Handelscontracten Japan

Gepubliceerd op:
1 november 2017
Laatst gecontroleerd op:
3 augustus 2020

Conflicten met buitenlandse klanten of leveranciers zijn vervelend. Bijvoorbeeld als uw klant klachten heeft over de levertijd van uw product. Of als uw leverancier zijn afspraken niet nakomt. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt.

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. Op Ondernemersplein vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Internationale modelcontracten

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Deze helpen u bij het internationaal zakendoen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Wetgeving voor handelsagenten

De basisbronnen voor contractwetgeving in Japan zijn de Civil Code en de Commercial Code. Het sluiten van een internationaal contract moet u binnen 30 dagen melden bij de Fair Trade Commission. Bij een schriftelijke overeenkomst hoort een kopie van het contract en bij een mondelinge overeenkomst een verklaring van wat er afgesproken is.

Overdracht van technologie door een buitenlandse licentieverlener aan een Japanse rechtspersoon is onder meer geregeld in de Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law (FECL). Met betrekking tot een exclusieve licentie voor een patent, gebruiksmodel, ontwerp of handelsmerk wordt een licentiecontract pas van kracht nadat het is opgenomen in het register van het 'Japanese Patent Office'.

Een aanvraag voor registratie moet onder meer bestaan uit een licentiecontract, ondertekend of verzegeld door de licentiegever en een certificaat dat zijn nationaliteit aantoont. Een contract voor de overdracht van kennis hoeft niet te worden geregistreerd.

Arbitrage

Meer informatie over handelsgeschillen in Japan kunt u vinden op de Japanse arbitragevereniging JCAA.

Vragen over ondernemen in Japan?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?