Zakendoen in Libanon

Laatst gecontroleerd op:
24 juni 2024
Gepubliceerd op:
13 februari 2020

Libanon staat bekend om haar keuken, maar is ook een belangrijk commercieel centrum in het Midden-Oosten geweest. Toch is zakendoen met Libanon nog niet zo vanzelfsprekend. Hoe doet u zaken in Libanon? Liggen er kansen voor u? Op deze pagina vindt u informatie over zakendoen, zakelijke kansen en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in Libanon.

Let op: er gelden momenteel sancties tegen Libanon.

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over exporteren naar Libanon? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Samen met het diplomatieke netwerk kunnen we u verder helpen.

Wilt u meer weten over Libanon, zoals het bruto nationaal product, de economische groei of de demografische gegevens? Bekijk dan onze Factsheet Libanon.

Inwoners en maatschappij van Libanon

Als u zaken wilt doen in Libanon, is het goed om de politieke geschiedenis van deze parlementaire republiek te kennen. Het land is getekend door een 15 jaar durende burgeroorlog van 1975 tot 1990. Ook de buurlanden Syrië en Israël mengden zich in deze burgeroorlog. Bij de burgeroorlog vielen meer dan 120.000 doden. Na het vredesakkoord in 1989 zijn de zetels van het parlement verdeeld over de diverse etnisch-religieuze groepen. 

In Libanon wonen zo’n 5,4 miljoen mensen (2023). Naast verschillende religieuze groepen is het land ook etnisch zeer divers. De officiële taal is Arabisch. Frans is de tweede taal van het land en er wordt ook Engels gesproken.

Beiroet: motor van de economie

Beiroet is de hoofdstad van Libanon. De stad ligt aan de westkust, aan de Middellandse zee. Libanon is sterk verstedelijkt en de meeste Libanezen wonen in de regio rondom Beiroet. De stad is ook de economische motor van het land. Libanon (en ook Beiroet) heeft een relatief jonge bevolking. De helft van de bevolking is jonger dan 30 jaar. Sinds de jaren 80 zijn ook veel Libanezen geëmigreerd, met name naar de Verenigde Staten, Europa, Latijns-Amerika, Australië en elders in het Midden-Oosten.

Op 4 augustus 2020 vond er een enorme explosie plaats in de haven van Beiroet. Dit heeft grote gevolgen gehad op de Libanese bevolking, politiek en economie.

Economie van Libanon

Van oudsher heeft Libanon de functie van commercieel centrum in het Midden-Oosten met een sterke vrijemarkteconomie. De burgeroorlog had echter grote gevolgen voor de economie en de schuldenlast werd steeds groter. Sinds de jaren 90 krabbelt de economie met tussenpozen weer op.

De Libanese economie heeft een grote dienstensector. Veel Libanezen werken in de handel, financiële dienstverlening of het toerisme. Verder vormt de landbouw een klein gedeelte van de economie.

Ook heeft de huidige burgeroorlog in Syrië gevolgen voor de economie van Libanon. Zo kreeg het land te maken met een grote stroom aan Syrische vluchtelingen.

Recente economische ontwikkelingen

Sinds 2019 is er een economische crisis in Libanon. In 2020 kromp de economie met 21,4% door corona en een verwoestende explosie in de haven van Beiroet.

De economie staat er nog steeds slecht voor. De inflatie was en blijft zeer hoog, een van de hoogste in de wereld. De Libanese pond is minder waard en de koopkracht is gedaald. Ook is de werkloosheid gestegen. Verder is de hoge staatsschuld nog steeds een groot probleem.

De huidige onrust in de regio en Libanese politiek helpen niet om de economie te verbeteren. Voor 2024 verwacht de Wereldbank een economische groei van 0,5%.

Wilt u meer weten? Lees dan het volledige rapport van de Wereldbank: Lebanon's Economic Update (pdf). Lees ook meer over de economie op de Libanonpagina van de Wereldbank.

Handel Nederland – Libanon

We zien de laatste jaren weer een lichte stijging in de handel met Libanon. In 2023 importeerde Nederland voor € 73 miljoen aan goederen. In 2022 was dit € 56 miljoen. Nederland importeert vooral rubberwaren, groenten en fruit uit Libanon.

Bij de export is voor 2023 ook een stijgende lijn te zien vergeleken met de jaren ervoor. In 2023 exporteerde Nederland voor € 351 miljoen naar Libanon. In 2022 was dit € 320 miljoen. Het gaat vooral om medicinale producten en voedingsmiddelen, zoals groenten en fruit.

Lees meer over import- en exportcijfers met Libanon op de website van het CBS. Op de goederenhandelspagina van het CBS vindt u voor hoeveel euro er aan verschillende type goederen werd ingevoerd en uitgevoerd.

Handelsrelatie EU-Libanon

De EU en Libanon hebben sinds 2006 een handelsakkoord. Daarin staan afspraken over afschaffing van invoerrechten voor industriële producten, en verlaging van invoerrechten voor sommige landbouwproducten. Wilt u weten of uw product in aanmerking komt voor lagere invoerrechten? Kijk dan op Access2Markets.

Zakelijke kansen in Libanon

Kansrijke sectoren in Libanon zijn onder meer (duurzame) energie en ICT.

Duurzame energie

De Libanese energiesector biedt veel kansen. De vraag naar energie is groot in Libanon. De productiecapaciteit wordt de komende jaren vergroot. Vooral op het gebied van hernieuwbare energiebronnen is er veel ruimte voor verbetering. Voor de kust van Libanon zijn bovendien nog te exploiteren olie- en gasvoorraden gevonden.

Opkomende techsector

Daarnaast biedt de opkomende techsector kansen. Veel oprichters van grote Libanese start-ups hebben in het buitenland gewoond en nemen westerse kennis mee. De bedoeling is dat het Beirut Digital District (BDD) het technologische hart van Libanon wordt – een soort lokale variant van Silicon Valley.

Heeft u vragen over zakelijke kansen in Libanon? Of bent u op zoek naar zakenpartners? Neem dan contact op met onze landenexperts voor Libanon. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Zakendoen in Libanon

Ease of Doing Business

Libanon staat in de Doing Business ranking van 2020 (pdf) op de 143e plaats. Hierbij wordt het ondernemingsklimaat onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in een land.

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Investeringen doen in Libanon

Op de website IDAL (Invest in Lebanon) vindt u informatie over zakendoen in Libanon, welke organisatievormen er gebruikelijk zijn en hoe u een eigen bedrijf kunt opzetten. De FAQ's van IDAL geven antwoord op vragen als:

  • Heb ik een vergunning nodig om in Libanon te investeren?
  • Is het makkelijk om een bedrijf in Libanon te vestigen?
  • Welke restricties zijn er opgelegd aan buitenlanders?
  • Wat is het gemiddelde belastingpercentage?
  • Zijn Libanese exportproducten vrijgesteld van btw?

Hulp bij financiering nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina Subsidies en financiering voor internationaal ondernemen hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Libanon mogelijk zijn.

Exportregels voor Libanon

Access2Markets

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie bevat de belangrijkste exportregels en praktische tips voor Libanon. Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Lees dan eerst ons stappenplan voor Access2Markets.

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden ook informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Libanon is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Zakendoen in Libanon biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Zo moet u zich houden aan de geldende sancties. Let er op dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland.

De Nederlandse overheid verwacht dat u de risico's voor mens en milieu in uw eigen bedrijfsvoering en internationale waardeketen in kaart brengt, en dat u negatieve gevolgen voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Breng risico's in kaart

De volgende bronnen geven een indruk van de IMVO-risico's in Libanon. Het is belangrijk dat u de risico's ook verder onderzoekt, voordat u in dit land zakendoet. En dat u op de hoogte blijft van de lokale situatie en ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Hulp van de ambassade

De ambassade in Beiroet staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen. De medewerkers ter plekke kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven. 

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten. De ambassade werkt ook regelmatig samen met de Lebanese Dutch Business Association (LDBA)

Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Nederland Wereldwijd of Netherlands and You. Op Nederland Wereldwijd vindt u het reisadvies voor Libanon.

Meer informatie over Libanon

Vragen over ondernemen in Libanon?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?