Zakendoen in Libanon

Gepubliceerd op:
13 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
11 oktober 2023

De Libanese keuken is wereldberoemd en over de hele wereld wonen Libanezen. Libanon is ook altijd een belangrijk commercieel centrum in het Midden-Oosten geweest. Toch is zakendoen met Libanon nog niet zo vanzelfsprekend. Hoe doet u zaken in Libanon? En waar liggen de kansen voor u? U vindt op deze pagina informatie over zakendoen, zakelijke kansen en IMVO in Libanon.

Let op: er gelden momenteel sancties tegen Libanon.

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over exporteren naar Libanon? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Samen met het diplomatieke netwerk van ambassades, consulaten en NBSO's kunnen we u helpen om van uw export naar Libanon een succes te maken.

Wilt u meer weten over Libanon, zoals het bruto nationaal product, de economische groei of de demografische gegevens? Bekijk dan onze Factsheet Libanon.

Inwoners en maatschappij van Libanon

Als u zaken wilt doen in Libanon, is het goed om de politieke geschiedenis van deze parlementaire republiek te kennen. Het land is getekend door een 15 jaar durende burgeroorlog van 1975 tot 1990. Ook de buurlanden Syrië en Israël mengden zich in deze burgeroorlog. Bij de burgeroorlog vielen meer dan 120.000 doden.

Volgens het vredesakkoord van Taif van 1989 zijn de zetels van het parlement gelijk verdeeld over christelijke en moslimgroepen. Dat heeft te maken met de bontgekleurde religieuze samenstelling van de Libanezen. Een kwart is sjiitische moslim, een kwart soennitische moslim, een kwart maronitische christen en het laatste kwart bestaat uit diverse religies.

In Libanon wonen zo’n 6,9 miljoen mensen (2019). Naast de religieuze groepen is het land ook etnisch zeer divers. De voornaamste etnische groepen zijn Libanese Arabieren, Palestijnse Arabieren, Armenen en Koerden. De officiële taal is Arabisch. Frans is de tweede taal van het land en er wordt ook Engels en Armeens gesproken.

Beiroet: motor van de economie

Beiroet is de hoofdstad van Libanon. De stad ligt aan de westkust, aan de Middellandse zee. Libanon is sterk verstedelijkt en de meeste Libanezen wonen in de regio rondom Beiroet. De stad is ook de economische motor van het land. Libanon (en ook Beiroet) heeft een relatief jonge bevolking. De helft van de bevolking is jonger dan 30 jaar. Door de burgeroorlog zijn ook veel Libanezen geëmigreerd, met name naar de Verenigde Staten, Europa, Latijns-Amerika, Australië en elders in het Midden-Oosten.

Op 4 augustus 2020 vond er een enorme explosie plaats in de haven van Beiroet. Dit heeft grote gevolgen gehad op de Libanese bevolking, politiek en economie.

Economie van Libanon

Van oudsher heeft Libanon de functie van commercieel centrum in het Midden-Oosten met een sterke vrijemarkteconomie. De burgeroorlog had echter grote gevolgen voor de economie en de schuldenlast werd steeds groter. Na de burgeroorlog in 1990 krabbelde de economie met tussenpozen weer op.

De Libanese economie heeft een grote dienstensector. Veel Libanezen werken in de handel, financiële dienstverlening of het toerisme. Ook werkt een groot deel van de bevolking in de landbouw.

Daarnaast heeft de burgeroorlog in Syrië ook gevolgen voor de economie van Libanon, aangezien het buurland een belangrijke handelspartner was voor Libanon. Libanon kreeg te maken met meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen, bijna een kwart van de hele Libanese bevolking.

Recente economische ontwikkelingen

Sinds 2019 is er veel politieke en economische onrust in Libanon. Daarnaast heeft ook corona de economie verder verslechterd in 2020. De economie kromp toen met 21,4%. In dat jaar was ook de verwoestende explosie in de haven van Beiroet.

De economie is nog steeds niet hersteld en staat er slecht voor. In 2021 was er een negatieve groei van -7%, en in 2022 was dit -2,6%. De inflatie blijft heel hoog, een van de hoogste in de wereld. Dit komt door de lage waarde van de Libanese pond. Ook daalt het gemiddelde inkomen, wat zorgt voor een daling van de koopkracht. De werkloosheid steeg van 11,4% in 2018-2019 naar 29,6% in 2022. De hoge staatsschuld is nog steeds een groot probleem.

Verder helpt de onrust in de regio en in de Libanese politiek de economie niet vooruit. Voor 2023 verwacht de Wereldbank een economische groei van -0,5%.

Wilt u meer weten? Lees dan het volledige rapport van de Wereldbank: Lebanon's Economic Update (pdf). Lees ook meer over de economie op de Libanonpagina van de Wereldbank.

Handel Nederland – Libanon

We zien de laatste jaren een daling in de handel met Libanon. De import is na de dip van 2020 op hetzelfde niveau gebleven. In 2020 importeerde Nederland voor € 53 miljoen aan goederen. In 2022 was dit € 56 miljoen. Nederland importeert vooral rubberwaren, groenten en fruit uit Libanon.

Bij de export is een blijvende daling te zien. In 2020 exporteerde Nederland voor € 345 miljoen naar Libanon. In 2022 is dit € 258 miljoen. Het gaat vooral om medicinale producten en voedingsmiddelen, zoals groenten en fruit.

Lees meer over import- en exportcijfers met Libanon op de website van het CBS. Op de goederenhandelspagina van het CBS vindt u voor hoeveel euro er aan verschillende type goederen werd ingevoerd en uitgevoerd.

Bekijk ook het document met handelscijfers van Nederland en Libanon hieronder voor een overzicht van de import- en exportcijfers.

Handelsrelatie EU-Libanon

De EU en Libanon hebben sinds 2006 een handelsakkoord. Daarin staan afspraken over afschaffing van invoerrechten voor industriële producten, en verlaging van invoerrechten voor sommige landbouwproducten. Wilt u weten of uw product in aanmerking komt voor lagere invoerrechten? Kijk dan op Access2Markets.

Zakelijke kansen in Libanon

Op zoek naar zakelijke kansen in Libanon? Er zijn kansen in onder meer (duurzame) energie, de watersector, ICT, de bouwsector en agro-food.

Duurzame energie

De Libanese energiesector biedt veel kansen. De vraag naar energie is groot in Libanon. De productiecapaciteit wordt de komende jaren vergroot. Vooral op het gebied van hernieuwbare energiebronnen is er veel ruimte voor verbetering. Voor de kust van Libanon zijn bovendien nog te exploiteren olie- en gasvoorraden gevonden.

Opkomende techsector

Daarnaast biedt de opkomende techsector kansen. Veel oprichters van grote Libanese start-ups hebben in het buitenland gewoond en nemen westerse kennis mee. De bedoeling is dat het Beirut Digital District (BDD) het technologische hart van Libanon wordt – een soort lokale variant van Silicon Valley.

Heeft u vragen over zakelijke kansen in Libanon? Of bent u op zoek naar zakenpartners? Neem dan contact op met onze landenexperts voor Libanon. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Zakendoen in Libanon

Ease of Doing Business

Libanon staat in de Doing Business ranking van 2020 (pdf) op de 143e plaats. Hierbij wordt het ondernemingsklimaat onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in een land. Libanon scoort goed op het onderwerp contracthandhaving en het hierbij oplossen van een handelsgeschil via een lokale rechtbank.

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Investeringen doen in Libanon

Op de website IDAL (Invest in Lebanon) vindt u informatie over zakendoen in Libanon, welke organisatievormen er gebruikelijk zijn en hoe u een eigen bedrijf kunt opzetten. De FAQ's van IDAL geven antwoord op vragen als:

  • Heb ik een vergunning nodig om in Libanon te investeren?
  • Is het makkelijk om een bedrijf in Libanon te vestigen?
  • Welke restricties zijn er opgelegd aan buitenlanders?
  • Wat is het gemiddelde belastingpercentage?
  • Zijn Libanese exportproducten vrijgesteld van btw?

Voor vergunningen heeft IDAL ook de belangrijkste zaken ook op een rij gezet. Kijk ook op de investeringskaart van Invest in Lebanon om te zien of er financiële regelingen zijn in de regio waar u wilt investeren.

Hulp bij financiering nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina hulp bij financiering om te kijken hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Libanon mogelijk zijn.

Exportregels voor Libanon

Access2Markets

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie bevat de belangrijkste exportregels en praktische tips voor Libanon. Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Lees dan eerst ons stappenplan voor Access2Markets.

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden ook informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Libanon is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Islamitische voorschriften

Voor een deel van de handel is een halalcertificaat vereist. Er zijn wereldwijd (nog) geen bindende uniforme normen en certificeringsvereisten. Lees onze informatie over halalcertificering als u hier meer over wilt weten.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Zakendoen in Libanon biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Zo moet u zich houden aan de geldende sancties. Let er op dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland.

De Nederlandse overheid verwacht dat u de risico's voor mens en milieu in uw eigen bedrijfsvoering en internationale waardeketen in kaart brengt, en dat u negatieve gevolgen voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Breng risico's in kaart

De volgende bronnen geven een indruk van de IMVO-risico's in Libanon. Het is belangrijk dat u de risico's ook verder onderzoekt, voordat u in dit land zakendoet. En dat u op de hoogte blijft van de lokale situatie en ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Hulp van de ambassade

De ambassade in Beiroet staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen. De medewerkers ter plekke kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten. De ambassade werkt ook regelmatig samen met de Lebanese Dutch Business Association (LDBA). Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Nederland Wereldwijd of Netherlands and You. Op Nederland Wereldwijd vindt u het reisadvies voor Libanon.

Meer informatie over Libanon

  • Bekijk de Do’s-and-don’ts voor tips over de zakencultuur in Libanon.
  • Kijk bij World Integrated Trade Solution (een initiatief van de Wereldbank en UNCTAD) voor statistieken over Libanon.
  • Ook op de website van het Libanese Central Administration of Statistics vindt u statistieken.

Vragen over ondernemen in Libanon?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?