Zakendoen in Jordanië

Laatst gecontroleerd op:
16 november 2023
Gepubliceerd op:
17 februari 2020

Het koninkrijk Jordanië is vooral bekend door de ruïnestad Petra. Maar het land is ook interessant voor de handel. Zeker na recente hervormingen van de privésector. Jordanië grenst aan gebieden met veel onrust, zoals Syrië, de Westbank en Irak, dus is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Deze pagina helpt u op weg bij het zakendoen in Jordanië. Lees meer over zakelijke kansen, exportregels en IMVO in Jordanië.

Heeft u na het lezen nog vragen over het exporteren naar Jordanië? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Samen de Nederlandse ambassade in Amman kunnen we u helpen om van uw export naar Jordanië een succes te maken.

Wilt u meer weten over het land Jordanië, zoals het bruto nationaal product, economische groei of andere demografische gegevens? Bekijk dan onze Factsheet Jordanië.

Inwoners en maatschappij van Jordanië

Als u zaken wilt doen in Jordanië, is het goed om de politieke situatie en geschiedenis van dit land te kennen. Jordanië werd na de overheersing van de Britten in 1923 zelfstandig. Pas in 1946 werd Jordanië een onafhankelijk koninkrijk (de Hasjemitische dynastie). Sinds 1999 is Abdoellah II bin al-Hoessein koning. Hij is opvolger van koning Hoessein, die ruim 40 jaar aan de macht was. Het land is een parlementaire constitutionele monarchie.

In Jordanië wonen 10,3 miljoen mensen (2021). De meeste inwoners zijn Jordaanse Arabieren. Vrijwel iedereen in Jordanië spreekt Arabisch en is islamitisch. Jordanië heeft een jonge bevolking. Een derde van de bevolking is jonger dan 15 jaar en de helft is jonger dan 25 jaar.

Het land is sterk verstedelijkt. Een vijfde van de bevolking woont in de hoofdstad Amman. Slechts een tiende van de bevolking (bestaande uit bedoeïenen) woont niet in stedelijk gebied. Opvallend is dat Jordanië maar 26 kilometer kust heeft: de golf van Al'Aqabah.

Door de onrustige situatie in het gebied om Jordanië heen, heeft het land te maken met een snel groeiende groep Palestijnse, Syrische en Iraakse vluchtelingen.

Economie van Jordanië

De Jordaanse economie heeft met veel ups en downs te maken gehad. Maar sinds de economische hervormingen in 2019 blijft de economie groeien. Dit is vooral in de particuliere sector en dienstensector.

Kleding en chemische producten zijn de voornaamste exportproducten van Jordanië. Ook toerisme is een belangrijke sector. Toeristen bezoeken vooral de archeologische locaties in de Jordaanvallei, zoals de wereldberoemde historische stad Petra, die bekend werd bij het grote publiek door de film Indiana Jones and the Last Crusade uit 1989.

Slechts een klein deel van Jordanië is geschikt voor landbouw. Dat levert vooral citrusvruchten, tomaten, komkommers en olijven op. De meeste landbouwproducten moet Jordanië importeren. Wel heeft het land verschillende grondstoffen, zoals fosfaat, marmer, zout, bariet, kwartsiet, potas en koper. Anders dan de meeste landen in deze regio heeft Jordanië geen olievoorraden, wel een kleine gasvoorraad.

Recente economische ontwikkelingen

De Jordaanse economie laat in 2020 net als veel andere landen een negatieve groei zien door corona. De jaren erna is weer een positieve groei te zien. In 2021 was de economische groei 2,2% en in 2022 was dit 2,6%. De groei blijft nog bescheiden door de regionale onrust. Ook blijven de werkloosheidscijfers nog aan de hoge kant.

De Wereldbank verwacht een blijvende groei in toerisme en diensten. De verwachting is dat de Jordaanse economie in 2023 en 2024 jaarlijks met 2,4% zal groeien.

Wilt u meer weten? Lees dan het volledige rapport van de Wereldbank: Jordan's Economic Update (pdf).

Handel Nederland - Jordanië

Voor Nederland staat Jordanië op nummer 80 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (cijfers 2022). In 2022 was de export van Nederlandse goederen naar Jordanië € 412 miljoen. Een exportwaarde die te vergelijken is met die van landen als Peru en Ivoorkust. Nederland exporteert vooral voedingsmiddelen en medicinale en farmaceutische producten naar Jordanië.

In 2022 importeerde Nederland voor € 117 miljoen aan producten uit Jordanië. Dit ging vooral om brandstoffen, chemische producten en kleding.

Lees meer over import- en exportcijfers met Jordanië op de website van het CBS. Op de goederenhandelspagina van het CBS vindt u voor hoeveel euro er aan verschillende type goederen werd ingevoerd en uitgevoerd.

Bekijk hieronder ook het document met handelscijfers van Nederland en Jordanië voor een overzicht van de import- en exportcijfers.

Handelsrelatie EU – Jordanië

De EU heeft sinds 2002 een akkoord met Jordanië, met onder meer afspraken over liberalisatie van handel in landbouwproducten.

Zakelijke kansen in Jordanië

Bent u op zoek naar zakelijke kansen in Jordanië? Er zijn kansen in onder meer (duurzame) energie, de watersector en agro-food.

Energie en water

Door de bevolkingsgroei is de vraag naar energie, water en goede transportsystemen toegenomen. Vooral energie blijft een uitdaging voor de Jordaanse economie. Omdat het land zelf bijna geen energiebronnen heeft, is het afhankelijk van de import.

Water is ook schaars in de meeste delen van het land. Nederlandse kennis van watermanagement kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling hiervan in Jordanië.

Landbouw

Ook in de agrofoodsector zijn er kansen voor Nederlandse ondernemers. Het gaat vooral om exportkansen en investeringen in landbouwmachines. In 2018 lanceerde RVO samen met de ambassade in Jordanië het pilotproject "Inclusive Horticulture Value Chain Jordan (IHVC) met als doel kleine en middelgrote bedrijven in de tuinbouwsector te helpen. Wilt u meer weten? Lees dan het onderstaande tussentijdse evaluatierapport.

Lees het rapport Doing Business in Jordan (pdf) voor meer informatie over de kansen in Jordanië op het gebied van energie, water en agrofood.

Vragen? Neem contact op met RVO

Heeft u vragen over zakelijke kansen in Jordanië? Of bent u op zoek naar zakenpartners? Neem dan contact op met onze landenadviseurs voor Jordanië. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Zakendoen in Jordanië

Ease of Doing Business

Jordanië staat in de Doing Business ranking van 2020 op de 75e plaats. Hierbij wordt het ondernemingsklimaat onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in een land. Jordanië scoort goed op de onderwerpen: krijgen van een lening, betalen van belasting en afhandelen van faillissementen.

Lees het rapport Doing Business in Jordan en Factsheet Doing Business in Jordan (zie hieronder) om een betere indruk te krijgen van de zakelijke mogelijkheden in Jordanië.

Op de website Invest Jordan staat een stappenplan voor het opzetten van een bedrijf. Ook staat op deze website meer informatie per sector.

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Economische zones

Jordanië heeft een Special Economic Zone, Development Zones en Free Zones verspreid over het hele koninkrijk. Deze kunnen u financiële voordelen bieden.

Hulp bij financiering nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina subsidies en financiering voor internationaal ondernemen hoe wij u kunnen helpen. Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Jordanië mogelijk zijn.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Exportregels voor Jordanië

Documenten en procedures

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie bevat de belangrijkste exportregels en praktische tips voor Jordanië. Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Lees dan eerst ons stappenplan voor Access2Markets.

De volgende bronnen bieden informatie over exportregels:

Halalcertificaat

Voor een groot deel van de handel is een halalcertificaat vereist. Er zijn wereldwijd (nog) geen bindende uniforme normen en certificeringsvereisten. Lees onze informatie over halalcertificering als u hier meer over wilt weten.

Tijdelijke invoer

Jordanië is geen ondertekenaar van de ATA-conventie. U kunt dus voor tijdelijke invoer in Jordanië geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Hulp van de ambassade

De ambassade in Amman staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen. De medewerkers ter plekke kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten. Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website van Nederland Wereldwijd of Netherlands and You. Op Nederland Wereldwijd vindt u het reisadvies voor Jordanië.

Op de website Agroberichten buitenland vindt u informatie over de LNV-raad in Caïro (Egypte). Deze houdt zich ook bezig met landbouw in Jordanië.

Meer weten over Jordanië?

Vragen over ondernemen in Jordanië?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over exporteren naar Jordanië? Neem dan contact op met onze adviseurs.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?