Windpark N33 - fase 2

Gepubliceerd op:
30 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark N33.

De stukken van de eerste fase zijn beschikbaar onder fase 1.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote documenten.

Coördinatiebesluiten

De minister van EZK heeft voor de coördinatie van veertien van de (ontwerp)besluiten twee coördinatiebesluiten genomen. Deze coördinatiebesluiten zijn gepubliceerd in de Staatscourant: 14 maart 2017 coördinatiebesluit 1 en 28 maart 2017 coördinatiebesluit 2.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

Aanvragen en besluiten

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1 Omgevingsvergunning 1 deelgebied Eekerpolder Menterwolde (iWN)
B&W gemeente Menterwolde

Aanvraag
Deel 1 (pdf, 46 MB)
Deel 2 (pdf, 3 MB)
+ Bijlage 8 (zie Generieke bijlage onderaan)

Ontwerpbesluit (pdf, 461 kB) Besluit (pdf, 1 MB)
2

Omgevingsvergunning 2 deelgebied Eekerpolder Menterwolde (iWN)
B&W gemeente Menterwolde

Aanvraag
Deel 1 (pdf, 42 MB)
Deel 2 (pdf, 3 MB)
+ Bijlage 8 (zie Generieke bijlage onderaan)
Ontwerpbesluit (pdf, 418 kB) Besluit (pdf, 1 MB)
3

Omgevingsvergunning 1 deelgebied Vermeer Noord (VN)
B&W gemeente Menterwolde

Aanvraag (pdf, 46 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 428 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
4

Omgevingsvergunning 2 deelgebied Vermeer Noord (VN)
B&W gemeente Menterwolde

Aanvraag (pdf, 33 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 410 kB) Besluit (pdf, 1 MB)
5

Omgevingsvergunning deelgebied Vermeer Noord (VN) (milieu neutrale wijziging)
B&W gemeente Menterwolde

Aanvraag (pdf, 22 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 389 kB) Besluit (pdf, 1 MB)
6 Omgevingsvergunning deelgebied Eekerpolder Oldambt (iWN)
B&W gemeente Oldambt
Aanvraag
Deel 1 (pdf, 45 MB)
Deel 2 (pdf, 3 MB)
+ Bijlage 8 (zie Generieke bijlage onderaan)
Ontwerpbesluit (pdf, 320 kB) Besluit (pdf, 550 kB)
7 Omgevingsvergunning deel gebied Vermeer Midden (VM)
B&W gemeente Veendam
Aanvraag (pdf, 35 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 221 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
8 Omgevingsvergunning deel gebied Vermeer Zuid (VZ)
B&W gemeente Veendam
Aanvraag (pdf, 31 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 228 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
9 Ontgrondingsvergunning 1 deelgebied Eekerpolder (iWN)
GS Provincie Groningen
Aanvraag
Deel 1 (pdf, 33 MB)
Deel 2 (pdf, 3 MB)
+ Bijlage 10 (zie Generieke bijlage onderaan)
Ontwerpbesluit (pdf, 323 kB) Besluit (pdf, 16 MB)
10 Ontgrondingsvergunning 2 deelgebied Eekerpolder (iWN)
GS Provincie Groningen
Aanvraag
Deel 1 (pdf, 33 MB)
Deel 2 (pdf, 4 MB)
+ Bijlage 9 (zie Generieke bijlage onderaan)
Ontwerpbesluit (pdf, 317 kB) Besluit (pdf, 16 MB)
11 Ontgrondingsvergunning 1 deelgebied Vermeer Noord (VN)
GS Provincie Groningen
Aanvraag (pdf, 34 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 321 kB) Besluit (pdf, 17 MB)
12 Ontgrondingsvergunning 2 deelgebied Vermeer Noord (VN)
GS Provincie Groningen
Aanvraag (pdf, 32 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 317 kB) Besluit (pdf, 15 MB)
13 Ontgrondingsvergunning deelgebied Vermeer Midden (VM)
GS Provincie Groningen
Aanvraag (pdf, 30 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 316 kB) Besluit (pdf, 15 MB)
14 Ontgrondingsvergunning deelgebied Vermeer Zuid (VZ)
GS Provincie Groningen
Aanvraag (pdf, 30 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 317 kB) Besluit (pdf, 14 MB)
15 Provinciale vergunning deelgebied Vermeer Noord (VN)
GS Provincie Groningen
Aanvraag (pdf, 37 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 408 kB) Besluit (pdf, 933 kB)
16 Spoorwegwetvergunning deelgebied Eekerpolder (iWN)
ProRail
Aanvraag (pdf, 6 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 356 kB) Besluit (pdf, 627 kB)
17 Spoorwegwetvergunning 1 deelgebied Vermeer Noord (VN)
ProRail
Aanvraag (pdf, 21 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 342 kB) Besluit (pdf, 666 kB)
18 Spoorwegwetvergunning 2 deelgebied Vermeer Noord (VN)
ProRail
Aanvraag (pdf, 6 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 342 kB) Besluit (pdf, 670 kB)
19 Watervergunning deelgebied Vermeer Noord (VN)
db Waterschap Hunze en Aa's
Aanvraag (pdf, 35 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 398 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
20 Wbr-vergunning 1 Vermeer Noord (VN)
Minister van IenM (Rijkswaterstaat)
Aanvraag (pdf, 22 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 305 kB) Besluit (pdf, 790 kB)
21 Wbr-vergunning 2 Vermeer Noord (VN)
Minister van IenM (Rijkswaterstaat)
Aanvraag (pdf, 6 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 326 kB) Besluit (pdf, 702 kB)
22 Wbr-vergunning Vermeer Midden (VM)
Minister van IenM (Rijkswaterstaat)
Aanvraag (pdf, 3 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 326 kB) Besluit (pdf, 715 kB)
23 Wbr-vergunning Vermeer Zuid (VZ)
Minister van IenM (Rijkswaterstaat)
Aanvraag (pdf, 3 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 326 kB) Besluit (pdf, 717 kB)

Generieke bijlage

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?