Zakelijke kansen in België

Gepubliceerd op:
29 mei 2012
Laatst gecontroleerd op:
29 december 2021

Alle sectoren in België bieden veel kansen, maar een aantal springen eruit als het gaat om kansen voor Nederlandse bedrijven. We lichten deze sectoren hieronder uit. Verder zijn digitalisering en duurzaamheid terugkerende thema's bij het zakendoen in België. Welke sector past het beste bij u?

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met ons. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het verkennen van de markt, het benutten van kansen en het vinden van mogelijke zakenpartners. Samen met het buitenlandnetwerk van de Nederlandse ambassade in België helpen we u op weg op de Belgische markt.

Gevolgen van de coronacrisis

De coronamaatregelen die België heeft getroffen - zoals de lockdown en reisbeperkingen - hebben effect op het zakendoen met België. We hebben voor u informatie verzameld over de maatregelen, zakendoen en de handel. We hebben nog geen informatie over de gevolgen van de coronacrisis per sector in België. Zodra we meer informatie hebben, passen we deze pagina aan.

Lees meer over:

Agro & food

Digitale landbouw zal de komende jaren een grote vlucht nemen in zowel Vlaanderen als Wallonië. Dit levert kansen op voor Nederlandse bedrijven met kennis van digitale landbouw. Denk bijvoorbeeld aan:

 • technieken voor precisielandbouw;
 • gebruik van GPS;
 • gebruik van data om werkprocessen verder te optimaliseren;
 • gebruik van artificiële intelligentie.

Meer weten? Welke projecten en technologieën een rol spelen ziet u in de video 'De Belgische landbouwer: digibeet of digifiel'.

Op het gebied van voeding is er een trend gaande naar kwalitatieve kant-en-klare producten, die inspelen op de veranderende, snelle levensstijl in België. Ook biologische voeding is erg in trek. Verder is functionele voeding steeds belangrijker voor senioren. Daarnaast is er sprake van een opmars van gluten- en lactosevrije producten.

Dit levert kansen op voor Nederlandse bedrijven in de volgende markten:

 • etnische voeding & dranken;
 • biologische producten;
 • dieetvoedingsmiddelen ('free from…'-artikelen);
 • horeca.

Lees onderstaand rapport om hier meer over te weten te komen.

Digitalisering

Onze samenleving en economie worden steeds digitaler. Het gebruik van data-gedreven digitale technologieën - zoals Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) - zal in de toekomst alleen maar toenemen. Denk maar aan het gebruik van apps en slimme systemen, zoals een intelligente thermostaat. Of aan vertaalmachines, chatbots of slimme assistenten die ons bijstaan om diensten op maat te leveren.

In het bedrijfsleven en de industrie wordt steeds meer gebruik gemaakt van big data. De toepassingsgebieden zijn eindeloos. Het gebruik van digitale technologieën vraagt om ontwikkeling van hoogtechnologische hardware, zoals  private (5G-) netwerken, clouds om data op te slaan, processoren met voldoende rekenkracht en nog meer op dit gebied.

België wordt gezien als een van de 9 digitale koplopers van Europa. Een digitale koploper kan de mogelijkheden van AI en digitale technologieën goed benutten voor economische groei en maatschappelijk welzijn. Daarbij is ook aandacht voor veiligheid, privacy en mensgericht gebruik van technologie. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven die diensten en producten ontwikkelen binnen AI en cybersecurity.

Artificial Intelligence (AI)

Artificieel intelligente technologieën bieden systemen de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en beslissingen te nemen. Zo kunnen zelfstandig functionerende systemen worden opgezet. AI-gedreven algoritmes kunnen redeneren, plannen, leren en taal begrijpen. Dankzij AI-technologie worden onze taken eenvoudiger en worden we productiever.

De kansen en ontwikkelingen die de Belgische markt biedt voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn uitgewerkt in een marktrapport. Dit rapport werd door KPMG België geschreven in opdracht van RVO en de ambassade in Brussel. Het biedt een overzicht van het Belgische AI-landschap met ontwikkelingen en initiatieven. Ook verdiept het zich in 3 toepassingsgebieden: smart health, smart buildings en autonome systemen.

Bekijk onderstaand marktrapport en lees meer over AI-kansen voor Nederlandse ondernemers op de Belgische markt.

Cybercriminaliteit

Met de digitalisering van de samenleving groeit ook de cybercriminaliteit. De toegenomen cyberaanvallen leidden tot meer investeringen in cybersecurity. De Nederlandse kennis in de bestrijding van cybercriminaliteit biedt kansen voor de Belgische markt. Onderstaand marktrapport geeft aan welke kansen dat zijn.

Energietransitie

Belangrijke bouwstenen voor de energietransitie in België zijn:

 • windenergie op zee;
 • ontwikkeling van waterstofinfrastructuur en -productiemogelijkheden; en
 • koolstofopvang en –opslag.

Dit biedt interessante mogelijkheden voor Vlaams-Nederlandse samenwerking, want ook in Nederland zijn deze thema's van belang. Het consulaat-generaal in Antwerpen kan u infomeren over de mogelijkheden die deze sectoren bieden.

Circulaire economie

Net als Nederland is België voorloper op het terrein van circulaire economie. Geen enkel Europees land sorteert zijn verpakkingen beter dan België. Zo worden 84% van de huishoudelijke verpakkingen gerecycled en wordt 90% van de gerecyclede materialen hergebruikt. Ter vergelijking: in Nederland scheidt men ongeveer 50% van het afval.

In België liggen grote kansen voor circulair samenwerken. Onder andere op het terrein van duurzame plastics, eco design, circulair bouwen en duurzame ontmanteling van windmolens.

De Engelstalige '2-Pager Circular Economy' en onderstaande rapporten bieden meer informatie over deze markten.

Life sciences & health

In België zijn er steeds meer welvaartziektes en vergrijst de bevolking. Daarom is het belangrijk dat de gezondheidszorg meer inzet op preventie en vroegtijdige opsporing. Ook thuisverpleging neemt toe. Deze trends zorgen voor een groeiende behoefte aan voorzieningen die patiënt en zorgverstrekker ondersteunen. Daarnaast zet de overheid sterk in op digitale transformatie, zowel van de administratieve ondersteuning als van het medisch dossier. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers die sterk zijn op het gebied van innovatieve en technologische hulpmiddelen in de gezondheidszorg.

Wilt u ondernemen in de Belgische zorgsector? Neem contact op met de Nederlandse ambassade in België voor hulp bij het verkennen van de markt en het vinden van de juiste zakenpartners.

Mobiliteit

België kent heel wat uitdagingen op het vlak van mobiliteit. Bijvoorbeeld het verder uitbouwen van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, faciliteiten voor fietsers verbeteren en slimme en digitale verkeerstoepassingen ontwikkelen. Ook in de regio Antwerpen worden de komende jaren miljarden geïnvesteerd in mobiliteit. Dit creëert mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers die actief zijn in de sector mobiliteit.

Het kansenrapport hieronder dat de Nederlandse ambassade in opdracht van RVO liet uitwerken geeft daar een overzicht van. Voor meer informatie of een gesprek over de zakelijke mogelijkheden in België kunt u contact opnemen met de Nederlandse ambassade in België.

Ontdek uw kansen

Waar liggen de meeste kansen voor u? RVO kan voor uw bedrijf de markt verkennen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn in België. Neem contact op met onze adviseurs.

Aanbestedingen internationale organisaties

Vanuit grote internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Europese Unie komen ook kansen via aanbestedingen. Meer informatie hierover leest u op onze pagina Hulp bij financiering in Europa.

Belgische openbare aanbestedingen boven Europese drempelbedragen worden aangekondigd via e-Notification van Public Procurement (tot 4 maart uit de lucht). Dit is de officiële pagina voor Belgische federale, regionale en lokale overheidsopdrachten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Public Procuremnent.

Aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen worden door commerciële aanbieders en vakbladen gepubliceerd. Een voorbeeld hiervan is Bouwkroniek, de uitgever van 'Bouwkroniek, weekblad voor bouw en industrie'.

Meer informatie

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten en landbouwraden publiceren wij rapporten over kansrijke sectoren in België.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?