Producteisen Italië

Gepubliceerd op:
26 september 2011
Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2024

Wilt u zorgen dat uw product aan de juiste Italiaanse eisen voldoet? Kijk dan naar de producteisen van de EU. Deze zijn vergaand gestroomlijnd en gelden ook in Italië. Maar er zijn ook specifiek Italiaanse eisen. Deze pagina helpt u op weg.

Voldoen uw producten aan alle producteisen in de EU, dan mogen zij vrij worden verhandeld in alle EU-lidstaten, waaronder Italië. Dit geldt ook als EU-wetgeving ontbreekt maar uw product wel voldoet aan de wettelijke producteisen in Nederland. Houdt u wel rekening met de eisen die lidstaten mogen stellen. Bijvoorbeeld aan de taal op productlabels en gebruiksaanwijzingen.

Producteisen in de EU

Heeft u heel specifieke vragen over producteisen in de EU, CE-markeringen of normen in Europa? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

EU-wetgeving

Ondernemers binnen de EU krijgen te maken met 2 soorten producteisen: algemene en specifieke.

De algemene producteisen gaan over de veiligheid van het product voor de consument. De specifieke producteisen gaan vaak over registratie, samenstelling, etikettering en verpakking van bepaalde productgroepen. Denk aan textiel, cosmetica of geneesmiddelen.

Lees meer hierover bij onze informatie over EU-wetgeving.

CE-markering

Met een CE-markering geeft een fabrikant (onder eigen verantwoordelijkheid) aan dat een product voldoet aan wettelijke eisen van de EU. Producten met een CE-markering mogen worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER).

Lees meer op deze pagina over CE-markering. Wilt u meer algemene informatie over CE-markering? Dan kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

Normen in de EU

Normen zijn vrijwillige technische specificaties voor producten, diensten en processen. Anders gezegd: producten zijn veilig voor de handel als ze voldoen aan specifieke Europese of (nationale) normen.

Het gebruik van Europese normen is meestal niet verplicht. Het is wel aan te raden om ze aan te houden. Daarmee laat u zien dat uw product of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld aan eisen voor kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

De EU heeft 3 instanties die normen vaststellen:

  • Europees Comité voor Normalisatie (CEN)
  • Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec)
  • Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI)

Via deze websites kunt u standaarden doorzoeken. Zo vindt u de normen voor uw product die u kunt navolgen.

Wilt u meer weten over normen in het algemeen? Kijk dan op de website van het Nederlands normalisatie-instituut NEN. Of lees het stukje 'Normen in Europa' op de website van de Europese Unie.

Verpakkingseisen in de EU

Als u verpakte producten op de markt brengt in een EU-land krijgt u mogelijk te maken met verpakkingseisen. Zoals verpakkingssymbolen, etikettering en registratie bij lokale instanties.

Bekijk de Europese regels en doelen over verpakkingen en verpakkingsafval (richtlijn 94/62). 

Speciale etiketteringsvoorschriften in Italië

Via artikel 39 van Verordening (EU) No. 1169/2011 kunnen lidstaten aanvullende verplichte etiketteringsvoorschriften vaststellen voor specifieke typen (of categorieën) voedingsmiddelen. Dat kan alleen in uitzonderingssituaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid of om fraude te voorkomen.

8 lidstaten van de EU hebben nu nationale producteisen opgesteld voor sommige voedingsartikelen. Italië is een van deze 8 lidstaten. Lees hierover meer in de briefing van het Europees Parlement van september 2018: 'Mandatory origin-labelling schemes in Member States (pdf, Engelstalig)'.

5 producten met aanvullende eisen

Italië heeft 5 producten aangewezen waarvoor aanvullende eisen gelden:

  • Melk en melk in zuivelproducten
  • Durumtarwe voor pastaproducten
  • Rijst
  • Ingeblikte tomaten en tomatensauzen
  • Productielocaties van voedselproducten

Wilt u er zeker van zijn of er andere aanvullende producteisen zijn in het land waar u heen exporteert? Vraag dan na bij uw importeur of bij de Italiaanse normeringsinstantie Ente Nazionale Italiano di Unificazione of er nationale aanvullingen zijn voor labels en gebruiksaanwijzingen.

Milieu-etiket verplicht sinds januari 2023

Brengt u producten op de markt in Italië? Vanaf 1 januari 2023 moet u een milieu-etiket toevoegen aan de verpakkingen. Dat geldt voor alle verpakkingen van producten die in Italië op de markt komen.

Het milieu-etiket geeft aan uit welke materialen de verpakking bestaat en wat de juiste manier is om de verpakking weg te gooien. Ook raadt het etiket consumenten aan de regels van de gemeente te raadplegen.

Met de invoering van het milieu-etiket past Italië ook de EU-richtlijn 129/97/EC (pdf) toe. Deze richtlijn is een aanvulling op de oorspronkelijke EU-afspraken over verpakkingseisen.

Meer weten over het milieu-etiket?

Consumentenbescherming in de EU

Europa heeft ruim 500 miljoen consumenten. De interne markt van de EU is een van de grootste consumentenmarkten van de wereld. De EU wil al deze consumenten bescherming en ondersteuning bieden.

U kunt terecht bij deze 2 bronnen voor meer informatie over de consumentenrechten binnen de EU:

Of bekijk de website Consumatori.it voor informatie over consumentenrechten in Italië.

Nederlandse instanties die productcertificaten afgeven

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Denk aan de Bloembollenkeuringsdienst (BKD). Vraag bij deze instanties na of en welke certificaten u nodig heeft.

Bekijk het overzicht met organisaties voor export- en keuringscertificaten.

Meer weten?

EU

Italië

De instantie Ente Nazionale Italiano di Unificazione is de Italiaanse instantie voor standaarden.

Vragen over export naar Italië?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?