Vervoeren met rVDM

Gepubliceerd op:
21 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2023

U moet gegevens melden als u dierlijke mest vervoert. Daarvoor gebruikt u vanaf 1 januari 2023 een nieuw systeem. U meldt het vervoer met een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

Meer weten? Bekijk het webinar of de Wegwijzer rVDM

In een webinar vertelden experts wat er is veranderd voor leveranciers en afnemers van dierlijke mest. Bent u benieuwd wat er voor u verandert? Kijk het webinar invoering rVDM terug op YouTube.

Heeft u een vraag of loopt u ergens tegenaan? In de Wegwijzer rVDM vindt u het antwoord op veelgestelde vragen. 

Vanaf 1 juni 2023 gebruikt u bij import en export van dierlijke mest het rVDM. Lees meer hierover op Import en export dierlijke mest na 1 juni 2023.

Waarom een nieuw vervoersbewijs

Met het rVDM starten we met een nieuwe manier van werken. Hiervoor maken we een nieuw digitaal rVDM-systeem. U geeft veel gegevens vóór het vervoer al door. En u doet realtime meldingen. Hiermee krijgen we betrouwbare gegevens over het mestvervoer.

Met deze gegevens kunnen wij beter zien of bedrijven zich aan de regels houden. Of ze binnen de gebruiksnormen blijven en voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Het teveel aan mest wordt zo op een verantwoorde manier vervoerd. Dit helpt met het zorgen voor een gezonde bodem en goede waterkwaliteit. U krijgt door het rVDM ook sneller een beter overzicht van uw vervoersgegevens.

Standaard vervoer of maatwerk

Bij het rVDM laat u dierlijke mest nog steeds vervoeren door een geregistreerde intermediair. Ook GR-apparatuur, wegen, bemonsteren en analyseren is verplicht. Dit noemen we standaard vervoer. Er zijn ook nog steeds soorten vervoer met speciale regels. Bijvoorbeeld het boer-boer-vervoer. Of afvoer van dierlijke mest naar particulieren. Dit noemen we maatwerk vervoer.

Alles over rVDM

Hier leest u alles over de regels en voorwaarden van het rVDM. U leest hoe u zicht kunt voorbereiden en wat er allemaal verandert. U leest ook wat de regels zijn voor standaard en maatwerk vervoer.

Wanneer geen rVDM

U heeft geen rVDM nodig bij het vervoer van:

  • dierlijke mest die vanuit een ander land zonder tussenopslag naar het buitenland gaat;
  • mest van dieren die niet voor gebruiks- of winstdoeleinden worden gehouden, zoals hobbydieren;
  • dierlijke mest binnen een eigen bedrijf, bijvoorbeeld van de stal naar een perceel;
  • dierlijke mest van een tuincentrum/hovenier naar een particulier.

Een hovenier of tuincentrum houdt zich beroepsmatig bezig met aanleg en onderhoud van tuinen en ander groen en heeft een relatienummer bij ons.

Geen rVDM, wel administratieve verplichtingen

U hoeft in de volgende situaties geen rVDM te gebruiken. U houdt wel gegevens bij in uw eigen administratie. U stuurt ons dan een overzicht binnen 30 dagen na afloop van het kwartaal.

Mestkorrels

Vervoert u als landbouwer of intermediair mestkorrels? Dan hoeft u geen rVDM te gebruiken. U houdt zich dan wel aan de volgende voorwaarden voor het vervoer en administratie.

Mengsel vaste meststoffen met maximaal 10% dierlijke mest of champost

Bent u een intermediair die mengsels van vaste mest met maximaal 10% vervoert naar een particulier? Dan hoeft u geen rVDM of vervoersdocument te gebruiken. Wel gelden de volgende voorwaarden.

Substraat voor de champignonteelt

Vervoert u als intermediair substraat voor de champignonteelt naar een champignonteler? Of vervoert u grondstoffen uit paardenmest of ponymest voor de productie van substraat? Dan hoeft u geen rVDM of vervoersdocument te gebruiken. Wel gelden de volgende voorwaarden voor afvoer en administratie.

Video: vervoeren met rVDM

Antwoorden en oplossingen in de Wegwijzer rVDM

Heeft u vragen over rVDM? Of loopt u ergens tegenaan? Wij hebben veelgestelde vragen verzameld. In de Wegwijzer rVDM vindt u de antwoorden en oplossingen.

Meer weten?

Lees meer over de ontwikkelingen rond rVDM op verantwoordmestvervoer.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor de rVDM-nieuwsbrief. Het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet staat in het Staatsblad op officiëlebekendmakingen.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?