Beschermde dieren

Gepubliceerd op:
23 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
29 januari 2021

In Nederland wordt de natuur beschermd. U mag daarom sommige diersoorten niet vangen, bezitten of vervoeren. Maar soms is dat toch nodig. De Wet natuurbescherming biedt hiervoor verschillende mogelijkheden.

Kwetsbare diersoorten

Wilde diersoorten zijn kwetsbaar. U mag niets doen wat schadelijk is voor beschermde soorten. Wij gaan altijd netjes met onze omgeving om. Ook als het om dieren gaat die niet beschermd zijn. Dit staat in de Wet natuurbescherming.

Ontheffing of vrijstelling

Soms mag u afwijken van de regels uit de Wet natuurbescherming. U mag sommige diersoorten bijvoorbeeld alleen houden als u een bezitsontheffing heeft. Er zijn ook regels voor wanneer u een opvangcentrum heeft of u dieren prepareert.

Bezitsontheffing

U mag sommige soorten alleen met een ontheffing houden. Dit hangt af van de soort en hoe streng deze beschermd is. En of de soort uit het wild komt of niet. Voor sommige Cites-dieren heeft u ook een bezitsontheffing nodig. Bekijk op Ontheffing bezit en vervoer beschermde soorten hoe en wanneer u deze aanvraagt.

Opvangcentra

Heeft u een opvangcentrum voor uitheemse diersoorten, invasieve exoten of zeezoogdieren? Bekijk op Opvangcentrum dieren waar u zich aan moeten houden. Daar kunt u een ontheffing aanvragen. Wilt u inheemse diersoorten opvangen, zoals een egel of een ree? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.

Heeft u een dier gevonden? Of wilt u afstand doen van uw huisdier? Soms kunt u het naar een opvangcentrum brengen. Bekijk op de pagina Opvangcentra voor dieren welke hiervoor een ontheffing hebben.

Dieren prepareren

Preparen is een dood dier bewerken, zodat het bewaard blijft. U mag niet alle diersoorten prepareren. Voor het preparen van vogels heeft u merktekens nodig. Bekijk alle informatie hierover op Dieren prepareren.

Valkeniersakte

Wilt u gaan jagen met een slechtvalk of havik? Of voert u beheer en schadebestrijding uit met een slechtvalk, havik of woestijnbuizerd? Dan heeft u een geldige valkeniersakte nodig.

Vragen over Beschermde dieren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?