Zakelijke kansen in België

Laatst gecontroleerd op:
24 april 2024
Gepubliceerd op:
29 mei 2012

België en Nederland zijn al jaren belangrijke handelspartners van elkaar. Op deze pagina leest u over de meest kansrijke sectoren in België. Daarbij speelt duurzaamheid in alle sectoren een grote rol. Welke sector(en) bieden de beste kansen voor u?

Agro & food

Digitale landbouw zal de komende jaren een grote vlucht nemen in zowel Vlaanderen als Wallonië. Dit levert kansen op voor Nederlandse bedrijven met kennis van digitale landbouw. Denk bijvoorbeeld aan:

 • technieken voor precisielandbouw;
 • gebruik van GPS;
 • gebruik van data om werkprocessen verder te optimaliseren;
 • gebruik van artificiële intelligentie.

Meer weten? Welke projecten en technologieën een rol spelen ziet u in de video 'De Belgische landbouwer: digibeet of digifiel'.

Bij voeding is een trend te zien naar kwalitatieve kant-en-klare producten. Hiermee wordt ingespeeld op de veranderende, snelle levensstijl in België. Ook biologische voeding is erg in trek. Verder is functionele voeding steeds belangrijker voor senioren. En er is een opmars van gluten- en lactosevrije producten.

Dit levert kansen op voor Nederlandse bedrijven in de volgende markten:

 • etnische voeding & dranken;
 • biologische producten;
 • dieetvoedingsmiddelen ('free from…'-artikelen);
 • horeca.

Kansenrapport etnische agrovoeding

Van de wereldbevolking is zo’n 25% moslim. In België en Vlaanderen is dit respectievelijk 15% en 10% van de populatie. Deze percentages zijn sterk groeiend. Uit onderzoek blijkt dat deze groep een specifieke vraag heeft naar voeding en drank. Vraag waar men in België nog niet voldoende aan voldoet. Nederlands bedrijven kunnen hier op inspelen door etnische voedingsproducten in België aan te bieden.

Vraag het rapport aan om hier meer over te weten te komen.

Circulaire economie

Net als Nederland is België koploper op het terrein van circulaire economie. Geen enkel Europees land sorteert zijn verpakkingen beter dan België. Zo worden 84% van de huishoudelijke verpakkingen gerecycled en wordt 90% van de gerecyclede materialen hergebruikt. Ter vergelijking: in Nederland scheidt men ongeveer 50% van het afval.

Circulair samenwerken

In België liggen grote kansen voor circulair samenwerken. Onder andere op het terrein van duurzame plastics, eco design, circulair bouwen en duurzame ontmanteling van windmolens.

De Engelstalige 2-pager 'Belgium Circular Economy (pdf)' biedt meer informatie over deze markten.

Circulaire bouw

In het kansenrapport 'Duurzame en circulaire bouw in België' komen kansen aan bod in 6 steden en gewesten: Leuven, Mechelen, Antwerpen, Gent, Brussel en Wallonië. Naast circulaire bouw wil men in België ook grootschalige renovaties doorvoeren en biobased (hout)bouw toepassen. In het rapport leest u ook over aanbestedingskansen en kritische randvoorwaarden (bijv. verzekering).

Vraag het rapport aan om uw kansen te onderzoeken.

E-commerce in België

Wilt u met uw producten inspelen op de vraag van de Belgische markt? Met een online webshop verkoopt u in België vrij gemakkelijk producten. Toch moet u rekening houden met bepaalde zaken, om succesvol te starten op de Belgische e-commercemarkt.

Lees onze 3 tips 

Artificial Intelligence

Het marktrapport 'Introductie tot het Belgische AI landschap' maakt Nederlandse bedrijven met interesse in Artificiële Intelligentie (AI) in België wegwijs. Het gaat in op 3 onderwerpen: smart health, smart buildings en autonome systemen. U krijgt een overzicht van de belangrijkste trends, uitdagingen, spelers en (overheids)initiatieven in België.

Wilt u de Belgische AI markt verkennen? Vraag het rapport aan.

Slimme duurzame mobiliteit

In de regio Antwerpen worden de komende jaren miljarden geïnvesteerd in mobiliteit. Bijvoorbeeld in het verder uitbouwen van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, het verbeteren van faciliteiten voor fietsers en het ontwikkelen van slimme en digitale verkeerstoepassingen.

De onderstaande kansenrapporten belichten de kansen voor Nederlandse ondernemers. Vraag het rapport waar u naar op zoek bent aan en ontvang het direct gratis in uw mailbox.

De meest kansrijke regio's in België (video)

Kansen in Wallonië

Nederland is de op twee na grootste buitenlandse handelspartner van Wallonië, na Frankrijk en Duitsland. De Waalse markt is goed voor een jaarlijkse afzet van 4,7 miljard euro uit Nederland. Dat is 13-14% van de totale Waalse import. Hier zit nog groei in. De groeimogelijkheden zijn voor de volgende sectoren in kaart gebracht: landbouw, life sciences & health, logistiek, cleantech, hightech en water. Daarnaast geeft de marktstudie Wallonië een beeld van de economie, de bestuurlijke structuur en de beleidsprioriteiten van dit Franstalige deel van België.

Wilt u hier meer over weten? Vraag de marktstudie Wallonië aan

Energietransitie

Net als in veel landen is ook in België innovatieve, duurzame energieproductie nodig. Inclusief een slimme en flexibele infrastructuur voor energietransport. Ook de ketensamenwerking met Nederland op het gebied van waterstof en wind op zee is erg belangrijk om een goede concurrentiepositie te behouden. De volgende rapporten geven inzicht in de kansen voor Nederlandse bedrijven:

Aanbestedingen en subsidies

Vanuit grote internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Europese Unie komen ook kansen via aanbestedingen. Meer informatie hierover leest u op onze pagina Hulp bij financiering in Europa.

Belgische openbare aanbestedingen boven Europese drempelbedragen worden aangekondigd via e-Notification van Public Procurement. Dit is de officiële pagina voor Belgische federale, regionale en lokale overheidsopdrachten.

Aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen worden door commerciële aanbieders en vakbladen gepubliceerd. Een voorbeeld hiervan is Bouwkroniek, de uitgever van 'Bouwkroniek, weekblad voor bouw en industrie'.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf, zodat u over de grens uw vleugels uit kunt slaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen graag met adviseren welke financiering bij u past, ook buiten RVO.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Meer informatie

Wij ondersteunen bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij hun ambities op de Belgische markt. Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten en landbouwraden publiceren wij over kansrijke sectoren in België.

 • Informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl. U kunt hier filteren op België en de gewenste sector.
 • Het buitenlandnetwerk brengt ontwikkelingen in België onder de aandacht in de economische nieuwsbrief, die regelmatig verschijnt. Wilt u zich abonneren? Stuur een e-mail naar de Nederlandse ambassade in België.

Ontdek uw kansen

Waar liggen de grootste kansen voor u? Onze adviseurs denken graag met u mee. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?