Vergisting en vergassing

Gepubliceerd op:
25 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2023

Vergisting en vergassing zijn methoden waarmee u hernieuwbaar gas kunt produceren. In Nederland komt vergisting vaker voor dan vergassing.

Door vergisting van biomassa ontstaat biogas. Bij vergassing komt productgas vrij, ook wel syn- of synthesegas genoemd.

Bekijk het schema in groter formaat

Vergisting

Meestal gaat het bij vergisting om natte verpompbare biomassa (drogestofgehalte 15-20%). Een opkomende techniek is die van de droogvergisting. Dit is het vergisten van stapelbaar organisch materiaal met een hoger drogestofgehalte (20-40%). Denk hierbij aan grassen en groente-, fruit- en tuinafval (gft).

Vergisting levert een bijdrage aan het klimaatbeleid. Het dringt de overige broeikasgasuitstoot terug. Bijvoorbeeld wanneer dagverse mest wordt vergist. Zo wordt methaanuitstoot uit mestopslag voorkomen.

De afgelopen jaren nam het aantal vergisters flink toe, waarbij er steeds meer laagwaardige reststromen worden gebruikt. De inzet van laagwaardige reststromen is positief, omdat deze vaak geen andere toepassing kennen dan opwekking van bio-energie.

Technieken van vergisting

Er zijn verschillende processen ontwikkeld voor de vergisting van diverse soorten biomassa. Ieder proces is erop gericht dat de micro-organismen die voor vergisting zorgen, zo optimaal mogelijk functioneren. De gasopbrengst is dan namelijk zo hoog mogelijk.

Lees meer over deze technieken op de pagina Technieken van vergisting.

Soorten biomassa voor vergisting

Voor vergisting wordt biomassa van verschillende bronnen gebruikt:

 • dierlijke mest, vooral mest van runderen, varkens en kippen;
 • industriële restproducten uit bijvoorbeeld de voedings- en genotmiddelenindustrie (VGI) en de papier- en kartonindustrie;
 • energiegewassen;
 • gft-restproducten;
 • slib van afvalzuiveringsinstallaties (AWZI) en rioolzuiveringsinstallatie (RWZI);
 • grassen; zie hiervoor de studie naar kansen voor grasvergisting en de factsheet over innovatieve aanbesteding van gras voor overheidsdiensten.

Vergassing

Vergassing is het chemische proces waarbij biomateriaal bij hoge temperatuur wordt verwerkt. Dit proces wordt steeds verbeterd. Er worden nu twee vernieuwende vergassingsprocessen getest: thermische vergassing en superkritische vergassing.

Thermische vergassing: hierbij wordt droge biomassa onder hoge temperatuur chemisch omgezet in syngas. Dit gas kan net als biogas geschikt gemaakt worden voor gebruik op het gasnet. Syngas is ook direct te gebruiken als grondstof voor de industrie.

Superkritische vergassing; hierbij wordt voornamelijk natte biomassa onder hoge druk omgezet in een mengsel van methaan, waterstof en koolstofdioxide. Daaruit kan groen gas gemaakt worden. Superkritische vergassing kent veel hogere rendementen dan de bestaande vergistingsmethode. Daarom is er minder biomassa nodig. En er kan gebruik gemaakt worden van biomassa met een lagere energie-inhoud, zoals grassen.

Biogas

Vergisting en vergassing zijn natuurlijke afbraakprocessen. Daarbij ontstaat biogas, bestaande uit:

 • 60-65% methaan (CH4)
 • 33-38% koolstofdioxide (CO2)
 • waterstofsulfide (H2S)
 • ammoniak (NH3)
 • sporenelementen

Biogas wordt meestal direct gebruikt voor de productie van energie (warmte en/of elektriciteit). Lees meer over de toepassingen op de pagina Toepassingen van biogas.

Groen gas

Door biogas op te waarderen naar een hoger methaanpercentage kunt u het geschikt maken voor meer toepassingen. Bijvoorbeeld voor invoeging in het aardgasnet. Daarvoor moet gas voor minimaal 88% uit methaan bestaan. Bij invoer in het net moet de duurzame oorsprong van het gas vastgelegd worden met certificaten. Deze Garanties van Oorsprong (GvO’s) worden afgegeven door VertiCer B.V.. Met deze GvO’s wordt duidelijk wat de oorsprong van het gas is en hoe de samenstelling is. Voor rijden op groen gas bijvoorbeeld is een methaangehalte van 95 tot 99% gewenst.

Ontwikkelingen

Belangrijk is de ontwikkeling in landbouwgebieden van landbouwcollectieven die gezamenlijk groen gas uit hun eigen mest gaan produceren. Dit soort initiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan de overgang naar duurzamere energie die in de komende jaren plaatsvindt. Hiervoor heeft RVO een model voor de businesscase laten ontwikkelen die u per mail kunt opvragen. Vermeld in de mail alstublieft het woord mestvergisting en ook uw telefoonnummer. Binnen ongeveer een week ontvangt u een reactie.

Routekaart groen gas

In het Klimaatakkoord is de ambitie vastgelegd om in 2030 2 miljard m3 groen gas beschikbaar te hebben. In het voorjaar van 2020 is er een beleidsbrief Routekaart Groen Gas opgesteld die de stappen naar dit doel beschrijft. Lees hier meer over op de pagina Routekaart Groen Gas.

Wet- en regelgeving

Wilt u een biogasinstallatie bouwen en exploiteren? Vraag dan de benodigde vergunningen aan. U leest hier meer over op de pagina Wet- en regelgeving biogas.

Downloads

Meer weten?

Vragen over bio-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?