Open voor aanvragen

Nieuwe rentestructuur Innovatiekrediet

Gepubliceerd op:
10 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
10 december 2021

Lees meer over de nieuwe rentestructuur en wat dit voor uw situatie betekent. 

Hoe ziet de nieuwe rentestructuur eruit?

De nieuwe rentestructuur voor terugbetaling van het Innovatiekrediet bestaat uit rente plus een vaste opslag over het vastgestelde krediet. Het rentepercentage voor 2022 is 3% samengestelde rente. Daarbij komt een eenmalige vaste opslag van 15% voor technische projecten en 25% voor klinische projecten. 

Voor wie geldt deze nieuwe structuur?

De aanpassing van de structuur gaat in per 1 januari 2022 voor nieuwe aanvragen. Verhogingsaanvragen voor kredieten die voor 1 januari 2022 zijn toegekend behouden de oorspronkelijke rentestructuur. Ook voor Innovatiekredieten die tot 31 december 2021 zijn toegekend blijft de oude rentestructuur van kracht. 

Wat verandert er voor u?

Naast de jaarlijks te betalen rente, betaalt u een eenmalige opslag over het gehele krediet. Over deze opslag betaalt u géén rente. De rente en de opslag gelden samen als de rentelasten van het Innovatiekrediet. 
De opslag kunt u, net als de rente, betalen als u begint met terugbetalen van het Innovatiekrediet. Als (een gedeelte van) het Innovatiekrediet wordt kwijtgescholden, hoeft u ook de opslag over het kwijtgescholden Innovatiekrediet niet terug te betalen. 

Gaat u meer betalen?

Of u meer gaat betalen aan totale rentelasten hangt af van de termijn waarop u het Innovatiekrediet terugbetaalt. Onder de oude rentestructuur betaalde u over een Innovatiekrediet dat snel werd afgelost relatief weinig rente, terwijl de rentelasten behoorlijk opliepen over een Innovatiekrediet dat lang uitstond. Dit vanwege het rente-op-rente effect van het samengestelde hogere rentepercentage.

Als u het Innovatiekrediet snel terugbetaalt, gaat u meer betalen dan onder de oude rentestructuur. Als u langer doet over terugbetalen, dan zullen de totale rentelasten (bedrag aan rente en vaste opslag) minder oplopen, ten opzichte van de oude rentestructuur. Omdat de rente ieder jaar oploopt, blijft het echter voordelig om het Innovatiekrediet zo snel mogelijk terug te betalen.  

RVO publiceert ieder jaar tijdig over de nieuwe rente- en opslagpercentages. 

Waarom wordt de rentestructuur aangepast?

De rentelasten worden met de nieuwe rentestructuur evenwichtiger verdeeld over succesvolle en minder succesvolle projecten.  Uit ervaring weten we dat succesvolle projecten het Innovatiekrediet vaak snel terugbetalen. Door deze nieuwe rentestructuur dragen deze projecten meer bij aan de revolverendheid van het Innovatiekrediet. Hierdoor kunnen ook in de toekomst meer innovatieve projecten ondersteund worden.

Vragen over Innovatiekrediet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?