Vervoeren met rVDM

Gepubliceerd op:
21 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
14 september 2023

U moet gegevens melden als u dierlijke mest vervoert. Daarvoor gebruikt u het realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

Een rVDM aanmaken of vervoersmeldingen doen? Ga naar e-CertNL of doe het via uw bedrijfsmanagementsysteem (BMS).

U heeft eHerkenning (niveau 2+) nodig om in te loggen op e-CertNL. Heeft u nog geen eHerkenning? Aanvragen doet u op eHerkenning.nl. Lees meer hierover op Hulp bij inloggen.

Standaard vervoer of maatwerk

Bij het rVDM laat u dierlijke mest vervoeren door een geregistreerde intermediair. Ook GR-apparatuur, wegen, bemonsteren en analyseren is verplicht. Dit noemen we standaard vervoer. Er zijn ook nog steeds soorten vervoer met speciale regels. Bijvoorbeeld het boer-boer-vervoer. Of afvoer van dierlijke mest naar particulieren. Dit noemen we maatwerk vervoer.

Alles over rVDM

Hier leest u alles over de regels en voorwaarden van het rVDM. U leest hoe u zich kunt voorbereiden om rVDM te gebruiken. Ook leest u wat de regels zijn voor standaard en maatwerk vervoer.

Wanneer geen rVDM

U heeft geen rVDM nodig bij het vervoer van:

  • dierlijke mest die vanuit een ander land zonder tussenopslag naar het buitenland gaat;
  • mest van dieren die niet voor gebruiks- of winstdoeleinden worden gehouden, zoals hobbydieren;
  • dierlijke mest binnen een eigen bedrijf, bijvoorbeeld van de stal naar een perceel;
  • dierlijke mest van een tuincentrum/hovenier naar een particulier.

Een hovenier of tuincentrum houdt zich beroepsmatig bezig met aanleg en onderhoud van tuinen en ander groen en heeft een relatienummer bij ons.

Geen rVDM, wel administratieve verplichtingen

U hoeft in de volgende situaties geen rVDM te gebruiken. U houdt wel gegevens bij in uw eigen administratie. U stuurt ons dan een overzicht binnen 30 dagen na afloop van het kwartaal.

Mestkorrels

Vervoert u als landbouwer of intermediair mestkorrels? Dan hoeft u geen rVDM te gebruiken. U houdt zich dan wel aan de volgende voorwaarden voor het vervoer en administratie.

Mengsel vaste meststoffen met maximaal 10% dierlijke mest of champost

Bent u een intermediair die mengsels van vaste mest met maximaal 10% vervoert naar een particulier? Dan hoeft u geen rVDM of vervoersdocument te gebruiken. Wel gelden de volgende voorwaarden.

Substraat voor de champignonteelt

Vervoert u als intermediair substraat voor de champignonteelt naar een champignonteler? Of vervoert u grondstoffen uit paardenmest of ponymest voor de productie van substraat? Dan hoeft u geen rVDM of vervoersdocument te gebruiken. Wel gelden de volgende voorwaarden voor afvoer en administratie.

Wie is verantwoordelijk?

Bij het rVDM horen meldingen die vooraf en tijdens de rit gedaan moeten worden. De geregistreerde intermediair is hiervoor verantwoordelijk. Laat de intermediair het vervoer door een derde doen? Dan is hij nog steeds verantwoordelijk.

In situaties waarbij een landbouwer zelf de mest mag vervoeren, is die verantwoordelijk voor de meldingen. Ook als hij een niet-geregistreerde intermediair het vervoer laat doen. Huurt de landbouwer een geregistreerde intermediair in voor het vervoer? Dan is de geregistreerde intermediair verantwoordelijk.

Na het transport geven de leverancier en afnemer hun akkoord met de bevestigingsmelding. Voor deze laatste melding zijn de leverancier en afnemer zelf verantwoordelijk. U bent nu klaar met het rVDM. De hoeveelheid stikstof en fosfaat in de mest mist nog. Deze berekenen wij voor u en voegen wij toe aan het rVDM.

Waarom een nieuw vervoersbewijs

Met het rVDM starten we met een nieuwe manier van werken. Hiervoor maken we een nieuw digitaal rVDM-systeem. U geeft veel gegevens vóór het vervoer al door. En u doet realtime meldingen. Hiermee krijgen we betrouwbare gegevens over het mestvervoer.

Met deze gegevens kunnen wij beter zien of bedrijven zich aan de regels houden. Of ze binnen de gebruiksnormen blijven en voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Het teveel aan mest wordt zo op een verantwoorde manier vervoerd. Dit helpt met het zorgen voor een gezonde bodem en goede waterkwaliteit. U krijgt door het rVDM ook sneller een beter overzicht van uw vervoersgegevens.

Antwoorden en oplossingen in de Wegwijzer rVDM

Heeft u vragen over rVDM? Of loopt u ergens tegenaan? Wij hebben veelgestelde vragen verzameld. In de Wegwijzer rVDM vindt u de antwoorden en oplossingen.

Meer weten?

Lees meer over de ontwikkelingen rond rVDM op verantwoordmestvervoer.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor de rVDM-nieuwsbrief. Het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet staat in het Staatsblad op officiëlebekendmakingen.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?