Vervoeren met rVDM

Gepubliceerd op:
21 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
6 juli 2022

U heeft een vervoersbewijs nodig als u dierlijke mest vervoert. Daarvoor gebruikt u nu het bestaande Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM). Vanaf 1 januari 2023 gebruikt u een nieuw systeem. U meldt het vervoer dan met een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

De wetten en regels voor het rVDM staan nog niet helemaal vast. In april 2022 was er een internetconsultatie. Iedereen kon hier 4 weken lang ideeën en opmerkingen delen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De uiteindelijke regels sturen we daarna naar de Europese Commissie. De informatie die u leest op de pagina’s over het rVDM kan dus nog veranderen. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina’s.

Waarom een nieuw vervoersbewijs

Op dit moment werken we met regels en technologie die al ongeveer 20 jaar oud zijn. Met het rVDM starten we met een nieuwe manier van werken. Hiervoor maken we een nieuw digitaal rVDM-systeem. U geeft straks veel gegevens vóór het vervoer al door. En u doet realtime meldingen. Hiermee krijgen we betrouwbare gegevens over het mestvervoer.

Met deze gegevens kunnen wij beter zien of bedrijven zich aan de regels houden. Of ze binnen de gebruiksnormen blijven en voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Het teveel aan mest wordt zo op een verantwoorde manier vervoerd. Dit helpt met het zorgen voor een gezonde bodem en goede waterkwaliteit. U krijgt door het rVDM ook sneller een beter overzicht van uw vervoersgegevens.

In 2022 nog het bestaande VDM

Op dit moment verandert er nog niets voor u. U mag in 2022 het bestaande VDM nog gebruiken. Dit vervangen we vanaf 1 januari 2023 door het rVDM. We testen nu het nieuwe systeem. We werken hiervoor samen met het ministerie van LNV, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de sector.

Wilt u ook meehelpen met het testen? Lees meer op rVDM: de pilot.

Nieuwsbrief rVDM

Wilt u tips krijgen over hoe u zich kunt voorbereiden? En wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u aan voor de rVDM-nieuwsbrief op Verantwoordmestvervoer.nl.

Standaard vervoer of maatwerk

Bij het rVDM laat u dierlijke mest nog steeds vervoeren door een geregistreerde intermediair. Ook GR/GPS-apparatuur, wegen, bemonsteren en analyseren is verplicht. Dit noemen we standaard vervoer. Er zijn ook nog steeds soorten vervoer met speciale regels. Bijvoorbeeld het boer-boer-vervoer. Of afvoer van dierlijke mest naar particulieren. Dit noemen we maatwerk vervoer.

Alles over rVDM

Hier leest u alles over de regels en voorwaarden van het rVDM. U leest hoe u zicht kunt voorbereiden en wat er allemaal verandert. U leest ook wat de regels zijn voor standaard en maatwerk vervoer.

Wanneer geen rVDM

Vanaf 1 januari 2023 heeft u bij dit transport geen rVDM nodig:

  • mestkorrels
  • vaste mest met maximaal 10% vaste dierlijke mest, of maximaal 10% champost
  • substraat voor de teelt van champignons van de substraatbereider naar de champignonteler
  • dierlijke mest van een tuincentrum of hovenier naar een particulier
  • dierlijke mest vanuit een ander land zonder tussenopslag naar het buitenland
  • mest van dieren die niet voor gebruiks- of winstdoeleinden worden gehouden, bijvoorbeeld hobbydieren
  • dierlijke mest binnen het eigen bedrijf, bijvoorbeeld van de stal naar een perceel

De precieze regels voor dit vervoer leest u binnenkort op onze website.

Meer weten?

Lees meer over de ontwikkelingen rond rVDM op verantwoordmestvervoer.nl.

Het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet staat in het Staatsblad op officiëlebekendmakingen.nl.

Vragen over rVDM?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?