Zakendoen in Kazachstan

Gepubliceerd op:
12 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
27 november 2023

Kazachstan is het meest welvarende land van Centraal-Azië én tegelijkertijd een van de dunbevolktste landen ter wereld. Deze pagina helpt u op weg bij het zakendoen in Kazachstan. Lees meer over zakelijke kansen, exportregels en IMVO in Kazachstan.

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over het exporteren naar Kazachstan? Neem dan contact op met een van onze landenadviseurs. Samen met het diplomatieke netwerk van ambassades, consulaten en NBSO's kunnen we u helpen om van uw export naar Kazachstan een succes te maken.

Wilt u meer weten over Kazachstan, zoals het bruto nationaal product, economische groei of de demografische gegevens? Bekijk dan onze Factsheet Kazachstan.

Inwoners en maatschappij van Kazachstan

Als u zaken wilt doen in Kazachstan is het goed om de politieke en economische situatie van het land te kennen. Kazachstan ligt ingeklemd tussen China, Rusland, Oezbekistan, Turkmenistan en Kirgizië. Het land maakte tot 1991 onderdeel uit van de Sovjet-Unie. Russisch is dan ook nog steeds een van de belangrijkste talen, naast het Kazachs. Tegenwoordig is Kazachstan een presidentiële republiek met Astana als hoofdstad.

Het inwonersaantal schommelt rond de 19,5 miljoen (2021). De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Kazachstan is 7 inwoners per km2. Daarmee is Kazachstan één van de dunstbevolkte landen ter wereld. Kazachstan is ook een multicultureel land: er wonen meer dan 50 verschillende nationaliteiten, waaronder Oezbeken, Oeigoeren en Wolga-Tataren. Het grootste gedeelte (ongeveer 70%) van de bevolking is moslim.

Op de Human Development Index van de Verenigde Naties staat Kazachstan op plaats 56 van de 191 landen.

Economie van Kazachstan

Kazachstan ligt precies tussen China en Rusland in en verbindt deze snelgroeiende markten per spoor, over de weg en via een haven. De economie van Kazachstan is sinds haar onafhankelijkheid in 1991 enorm gegroeid. De belangrijkste exportproducten zijn olie, mineralen en gas. Daarnaast zijn internationale handel en landbouw belangrijk voor Kazachstan.

Kazachstan is 1 van de 5 lidstaten van de Euraziatische Economische Unie (EAEU). De andere leden zijn Rusland, Wit-Rusland, Kirgizië en Armenië. De landen van de EAEU hebben binnen hun gebied vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid.

Recente economische ontwikkelingen

De Kazachse economie laat in 2020 net als veel andere landen een negatieve groei zien door corona. De jaren erna is weer een positieve groei te zien. In 2021 was de economische groei 4,3% en in 2022 was dit 3,2% (bron: Wereldbank). De inflatie is nog aan de hoge kant maar de verwachting is dat deze verder daalt. 

De Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) verwacht voor Kazachstan in 2023 een economische groei van 4,1% en 4,3% in 2024. De groei zal volgens de Wereldbank onder andere veroorzaakt worden door nieuwe olieproductie die op gang komt.

Handel Nederland - Kazachstan

De import vanuit Kazachstan gaat de laatste jaren erg op en neer. In 2019 en 2020 was een sterke importdaling te zien en in 2022 werd voor slechts € 38 miljoen uit Kazachstan geïmporteerd. Sinds 2021 groeide de import weer flink tot een waarde van € 900 miljoen in 2022. Het grootste deel hiervan (€ 686 miljoen) was ruwe aardolie en aardolieproducten. 

De export blijft de afgelopen jaren redelijk stabiel. Ook hier is in 2022 een flinke groei te zien. In 2021 was de exportwaarde naar Kazachstan € 361 miljoen en in 2022 € 734 miljoen. Nederland exporteert vooral verschillende soorten machines en vervoermaterieel naar Kazachstan. 

Lees meer over import- en exportcijfers met Kazachstan op de website van het CBS. Op de goederenhandelspagina van het CBS vindt u voor hoeveel euro er aan verschillende type goederen werd ingevoerd en uitgevoerd.

Bekijk ook het document met handelscijfers van Nederland en Kazachstan hieronder voor een overzicht van de import- en exportcijfers.

Handelsrelatie EU – Kazachstan

De EU en Kazachstan hebben sinds 2015 een handelsakkoord, het Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA). Wilt u weten of uw product onder dit akkoord in aanmerking komt voor lagere invoerrechten? Check dan de Access2Markets portal

Zakelijke kansen in Kazachstan

De economie van Kazachstan biedt kansen in verschillende sectoren, waaronder landbouw, duurzame energie en afvalbeheer. Waar liggen de beste kansen voor u?

Landbouw

De overheid van Kazachstan wil de landbouw verbeteren. Dat is onderdeel van het plan 'Strategy 2050'. Kazachstan richt zich vooral op investeringen, samenwerking in de sector en de export versterken. Daaronder valt ook de productie en marketing van landbouwproducten. Dit biedt concrete kansen voor Nederlandse ondernemers op het vlak van onder andere agro-logistiek, glastuinbouw en opslag- en koelfaciliteiten.

Duurzame energie

De Kazachse overheid wil ook het aandeel hernieuwbare en duurzame energie in de energiesector vergroten. Zo is te lezen in het plan 'Strategy 2050'. Rond 2030 moet dit aandeel 10% zijn, in 2050 zelfs 50%. Kazachstan wil de economie ook diverser maken door nieuwe technologieën voor energieproductie te introduceren.

Om de plannen waar te maken, wil de Kazachse overheid de komende jaren nog meer zonne-energie-, windenergie- en waterkrachtprojecten opzetten. Zij werkte hiervoor al vaak samen met Europese partners. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers die actief zijn op het gebied van duurzame energie.

Gratis marktrapport: kansen in hernieuwbare energie

Meer weten? Lees ons uitgebreide rapport over hernieuwbare energie en zakelijke kansen in Kazachstan:

Lees de samenvatting en vraag het rapport direct aan.

Afvalbeheer

Kazachstan produceert veel afval dat gestort wordt op stortplaatsen. De overheid zich nu op de verbetering van het afvalbeheer en de verwerking van materialen in een gesloten kringloopsysteem. Dit is onderdeel van het plan 'Strategy 2050'.

Vooral in het oosten en zuiden van Kazachstan liggen kansen. De steden Şımkent, Öskemen (Oest-Kamenogorsk) en Semey hebben zich namelijk aangemeld voor het programma 'Green Cities' van de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Dat kan ruim € 30 miljoen opleveren aan investeringen om het afvalbeheer te verbeteren. Dit biedt ook kansen voor Nederlandse ondernemers en investeerders.

Transport & Logistiek

Kazachstan heeft een gunstige locatie om goederen van China naar Europa te vervoeren en andersom. De Middle Corridor is een logistieke route die door Kazachstan heen gaat. Deze lange route wordt ook wel de Trans-Kaspische Internationale Transportroute genoemd. Het Kazachse gedeelte van de Middle Corridor bestaat uit een lang spoorlijnnetwerk. De ontwikkeling van deze route zorgt voor kansen voor Nederlandse ondernemers. Bijvoorbeeld voor bedrijven die actief zijn in logistieke oplossingen.

De Wereldbank heeft een rapport (pdf) gepubliceerd over deze Middle Corridor en de zakelijke kansen die er zijn.

Vragen? Neem contact op met ons

Kazachstan biedt nog meer kansen, bijvoorbeeld in de bouw en ICT & telecommunicatie.

Benieuwd of er kansen zijn voor uw sector? Heeft u vragen over zakendoen in Kazachstan of zoekt u zakenpartners? Neem dan contact op met onze adviseurs voor Kazachstan. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen om te voldoen aan de Kazachse wet- en regelgeving.

Ondernemen in Kazachstan

Ease of Doing Business

Kazachstan staat in de Doing Business ranking van 2020 (pdf) op de 25e plaats. Hierbij wordt het ondernemingsklimaat onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in een land. Kazachstan scoort goed op de onderwerpen: het starten van een bedrijf en het krijgen van krediet en bouwvergunningen. Het land scoort minder goed op het onderwerp registeren van vastgoed.

Op de website Invest in Kazakhstan staat meer informatie over onder andere het starten van een bedrijf en verschillende investeringsprojecten.

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Speciale economische zones

Kazachstan heeft verschillende speciale economische zones, verspreid over het hele land. Deze kunnen u financiële voordelen bieden. De Kazachse overheid heeft op haar website een overzicht van deze zones.

Hulp bij financiering nodig?

Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina subsidies en financiering voor internationaal ondernemen hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Kazachstan mogelijk zijn.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Exportregels voor Kazachstan

Access2Markets

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie bevat de belangrijkste exportregels en praktische tips voor Kazachstan. Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Lees dan eerst ons stappenplan voor Access2Markets.

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden ook informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Het ATA-carnet wordt erkend in Kazachstan, maar is niet voor alles inzetbaar. Bekijk de factsheet van de KVK waar u het ATA-carnet voor kunt gebruiken.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Wat mag u niet invoeren? 

Een aantal producten mag u niet of beperkt invoeren in Kazachstan. Soms moet u een vergunning aanvragen. In de Access2Markets portal vindt u in het hoofdstuk 'Procedures en formaliteiten' onder de kop 'Import Prohibitions' een lijst met goederen die u niet naar Kazachstan mag exporteren.

Hulp van de ambassade

De ambassade in Astana staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen. De medewerkers ter plekke kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven. Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten. 

Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website van Nederland Wereldwijd of Netherlands and You. Op Nederland Wereldwijd vindt u het reisadvies voor Kazachstan.

Op de website Agroberichten buitenland vindt u informatie over de LNV-raad in Kazachstan.

Meer weten over Kazachstan?

Vragen over ondernemen in Kazachstan?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs voor gratis advies.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?