is een belangrijke energiebron die veel potentie heeft in het land. Azerbeidzjan ziet Nederland als voorbeeld als het gaat om deze vorm van energie. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in deze sector. Denk aan bedrijven zie zich bezig houden met de ontwikkeling en installatie van windturbines op zee.

Lees meer over het ontwikkelplan voor offshore windenergie in Azerbeidzjan op de website van de Wereldbank.

Havenontwikkeling en logistiek

De haven van Bakoe wordt flink uitgebreid. Meer Europese landen en bedrijven willen gebruik maken van de internationale haven. De locatie is erg gunstig om goederen van China naar Europa te vervoeren. De ontwikkeling van de haven in Bakoe zorgt voor kansen voor Nederlandse ondernemers. Bijvoorbeeld voor bedrijven die actief zijn in havenontwikkeling, baggeren en logistieke oplossingen. 

Landbouw

Azerbeidzjan exporteert veel soorten landbouwproducten. Denk aan groente, fruit, plantaardige olie, suiker, thee en katoen. Om de sector verder te laten groeien is er modernere techniek, kennis en apparatuur nodig. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Het gaat vooral om exportkansen en investeringen in moderne landbouwtechnieken en materialen.

Watermanagement

Azerbeidzjan is op zoek naar oplossingen voor beter gebruik van water. De overheid heeft hiervoor een National Water Strategy opgezet. Nederland staat bekend om de kennis van watermanagement en dit biedt kansen. In Azerbeidzjan is vraag naar kennis en innovatieve oplossingen voor:

  • beperkte waterbeschikbaarheid
  • toenemende waterbehoefte
  • verbetering van de waterkwaliteit
  • watersystemen

Slimme steden

Net als veel andere landen is Azerbeidzjan op zoek naar ideeën om steden 'slim' te maken. Dit betekent dat steden leefbaar blijven en toekomstbestendig zijn. Denk aan de onderwerpen herbruikbare energie, water, afval en infrastructuur in steden. Dit biedt mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven die hier oplossingen of businessmodellen voor hebben.

De Wereldbank heeft het rapport Smart Villages in Azerbaijan (pdf) gepubliceerd met meer informatie.

Aanbestedingen voor projecten

Op de websites van de Wereldbank, de Asian Development Bank en de European Bank for Reconstruction and Development staan regelmatig aanbestedingen voor projecten in Azerbeidzjan. Nog nooit samengewerkt met deze banken? Bekijk het filmpje over zakendoen met ontwikkelingsbanken.

Vragen? Neem contact met ons op

Heeft u vragen over zakelijke kansen in Azerbeidzjan? Of bent u op zoek naar zakenpartners? Neem contact op met onze landenadviseurs voor deze regio. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Ondernemen in Azerbeidzjan

Ease of Doing Business

Azerbeidzjan staat in de Doing Business ranking van 2020 (pdf) op de 34e plaats. Hierbij wordt het ondernemingsklimaat onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in een land. Azerbeidzjan scoort goed op de onderwerpen registeren van vastgoed en het krijgen van krediet. Het land scoort minder goed op het onderwerp betalen van belasting.

De website van het ministerie van Belasting geeft meer informatie over registeren van een bedrijf en betalen van belasting. Op de website van ASAN zijn overheidszaken te regelen.

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Speciale zone met economische voordelen

Aan de Kaspische Zee in Bakoe ligt de Alat free economic zone. Als uw bedrijf zich vestigt in dit gebied, kan dit economische voordelen opleveren. Zo is er goede infrastructuur, waaronder een internationale haven. Ook gelden er in de zone stimuleringsmaatregelen. Denk aan vrijstelling van meerdere belastingen en geen beperkingen op de repatriëring van vreemde valuta of winst. Hierdoor kan deze zone een goede uitvalsbasis zijn voor uw bedrijf in Azerbeidzjan of de bredere regio. 

Op de website Invest in Baku vindt u veel informatie over zakendoen in Azerbeidzjan, in het bijzonder in de hoofdstad Bakoe. U vindt er investeringsgidsen, nieuws en informatie over evenementen.

Hulp bij financiering

Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina hulp bij financiering om te kijken hoe wij u kunnen helpen. Kijk ook in de subsidiewijzer welke subsidies er voor Azerbeidzjan mogelijk zijn.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke MVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Exportregels voor Azerbeidzjan

Access2Markets

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie bevat de belangrijkste exportregels en praktische tips voor Azerbeidzjan. Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Lees dan eerst ons stappenplan voor Access2Markets.

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Azerbeidzjan is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Hulp van de ambassade

De ambassade in Bakoe staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen. De medewerkers ter plekke kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. 

Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Nederland Wereldwijd en The Netherlands and You. Op Nederland Wereldwijd vindt u het reisadvies voor Azerbeidzjan. Als u naar Azerbeidzjan reist is het verplicht om een visa aan te vragen. 

Meer weten?

Vragen over ondernemen in Azerbeidzjan?

Neem dan contact op met onze adviseurs.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?