Handelscontracten in de Verenigde Arabische Emiraten

Gepubliceerd op:
1 november 2012
Laatst gecontroleerd op:
5 augustus 2021

Conflicten met buitenlandse klanten of leveranciers zijn vervelend. Bijvoorbeeld als uw klant klachten heeft over de levertijd van uw product. Of als uw leverancier zijn afspraken niet nakomt. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt.

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. Op Ondernemersplein vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Internationale modelcontracten

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Deze helpen u bij het internationaal zakendoen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Wetgeving voor handelsagenten

Om zaken te doen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) heeft u doorgaans een agent nodig. Agentencontracten zijn niet verplicht. Maar alle afgesloten agentencontracten moeten bij het ministerie van Handel worden geregistreerd.

De wetgeving voor commerciële agenten is opgesteld in Federal Law No. 18 uit 1981. In 2010 is de agentenwetgeving aangepast. De wetgeving in de VAE biedt de handelsagent een hoge mate van bescherming. Het is daarom belangrijk dat in de overeenkomst gedetailleerde clausules staan over de verplichtingen en de verwachtingen van de agent.

In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat lokale agenten een 'letter of distributorship' als een agentencontract kunnen laten registreren, zonder de benodigde legalisaties bij het ministerie van Economie en Handel. Dit kan ongewenste juridische consequenties hebben voor de principaal.

Het is aan te raden voor het opstellen van een agentencontract om een advocatenkantoor in te schakelen dat goed op de hoogte is van de lokale wetgeving. De Nederlandse ambassade in Abu Dhabi en het consulaat-generaal in Dubai kunnen hierover adviseren.

Meer informatie

Meer informatie over agentencontracten is te vinden in de Access2Markets portal. Vul het land en de HS-code in en kijk vervolgends onder het kopje ‘Agency agreements’. Heeft u nog nooit eerder met de Access2Markets portal gewerkt? Wij hebben een handige instructie

De Amerikaanse overheidswebsite export.gov heeft ook goed bruikbare informatie over de agentenwetgeving van Verenigde Arabische Emiraten.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over handelscontracten? Neem dan contact op met onze adviseurs.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?