Vervoeren met rVDM

Gepubliceerd op:
21 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
24 november 2022

U heeft een vervoersbewijs nodig als u dierlijke mest vervoert. Daarvoor gebruikt u nu het huidige Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM). Vanaf 1 januari 2023 gebruikt u een nieuw systeem. U meldt het vervoer dan met een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

Nieuwsbrief rVDM

Ontvang het laatste nieuws en informatie over rVDM per e-mail. Abonneer u nu op de nieuwsbrief rVDM op verantwoordmestvervoer.nl.

Waarom een nieuw vervoersbewijs

Op dit moment werken we met regels en technologie die al ongeveer 20 jaar oud zijn. Met het rVDM starten we met een nieuwe manier van werken. Hiervoor maken we een nieuw digitaal rVDM-systeem. U geeft straks veel gegevens vóór het vervoer al door. En u doet realtime meldingen. Hiermee krijgen we betrouwbare gegevens over het mestvervoer.

Met deze gegevens kunnen wij beter zien of bedrijven zich aan de regels houden. Of ze binnen de gebruiksnormen blijven en voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Het teveel aan mest wordt zo op een verantwoorde manier vervoerd. Dit helpt met het zorgen voor een gezonde bodem en goede waterkwaliteit. U krijgt door het rVDM ook sneller een beter overzicht van uw vervoersgegevens.

Standaard vervoer of maatwerk

Bij het rVDM laat u dierlijke mest nog steeds vervoeren door een geregistreerde intermediair. Ook GR/GPS-apparatuur, wegen, bemonsteren en analyseren is verplicht. Dit noemen we standaard vervoer. Er zijn ook nog steeds soorten vervoer met speciale regels. Bijvoorbeeld het boer-boer-vervoer. Of afvoer van dierlijke mest naar particulieren. Dit noemen we maatwerk vervoer.

Alles over rVDM

Hier leest u alles over de regels en voorwaarden van het rVDM. U leest hoe u zicht kunt voorbereiden en wat er allemaal verandert. U leest ook wat de regels zijn voor standaard en maatwerk vervoer.

Wanneer geen rVDM

Op dit moment verandert er nog niets voor u. U mag in 2022 het huidige VDM nog gebruiken. Dit vervangen we vanaf 1 januari 2023 door het rVDM.

Vanaf 1 januari 2023 heeft u bij dit transport geen rVDM nodig:

  • mestkorrels
  • vaste mest met maximaal 10% vaste dierlijke mest, of maximaal 10% champost
  • substraat voor de teelt van champignons van de substraatbereider naar de champignonteler
  • dierlijke mest van een tuincentrum of hovenier naar een particulier
  • dierlijke mest vanuit een ander land zonder tussenopslag naar het buitenland
  • mest van dieren die niet voor gebruiks- of winstdoeleinden worden gehouden, bijvoorbeeld hobbydieren
  • dierlijke mest binnen het eigen bedrijf, bijvoorbeeld van de stal naar een perceel

De precieze regels voor dit vervoer leest u binnenkort op onze website.

Meer weten?

Lees meer over de ontwikkelingen rond rVDM op verantwoordmestvervoer.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor de rVDM nieuwsbrief. Het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet staat in het Staatsblad op officiëlebekendmakingen.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?