Service menu right

Beschermde planten, dieren en natuur

Planten, dieren en natuurgebieden worden wettelijk beschermd via regels, vergunningen en subsidies. De Wet natuurbescherming en de CITES-regelgeving zijn hiervoor de belangrijkste wetten.

Wilt u bijvoorbeeld bouwen op een locatie waar beschermde planten of dieren aanwezig zijn? Dan heeft u daarvoor toestemming nodig. Wie handelt in beschermde planten of dieren of deze uit een ander land wil meenemen, moet vaak een vergunning of certificaat aanvragen.