Handel Nederland – België

Gepubliceerd op:
8 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
6 juli 2022

België en Nederland zijn belangrijke handelslanden voor elkaar. Nederland heeft al jaren een plekje in de top 3 landen met de hoogste exportwaarde naar België. In 2021 was de exportwaarde naar België € 62,8 miljard (2020: €  49,4 miljard). De invoerwaarde vanuit België ligt met €  52,2 miljard iets lager (2020: € 41,5 miljard). Meer weten? Op deze pagina vindt u de belangrijkste cijfers over de Nederlands-Belgische handel.

Wilt u meer weten over het land België, zoals het bruto nationaal product, de staatsvorm of andere demografische gegevens? Bekijk dan onze Factsheet België.

Tenzij anders aangegeven, zijn onderstaande cijfers afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Coronacrisis in Europa

Europa is in het begin van 2021 nog steeds in de greep van de coronavirus-pandemie. Dit komt door de heropleving van het aantal gevallen en het verschijnen van nieuwe, meer besmettelijke stammen van het coronavirus. Dit heeft veel lidstaten van de EU ertoe gedwongen de inperkingsmaatregelen opnieuw in te voeren of aan te scherpen. Tegelijkertijd zorgt de start van vaccinatieprogramma's in de hele EU voor voorzichtig optimisme.

Effect coronacrisis op handel met België

Net als in heel Europa is ook de Belgische economie hard getroffen door het coronavirus (COVID-19). Volgens de Nationale Bank van België (NNB) heeft de Belgische economie de zwaarste klap gekregen sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer over de economische en financiële ontwikkelingen in België leest u in het jaarverslag 2020 van de NNB.

Op gelijkwaardige pagina's van Duitsland en Frankrijk ziet u hoe de grootste buurlanden van België zich door de coronacrisis heen slaan.

Economische vooruitzichten voor België

Op grond van de Economic forecast winter 2021 (pdf) verwacht de Europese Commissie (EC) dat het bruto binnenlands product (bbp) in België in 2020 met 6,2% zal krimpen. Deze krimp is minder ernstig dan de verwachte krimp van 10% uit de herfstvoorspelling van 2020. De hardst getroffen sectoren zijn recreatie, restaurants, hotels en vervoer.

Al met al verwacht de EC dat de jaarlijkse bbp-groei in 2021 3,9% zal zijn en 3,1% in 2022. Ook verwacht ze dat het bbp in de tweede helft van 2022 terug zal zijn op het niveau van voor de coronacrisis.

Bekijk oudere Economic forecasts op de website van de Europese Commissie.

Meer impact van het virus op de Belgische economie

Op de website van FOD Economie van de Belgische overheid leest u meer over de impact van het coronavirus op de Belgische economie.

Handelscijfers Nederland - België

Totale in- en uitvoer tussen Nederland en België

Soort informatie Bedrag Jaartal Verschil met vorig jaar
Totale uitvoer € 62,8 miljard 2021 + 27,1%
Totale invoer € 52,3 miljard 2021 + 26,0%
Handelsbalans € 10,6 miljard 2021 + 32,6%

Kijk voor de nieuwste cijfers over de handel tussen Nederland en België in de databank Statline van het CBS. Stel de perioden, productgroep (SITC) en het onderwerp in, om de informatie te vinden die u wilt.

Belangrijkste uitvoerproducten naar België

Top 5 uitvoer vanuit Nederland naar België

Productgroep Bedrag Jaartal Verschil met vorig jaar
Ruwe aardolie en aardolieproducten € 7,9 miljard 2021 onbekend
Organische chemische producten € 4,7 miljard 2021 +  61,1%
Andere chemische producten € 3,4 miljard 2021 + 67,4%
Diverse fabricaten € 3,0 miljard 2021 + 19,9%
Voertuigen voor wegvervoer € 2,3 miljard 2021 +13,5%

De gegevens hierboven komen van het CBS. Benieuwd naar de hele lijst van uitvoerproducten? Kijk dan in de Statline-databank van het CBS onder uitvoer van Nederland naar België.

Trends in uitvoer naar België

Helaas zijn de cijfers over 2020 voor de productgroep ruwe aardolie en aardolieproducten niet bekend, maar t.o.v. 2019 (7,1 miljard) is deze productgroep gegroeid naar 7,9 miljard in 2021. In 2018 leverde de productgroep organische chemische producten flink in en in 2019 volgde met -10% weer een flinke stap achteruit, maar in 2021 laat deze productgroep een flinke plus zien (ruim 61%). De productgroep andere chemische producten is terug in de top 5 met 67,4%. De productgroep diverse fabricaten doet het goed met een groei van 19,9%, gevolgd door de productgroep voertuigen voor wegvervoer met  13,5%. De productgroep groenten en fruit is uit de top 5 verdwenen.

Nederland exporteerde in 2021 in totaal voor € 63 miljard euro naar België. De totale exportwaarde van Nederland in 2021 was bijna € 587 miljard, dus 10,7% van onze export gaat naar België.

Voorlopige exportcijfers

Het CBS publiceert ook voorlopige exportcijfers over het lopende jaar. Onder 'Perioden' selecteert u de maanden waar u de cijfers van wilt bekijken. Let op: het CBS kan deze cijfers later nog aanpassen.

Belangrijkste invoerproducten uit België

Top 5 invoer uit België

Productgroep Bedrag Jaartal Verschil met vorig jaar
Ruwe aardolie en aardolieproducten € 7,2 miljard 2021 +57,2%
Voertuigen voor wegvervoer € 4,3 miljard 2021 +7,1%
Organische chemische producten € 3,1 miljard 2021 +63,7%
Medicinale en farmaceutische producten € 2,8 miljard 2021 +90,6%
Andere chemische producten € 2,5 miljard 2021 +62,3%

De gegevens hierboven komen van het CBS. Benieuwd naar de hele lijst van invoerproducten? Kijk dan in de Statline-databank van het CBS onder invoer uit België naar Nederland.

Trends in invoer uit België

Nieuw in de top 5 is de productgroep medicinale en farmaceutische producten, met een stijging van maar liefst 90,6% t.o.v. 2020. Ook de productgroep organische chemische producten stijgt flink, met 63,7%, gevolgd door de productgroep andere chemische producten met 62,3%. Deze productgroep is ook nieuw in de top 5. De productgroep ruwe aardolie en aardolieproducten volgt met een stijging van 57,2%.  Bij de productgroep voertuigen voor wegvervoer is een lichte stijging van 7,1% te zien. De productgroepen diverse fabricaten en ijzer en staal zijn uit de top 5 verdwenen. 

De totale invoerwaarde van producten van België naar Nederland bedroeg in 2021 € 52,2 miljard. In 2020 was de totale invoerwaarde € 41,4 miljard.

Voorlopige importcijfers

Het CBS publiceert ook voorlopige importcijfers over het lopende jaar.  Onder 'Perioden' selecteert u de maanden waar u de cijfers van wilt bekijken. Let op: het CBS kan deze cijfers later nog aanpassen.

Handelscijfers via TradeMap

In TradeMap van het International Trade Centre (ITC) kunt u de handelsstromen naar en uit België bekijken. Het voordeel is dat u hier ook niet-Nederlandse handelsstromen ziet. Selecteer bovenaan bij 'partner' een ander land dan Nederland. Zo vergelijkt u de Nederlandse cijfers met die van andere landen.

Let op: anders dan het CBS, gebruikt TradeMap HS-codes om goederen in te delen in categorieën. Dit Harmonised System (HS) wordt gebruikt door bedrijven en douanes wereldwijd. Houd hier bij uw zoekopdracht rekening mee.

Overzicht handelscijfers

Wilt u liever alles in één overzicht? Het rapport hieronder biedt cijfers over de directe buitenlandse investeringen en een overzicht van de import en export.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de economie van België? Deze websites helpen u op weg:

Ontdek uw kansen

Wilt u weten of de markt van België ook voor u interessant is? Of loopt u rond met exportplannen voor België? Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij kunnen u helpen bij het vinden van kansen en zakenpartners of u adviseren over andere exportzaken.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?