Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Hernieuwbaar gas

Gepubliceerd op:
26 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2022

Wilt u hernieuwbaar (duurzaam) gas uit biomassa produceren? Vraag dan subsidie aan vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

U kunt een aanvraag indienen voor de volgende technieken: biomassavergisting en biomassavergassing. 

Een voorwaarde is dat het geproduceerde gas moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de gasnetbeheerder. Ook moet u het gas daadwerkelijk (laten) invoeden op het gasnet.

Een overzicht van alle opengestelde categorieën met de eisen per categorie vindt u in de brochure 2022 en de Aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2022.

Vergisting

Door vergisting van biomassa zet u restproducten om in energie. Deze techniek kunt u inzetten voor de productie van hernieuwbaar gas. Er zijn categorieën voor:

  • allesvergisting
  • monomestvergisting
  • verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties  
  • bestaande slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

Daarnaast zijn er categorieën voor verlengde levensduur van projecten die al SDE(+)-subsidie krijgen, maar waarvoor het einde van de subsidieperiode nadert. Dit kan voor de categorieën:

  • allesvergisting
  • monomestvergisting

Lees meer op de pagina Hernieuwbare Warmte over de productie van warmte en gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit uit vergisting.

Allesvergisting

In de categorie ‘Allesvergisting’ vraagt u subsidie aan voor de vergisting van bijna alle typen biomassa voor de productie van hernieuwbaar gas.. In deze categorie valt ook de co-vergisting van mest. Voorwaarde is dat de biogasopbrengst van de ingaande biomassastroom ten minste 25 Nmaardgasequivalent per ton is. De aardgasequivalent drukt de standaard hoeveelheid energie per type brandstof uit.

Monomestvergisting

In de categorie ‘Monomestvergisting’ vraagt u subsidie aan voor de vergisting van alleen dierlijke mest zonder co-producten voor de productie van hernieuwbaar gas. We maken daarbij onderscheid op vermogen: u kunt aanvragen voor kleinschalige mestvergisting (bijvoorbeeld bij boerderijen) en grootschalige mestvergisting.

Allesvergisting en Monomestvergisting verlengde levensduur

Produceert u energie door  allesvergisting of monomestvergisting en ontvangt u hiervoor al SDE(+)-subsidie? En loopt uw huidige subsidie binnen 3 jaar af? Dan kunt u voor deze technieken opnieuw subsidie aanvragen met de categorie ‘Allesvergisting verlengde levensduur’ of ‘Monomestvergisting verlengde levensduur’. Zo heeft u op tijd zekerheid over de toekomst van uw installatie. 

Verbeterde slibvergisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

In de categorie 'Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties' vraagt u subsidie aan voor verbeterde slibgisting bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor de productie van hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte of een combinatie van elektriciteit en warmte in een WKK. Deze installaties zijn erg verschillend qua grootte en type. Daarom is er voor deze categorie geen specifieke techniek voorgeschreven die u moet gebruiken voor het verbeteren van de slibgisting. U mag dan ook verschillende innovatieve technieken gebruiken. In uw subsidieaanvraag toont u aan dat u de bestaande biogasproductie met minimaal 25% verhoogt. De installatiedelen die zorgen voor deze meerproductie van biogas moeten nieuw zijn.

Bestaande slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

Verhoogt u de biogasproductie niet? Maar zorgt uw project wel voor het opwaarderen van biogas tot hernieuwbaar gas dat ingevoed kan worden in het aardgasnet? Voor slibvergistingsinstallaties zonder meerproductie gebruikt u de categorie 'Bestaande slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties’. De gasopwekinstallatie moet nieuw zijn.

Vergassing

U kunt subsidie aanvragen als u hernieuwbaar gas produceert door de vergassing van hout. We onderscheiden vergassing van B-hout en vergassing zonder gebruik van B-hout. Dit onderscheid is er omdat vergassers op B-hout een lagere kostprijs hebben.

U produceert hernieuwbaar gas door vergassing met een bio-SNG-centrale voor groengasproductie. Deze bestaat uit 3 onderdelen:

  • installatie voor vergassing
  • gasreiniging
  • gasopwaardering

In de vergassingsinstallatie zet u vaste biomassa om in gasvormige brandstof. Dit noemen we ‘syngas’. De gasreinigingsinstallatie verwijdert onzuiverheden uit het gas. Daarna wordt het gas opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit (bio-SNG), waarna het als hernieuwbaar gas op het aardgasnet wordt ingevoed.

U kunt syngas produceren en invoeden op een bedrijfsnetwerk. Dit subsidiëren wij niet binnen de SDE++-regeling. Om in aanmerking te komen voor SDE++-subsidie, zet u deze syngas eerst om (reinigen en opwaarderen) naar methaan. Daarna moet het worden ingevoed op het gasnet.

Duurzaamheidseisen

Voedt uw vergistings- of vergassingsinstallatie ≥ 2 MW hernieuwbaar gas in op het aardgasnet? Dan gelden voor u de Renewable Energy Directive (REDII)-eisen. Lees meer op de pagina Duurzaamheidseisen biomassa REDII SDE++.

Vragen over de SDE++?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?