Vervoeren met rVDM

Laatst gecontroleerd op:
11 juni 2024
Gepubliceerd op:
21 maart 2022

U moet gegevens melden als u dierlijke mest vervoert. Daarvoor gebruikt u het realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

Onze tips voor 2024

Het mestseizoen is weer gestart. Daarom hebben wij tips voor u verzameld voor het invullen en afronden van het rVDM. Zo doet u alle meldingen goed en op tijd. En voorkomt u dat u achteraf iets moet aanpassen. Bekijk de tips op Tips invullen en afronden rVDM.

Standaard vervoer of maatwerk

Bij het rVDM laat u dierlijke mest vervoeren door een geregistreerde intermediair. Ook GR-apparatuur, wegen, bemonsteren en analyseren is verplicht. Dit noemen we standaard vervoer. Er zijn ook nog steeds soorten vervoer met speciale regels. Bijvoorbeeld het boer-boer-vervoer. Of afvoer van dierlijke mest naar particulieren. Dit noemen we maatwerk vervoer.

Alles over rVDM

Hier leest u wat u nodig heeft om het rVDM te gebruiken. Ook leest u alles over de regels en voorwaarden van het rVDM. Bijvoorbeeld wat de regels zijn voor standaard en maatwerk vervoer.

Wanneer geen rVDM

U heeft geen rVDM nodig bij het vervoer van:

  • dierlijke mest die vanuit een ander land zonder tussenopslag naar het buitenland gaat;
  • mest van dieren die niet voor gebruiks- of winstdoeleinden worden gehouden, zoals hobbydieren;
  • dierlijke mest binnen een eigen bedrijf, bijvoorbeeld van de stal naar een perceel;
  • dierlijke mest van een tuincentrum/hovenier naar een particulier.

Een hovenier of tuincentrum houdt zich beroepsmatig bezig met aanleg en onderhoud van tuinen en ander groen en heeft een relatienummer bij ons.

Geen rVDM, wel administratieve verplichtingen

In de volgende situaties gebruikt u geen rVDM. U houdt wel gegevens bij in uw eigen administratie. U stuurt ons dan een overzicht binnen 30 dagen na afloop van het kwartaal. Dat overzicht noemen we de Mestkwartaalopgave.

Mestkorrels

Vervoert u als landbouwer of intermediair mestkorrels? Dan gebruikt u geen rVDM. U houdt zich dan wel aan de volgende voorwaarden voor het vervoer en administratie.

Mengsel vaste meststoffen met maximaal 10% dierlijke mest of champost

Bent u een intermediair en vervoert u mengsels van vaste mest met maximaal 10% dierlijke mest of champost? Dan gebruikt u geen rVDM of vervoersdocument. Wel legt u per mengsel de volgende gegevens vast in uw administratie:

  • hoeveel kilogram meststoffen u afvoert;
  • de percentages van de verschillende mestcodes;
  • de gehalten stikstof en fosfaat;
  • het aantal kilogram stikstof en fosfaat in de meststoffen die zijn geleverd of geëxporteerd;
  • wie de afnemers zijn.

Substraat voor de champignonteelt

Vervoert u substraat voor de champignonteelt naar een champignonteler? Of vervoert u grondstoffen voor de productie van substraat? Dan gebruikt u geen rVDM. U heeft wel een vervoersdocument nodig. Ook gelden de volgende voorwaarden voor afvoer en administratie.

Wie is verantwoordelijk?

Bij het rVDM horen meldingen die vooraf en tijdens de rit gedaan moeten worden. De geregistreerde intermediair is hiervoor verantwoordelijk. Laat de intermediair het vervoer door een derde doen? Dan is hij nog steeds verantwoordelijk.

In situaties waarbij een landbouwer zelf de mest mag vervoeren, is die verantwoordelijk voor de meldingen. Ook als hij een niet-geregistreerde intermediair het vervoer laat doen. Huurt de landbouwer een geregistreerde intermediair in voor het vervoer? Dan is de geregistreerde intermediair verantwoordelijk.

Na het transport geven de leverancier en afnemer hun akkoord met de bevestigingsmelding. Voor deze laatste melding zijn de leverancier en afnemer zelf verantwoordelijk. U bent nu klaar met het rVDM. De hoeveelheid stikstof en fosfaat in de mest mist nog. Deze berekenen wij voor u en voegen wij toe aan het rVDM.

Waarom een nieuw vervoersbewijs

Met het rVDM starten we met een nieuwe manier van werken. Hiervoor maken we een nieuw digitaal rVDM-systeem. U geeft veel gegevens vóór het vervoer al door. En u doet realtime meldingen. Hiermee krijgen we betrouwbare gegevens over het mestvervoer.

Met deze gegevens kunnen wij beter zien of bedrijven zich aan de regels houden. Of ze binnen de gebruiksnormen blijven en voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Het teveel aan mest wordt zo op een verantwoorde manier vervoerd. Dit helpt met het zorgen voor een gezonde bodem en goede waterkwaliteit. U krijgt door het rVDM ook sneller een beter overzicht van uw vervoersgegevens.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?