Nobelhorst Almere, Flevoland

Meer artikelen

Omschrijving

De gemeente wil samen met woningcorporatie Ymere een participatie onderneming oprichten die o.a. een lokale energiemaatschappij herbergt.

Projectsamenvatting

In Almere Hout Noord bouwt de gemeente samen met woningbouw-corporatie Ymere 4.320 woningen en 56.500 m² utiliteitsbouw. Het EPC van de woningen is 0,4, van de utiliteitsbouw van 0,7 tot 1,7. De bouw is gepland van 2011 tot 2020.

Al bij start van de ontwikkeling is een prijsvraag uitgezet voor een visie op een sociale, duurzame wijk. Deze prijsvraag is gewonnen door woningcorporatie Ymere, die 70% van de woningen gaat bouwen en beheren. Daarnaast wordt voor individuele kopers een kavelpaspoort opgesteld. In het kavelpaspoort staan de bestemmingsvoorwaarden en de duurzaamheidseisen. De koper kan dan zelf bepalen hoe zij aan die eisen en voorwaarden gaat voldoen. Hiervoor wordt een toolbox ontwikkeld.

Duurzaamheidslab Almere
Almere bundelt kennis en ervaring in het DuurzaamheidsLab. Deze organisatie kijkt voornamelijk naar innovatie en borging van de duurzame ambities van Almere in het planproces. Ook voor dit project wordt dit gebruikt voor de verspreiding van de geleerde lessen.

Kenmerken

Aantal woningen in project

4320

Aantal m2 vloeroppervlak in project

56500

Projecttype

Nieuwbouw

Energievoorziening

Collectief op bouwblokniveau

Beschrijving concept

Duurzame elektriciteitsopwekking in de wijk (o.a. windmolens)

Monitoring

Het kennis- en leertraject richt zich op proces en techniek. Bij beiden gaat om het opdoen van ervaringen met innovaties die al wel op kleine schaal zijn uitgeprobeerd, maar nog niet marktbreed worden toegepast.Om een duidelijk beeld van de opgedane ervaring te krijgen vraagt BZK aan Agentschap NL om de voortgang bij de verschillende excellente gebieden te volgen.

Geleerde lessen

Excellent gebied: De excellente gebieden vormen een onderdeel van het Lente Akkoord. Binnen de excellente gebieden wordt in meer grootschalige nieuwbouwsituaties kennis en ervaring opgedaan met energiezuinig bouwen. Dit soort kennis is nodig om de in het Lente Akkoord genoemde landelijke aanscherpingen in 2011 en 2015 mogelijk te maken. Het kennis- en leertraject heeft zowel betrekking op de woning- als utiliteitsbouwopgaven binnen de excellente gebieden. Binnen het kennis- en leertraject wordt aandacht besteed aan zowel procesmatige, financiële als technologische innovaties.

Energie:

EPC woningbouw is 0,4 en 0,3 vanaf 2015. EPC utiliteitsbouw afhankelijk van de functie tussen 0,52-1,27 (vanaf 2015)

Betrokkenen

Opdrachtgever: Gemeente Almere, Woningcorporatie Ymere
Contactpersoon: Marion Bakker op tel. 088-6022677

Media
 

Links

Meer informatie

Nobelhorst (site)

 

Service menu right