Bedrijf starten in Brazilië

Laatst gecontroleerd op:
27 december 2023
Gepubliceerd op:
10 april 2013

Wanneer u in Brazilië een bedrijf wilt starten of een partnerschap wilt aangaan, moet u zich houden aan de Braziliaanse wetgeving. Het gaat dan vaak om eisen op het gebied van ondernemingsvormen of de afdracht van belastingen.

Ondernemen in Brazilië

Een bedrijf beginnen in het buitenland is een grote stap. Niet alleen moet u rekening houden met de lokale regels, ook moet u de juiste vergunningen aanvragen.

Ease of Doing Business

De website 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank geeft handige informatie over zaken die u tegenkomt als u een eigen bedrijf begint. Bijvoorbeeld over het starten van een bedrijf, bouwvergunningen, registratie onroerend goed, investeringsbescherming en belastingen.

In de 'Ease of Doing Business index' staat Brazilië op plek 124 (ranking 2020). Het land scoort goed op de punten: het verkrijgen van elektriciteit, bescherming van kleine investeerders en het handhaven van contracten.

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Ondernemingsvormen

Welke ondernemingsvorm past bij uw bedrijf? Deze belangrijke vraag moet u beantwoorden voor u gaat ondernemen in het buitenland.

Dit zijn de ondernemingsvormen waarmee buitenlandse bedrijven in Brazilië kunnen investeren:

  • Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Sole Proprietorship Limited Liability Company);
  • Sociedade Limitada (Limited Liability Company);
  • Sociedade Anônima (Joint Stock Company).

Start-ups

Heeft u een start-up met internationale ambities? Lees dan eerst onze informatie over start-ups die willen beginnen in het buitenland.

Investeringsgidsen Brazilië

Wanneer u informatie zoekt over zakendoen in Brazilië zijn investeringsgidsen een goed beginpunt. Investeringsgidsen geven informatie over zaken als: het investeringsklimaat, het opzetten van een bedrijf, belastingen en arbeidswetgeving.

  • Investbrazil, van de Braziliaanse overheid.
  • Dutcham, van de Nederlands-Braziliaanse kamer van koophandel.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Als u investeert in een land, denk dan ook na over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO betekent dat uw bedrijfsactiviteiten geen negatieve invloed hebben op de lokale situatie. Wilt u een stap verder gaan, dan kunt u bijdragen aan verbetering van deze situatie.

Lees meer op onze pagina over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

MVO in Brazilië

Brazilië is al actief bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Er zijn verschillende wetten aangenomen. Vooral op het gebied van arbeidsverhoudingen, inkomensverhoudingen, gelijke behandeling, investeringen van bedrijven in werknemers, en milieu.

Sociale ongelijkheid

Een belangrijke reden voor de sociale ongelijkheid in Brazilië is de ongelijke verdeling van grond. Meerdere regeringen hebben geprobeerd om dit probleem aan te pakken. Helaas is dit tot op heden niet gelukt. Nog steeds hebben honderdduizenden mensen geen toegang tot land, terwijl grootgrondbezitters vele hectaren bezitten. Ook de situatie van de inheemse bevolking is de laatste jaren verslechterd door landconflicten.

Milieu

Het recht van elke burger op een schoon en leefbaar milieu is vastgelegd in de Braziliaanse grondwet. Op basis hiervan zijn allerlei wetten en instellingen in het leven geroepen ter bescherming van het milieu. Ook hierbij geldt dat de handhaving en uitvoering lastig zijn.

Boskap Amazonegebied

Van het oorspronkelijke regenwoud is inmiddels meer dan 20% verdwenen. Hoewel de boskap in het Amazonegebied de afgelopen jaren is afgenomen, is het nog steeds een groot probleem. Daarnaast steeg de ontbossing van het Amazonegebied met 88% door de branden in 2019.

In 2012 is de nieuwe boswet aangenomen. Afhankelijk van de regio moet een percentage van de grond bebost zijn en blijven. Daarnaast moeten kritieke gebieden, zoals waterbronnen, rivierbanken en hellingen, permanent met bos beschermd worden.

Databanken met informatie over investeringskansen

Via RVO kunt u toegang krijgen tot verschillende databases. Hiermee doet u zelf onderzoek naar het land waar u een bedrijf wilt starten. Bronnen als het International Trade Center (ITC) bieden een schat aan informatie over investeringsmogelijkheden en de toegangseisen.

Advies over bedrijf starten in Brazilië

Onze adviseurs denken graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?