Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Algemene voorwaarden SDE++

Gepubliceerd op:
12 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2022

Wilt u subsidie aanvragen vanuit de SDE++? Op deze pagina leest u aan welke algemene voorwaarden u moet voldoen.

De aanvullende voorwaarden per categorie leest u in de Aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2022 en in de brochure 2022.

Alleen voor beoogd producent

De SDE++-subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen. Alleen de beoogd producent kan SDE++-subsidie aanvragen. U bent een beoogd producent als u van plan bent om zelf de productie-installatie in bedrijf te nemen en te exploiteren. Realiseert en exploiteert u samen met andere partijen delen van een productie-installatie? Dan kunt u voor het project een projectentiteit oprichten of aanvragen voor een samenwerkingsverband. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

Per categorie één aanvraag op hetzelfde adres

Voor elke openstellingsronde van de SDE++ kunt u maximaal één aanvraag indienen per categorie productie-installaties, per adres waar u uw productie-installatie plaatst. Wel kunt u op één adres voor verschillende categorieën productie-installaties subsidie aanvragen.

Aanvraagbedrag

U dient uw subsidieaanvraag in euro per eenheid product in. U doet dit tot één decimaal (één cijfer achter de komma) per megawattuur. Of tot 4 decimalen (4 cijfers achter de komma) per ton CO2. Het aanvraagbedrag mag niet hoger zijn dan het maximale bedrag van de fase waarin u indient. En niet hoger dan het maximale basisbedrag van de categorie waarvoor u aanvraagt.

Alleen volledige aanvragen

Bereid uw project goed voor. Zorg dat uw aanvraag goed onderbouwd is en stuur alle verplichte bijlagen mee. Lees op de pagina Bijlagen bij uw aanvraag welke bijlagen er voor uw aanvraag verplicht zijn.

Wij behandelen alleen volledige aanvragen. Wij toetsen uw project inhoudelijk op onder andere de technische en financiële haalbaarheid.

Uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie

Vroeg u voor uw project subsidie aan voor € 400 miljoen of meer? Dan gelden de onderstaande, zogenaamde 'opschortende' voorwaarden. Deze zijn ook van toepassing op de meeste CO2-afvang en -opslag (CCS)- en CO2-afvang en -gebruik (CCU)-projecten. Hierover leest u meer in de brochure. 

  1. Binnen 2 weken na het afgeven van de subsidiebeschikking moet u ons een ondertekende uitvoeringsovereenkomst sturen. Deze vindt u op de pagina Realiseren SDE++. De uitvoeringsovereenkomst is ook opgenomen in bijlage 1 van de  Aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2022.
  2. Binnen 4 weken na het afgeven van de subsidiebeschikking moet u ons de bankgarantie sturen die voortvloeit uit de uitvoeringsovereenkomst. Het model bankgarantie vindt u ook in bijlage 1 van de Aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2022  en op de pagina Realiseren SDE++

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de uitvoeringsovereenkomst.

Andere subsidies

Als u voor een productie-installatie SDE++-subsidie aanvraagt, kunt u voor die installatie geen Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), Energie-investeringsaftrek (EIA) en/of Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) aanvragen. Een uitzondering hierop is: niet-gebouwgebonden Zon-PV-projecten waarvoor u een positieve SDE-beschikking ontving uit een openstellingsronde van 2016 tot en met 2020. Voor deze projecten kunt u wel voor de investeringskosten van de netaansluiting EIA aanvragen. Bekijk of dit ook voor u geldt in de Energielijst 2022.

Milieusteunkader toetsing (MSK-toets)

Heeft u naast de SDE++ nog andere  overheidssteun ontvangen? Dan toetsen wij één jaar na het in gebruik nemen van de installatie of uw SDE++-subsidie voldoet aan de voorwaarden van het Milieusteunkader (MSK) van de Europese Commissie. Dat doen we met de MSK-toets. Blijkt daaruit dat u meer financiële ondersteuning ontving of gaat ontvangen dan is toegestaan? Dan kan dit leiden tot een verlaging van de SDE++-subsidie. 

Voor een aantal categorieën toetsen wij áltijd aan de voorwaarden van het MSK. Lees in de brochure 2022 voor welke categorieën dit geldt.

Na uw beschikking

Is er SDE++-subsidie aan u toegekend? Dan moet u nog enkele stappen zetten om die subsidie ook daadwerkelijk uitgekeerd te krijgen. 

  1. U rapporteert jaarlijks over de voortgang van uw project tot het moment dat u uw project in gebruik neemt. Dit geldt niet voor de categorieën zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 1 MWp.
  2. Na uw subsidiebeschikking stuurt u ons afschriften van de opdrachten voor de bouw van de productie-installatie (en het eventuele toebehoren van de installatie). Wij moeten dit afschrift ontvangen binnen 18 maanden of 3 jaar nadat uw subsidiebeschikking is afgegeven. Dit is afhankelijk van de categorie. In uw beschikking leest u welke termijn voor u geldt. Voor de categorieën ‘Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 1 MWp’ hoeft u geen opdrachtverstrekking op te sturen.
  3. U moet de productie-installatie binnen de realisatietermijn in gebruik nemen. De realisatietermijn verschilt per categorie. U vraagt altijd voorafgaand ontheffing (vrijstelling) aan ons voor eventuele wijzingen van uw project of planning.
  4. U moet zich inschrijven bij een certificerende instantie, zoals CertiQ (voor hernieuwbare elektriciteit en warmte) of Vertogas (voor hernieuwbaar gas). Voor CO-arme warmte en CO-arme productie meldt u zich bij een meetbedrijf. Dit doet u via het formulier Verzoek tot oordeel omtrent geschiktheid van een productie-installatie.
  5. U moet zich door de netbeheerder laten vaststellen als producent. Bij warmte, CCS of CCU stelt het meetbedrijf dit vast.

Vragen over de SDE++?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?