Wetchecker energiebesparing

Gepubliceerd op:
26 oktober 2017
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2023

Bedrijven en maatschappelijke instellingen moeten voor hun activiteiten en gebouwen energie besparen en de uitstoot van CO2 verminderen. Dit is een verplichting. Met de Wetchecker energiebesparing checkt u welke wettelijke verplichtingen er voor uw organisatie of gebouw zijn. 

Aan de slag

Vóórdat u de Wetchecker energiebesparing start:

 • Houd uw energierekening en financiële jaarrekening bij de hand.
 • Zorg dat u weet hoeveel werknemers uw organisatie in dienst heeft.
 • Breng voor elke locatie en elk gebouw van uw onderneming in kaart.
  • Hoeveel energie er wordt gebruikt.
  • Hoe groot de gebruiksoppervlakte is.
  • Wat de gebruiksfunctie is van uw gebouw(en).
  • Welke installaties er zijn voor verwarming, koeling, ventilatie, warm water, verlichting, automatisering en controle.

Voor vastgoedeigenaren

Bent u vastgoedeigenaar? Dan kunt u de wetchecker ook invullen als niet u, maar uw huurders de activiteiten uitvoeren. Kies dan bij uw bedrijfsactiviteit voor 'dienstverlening'. En vervolgens 'verhuur en handel van onroerend goed'.

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. In de wetchecker houden we hier al rekening mee. Het overzicht dat u krijgt, heeft daarom (voor een deel) verplichtingen die pas gelden als de Omgevingswet geldig is.

Welke verplichtingen staan in de Wetchecker?

In de Wetchecker energiebesparing gaan we uit van de verplichtingen:

Bent u tevreden over deze pagina?