Open voor aanvragen

ISDE: Stappenplan aanvragen woningeigenaren

Gepubliceerd op:
13 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
29 november 2022

Doorloop dit stappenplan. U leest in een aantal eenvoudige stappen wat u moet doen, zodat u de aanvraag goed kunt afronden. Stap 5 gaat over de bewijslast die u mee moet sturen.

Stap 0: Oriëntatie

  Weet u nog niet weet welke maatregelen u gaat toepassen? Verken uw mogelijkheden dan eerst op verbeterjehuis.nl. Of laat u adviseren door uw uitvoerder(s) en kijk of uw gemeente een energieloket heeft. Mogelijk kunnen zij u adviseren met het maken van keuzes. Wilt u een maatwerkadviesrapport, ga dan aan de slag met een energieadviseur via Centraal register techniek.

  Voorkom teleurstellingen

  ISDE is geen subsidie voor:

  1. nieuwbouw
  2. airco (ook wel lucht-lucht warmtepomp)
  3. uitbreiding van een woning (uitbouw)
  4. gevelisolatie als de spouwmuur al is geïsoleerd

  Stap 1: Maak een keuze

  Als u weet welke maatregelen u gaat nemen in uw woning en de voorwaarden kent, kunt u naar de volgende stap. De voorwaarden leest u per maatregel via de startpagina voor woningeigenaren.

  Stap 2: Controleer uw maatregel in de lijsten

  Controleer, voordat u een aanschaf voor een apparaat of isolatiemaatregel gaat doen, eerst de apparatenlijsten of de maatregelenlijsten in onderstaande downloads. Staat uw apparaat en of maatregel op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van het apparaat. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

  De uitvoeringsdatum is de datum waarop de werkzaamheden van de betreffende isolatiemaatregel zijn afgerond. De installatiedatum is de datum dat het apparaat is aangesloten en dus functioneert.

  Het verhoogde subsidiebedrag geldt voor het moment dat u het apparaat heeft laten installeren en of de werkzaamheden voor de isolatiemaatregel zijn afgerond na 31 december 2021.

  Vanaf 26 januari 2022 heeft u ook recht op de verhoogde subsidiebedragen voor zonneboilers. Dit geldt voor aanvragen die vanaf 26 januari zijn ingediend en waarbij de zonneboiler is geïnstalleerd op of na 1 januari 2022. Is uw zonneboiler voor 1 januari 2022 geïnstalleerd? Dan geldt het lagere bedrag van 2021.

  Staat uw apparaat of maatregel niet op de lijst? U kunt dan toch een aanvraag doen. Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen apparaat of isolatiemaatregel niet voldoet aan onze eisen. U heeft dan geen recht op subsidie.

  Stap 3: Koop uw apparaat of isolatiemateriaal

  U kunt het apparaat en of de isolatiematerialen aanschaffen. Bewaar het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs. Het bewijs van aanschaf is bijvoorbeeld een getekende offerte, of een opdrachtbevestiging per mail waarop of waarin het apparaat en/of de maatregel staan. Het betaalbewijs is een bewijs dat de betalingsverplichting is voldaan. Denk hierbij aan een factuur, waarop de leverancier heeft verklaard dat is betaald of een rekeningoverzicht waarop te zien is dat het betreffende bedrag is afgeschreven.

  Stap 4: Laat uw maatregelen installeren

  U moet de maatregelen eerst uitvoeren, voordat u de subsidie kunt aanvragen. Laat het apparaat of de isolatiematerialen door een bouw(installatie)bedrijf installeren. Dit mag alleen in een woning in Nederland. Vraag de installateur een bewijs van de installatie, bijvoorbeeld een (installatie) factuur of inbedrijfsstellingsformulier.

  Stap 5: Bereid uw aanvraag voor

  U heeft bovenstaande stappen gevolgd en gaat u nu aanvragen? Houd deze zaken bij de hand:

  DigiD

  Kent u de mogelijkheden en de voorwaarden per maatregel? Heeft u alle benodigde documenten paraat? Voor uw aanvraag heeft u de DigiD-app nodig óf DigiD met sms-controle. Heeft u die nog niet? Zorg dan dat u een van beide regelt.

  Factuur en betaalbewijs warmtepomp, zonneboiler of isolatiemaatregel:

  U moet bewijzen meesturen als digitale foto's, scans of schermprints (printscreens). Voor alle maatregelen: zorg dat in ieder geval de volgende informatie duidelijk zichtbaar is:

  • factuur en betaalbewijs warmtepomp, zonneboiler of isolatiemaatregel;
  • een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer, de naam van het merk of de fabrikant;
  • de datum van de aanschaf;
  • het adres van de woningeigenaar en van het bouw(installatie)bedrijf uitvoerder en/of leverancier;
  • de datum van de installatie/het aanbrengen;
  • het bedrag en de datum van de betaling;
  • de meldcode van de warmtepomp, zonneboiler of isolatiemaatregel dat u heeft gekocht.

  Aanvullend bewijs bij isolatiemaatregelen - glas en kozijnen

  • de netto oppervlakte glas en/of m2 van de kozijnpanelen per kozijn;
  • diktes (isolatiewaarden inclusief de u-waarde);
  • indien van toepassing de kozijnstaat merk, type en het bijbehorende frame;
  • een uitwerking van afmetingen en uitvoering;

  Als het gaat om een energiebesparende maatregel, ten minste één foto per energiebesparende isolatiemaatregel, bij voorkeur genomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, met daarop zichtbaar de naam, merk, soort, en dikte van het isolatiemateriaal. Was u niet aanwezig bij de uitvoering, dan volstaat een foto van het etiket op het glas en een foto van de codering.

  Bewijslast aansluiting warmtenet

  • de overeenkomst met een warmteleverancier waaruit blijkt dat de koopwoning is aangesloten op een warmtenet;
  • een document waaruit blijkt dat de woning niet is aangesloten op het gastransportnet en een bewijs van aanschaf van uw apparaat.

  Bestanden toevoegen, dit zijn de mogelijkheden

  • Een bijlage mag niet groter zijn dan 50,0 MB in omvang.
  • Alleen bijlagen met de extensie csv, doc, docx, jpeg, jpg, ods, odt, pdf, txt, xls, xlsx zijn toegestaan.
  • Let op: De volgende tekens mogen niet in bestandsnamen voorkomen: / : ? * " < > | +
  • Let op: De maximale lengte voor bestandsnamen is 75 karakters

  Stap 6: Vraag de subsidie aan

  Vraag de subsidie uiterlijk 12 maanden na de installatie van de maatregelen aan. Voert u meerdere maatregelen uit op verschillende momenten? Dan gaan de 12 maanden in vanaf het moment dat u de eerste maatregel heeft uitgevoerd. De 12 maanden hoeven dus niet binnen een kalenderjaar te vallen.

  Vanaf 2023 is het voor u als eigenaar-bewoner ook mogelijk om een subsidie aan te vragen als u vanaf 2 april 2022 één isolatiemaatregel gerealiseerd heeft. In dat geval krijgt u tot 15% van de kosten als subsidie terug. Uw aanvraag moet wel voldoen aan de voorwaarden.

  Iemand anders machtigen (optioneel)

  U kunt iemand anders machtigen om voor u de aanvraag te doen. Dan vult u onderstaand downloadformulier samen in met degene die u gaat machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen met de aanvraag, maar u moet het wel bewaren. Vervolgens doet de persoon die u heeft gemachtigd de aanvraag in de digitale aanvraagomgeving.

    Vragen over ISDE?

    Neem contact met ons op

    Bent u tevreden over deze pagina?